ارائه راهکارهایی جهت بهبود شرایط مدیریت منابع آب و پوشش کمبودها در تأمین آب و نیز جهت عملکرد بهتر سدهای بالادست سد بیستون تحت سناریوهای تعریف شده:پایان نامه

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه :مدیریت مخازن سدهای حوضه گاماسیاب استان کرمانشاه با استفاده از مدل WEAP

تکه هایی از متن :

1-7 ساختار پایان نامه

هدف تحقیق بررسی منابع و مصارف در بازه 40 ساله و ارائه راهکارهایی جهت مدیریت یکپارچه منابع آب سطحی حوضه بوده است. در این پژوهش به بررسی وضعیت عرضه و تقاضای محدوده سدهای واقع در حوضه که شامل سدهای جامیشان، قشلاق علیا، آناهیتا (کبوترلانه) ، بیستون و همچنین تأثیر سدهای بالادست این حوضه بر سد بیستون پرداخته شده است. در فصل دوم به پیشینه مطالعات انجام گرفته شده در زمینه مدیریت یکپارچه آب داخل و خارج از ایران در چند ده اخیر با تمرکز بر مطالعاتی که جهت شبیه سازی از مدل WEAP استفاده نموده اند، پرداخته شده است. این پیشنه اولین استفاده از نرم­افزار WEAP را در سال 1991 تا مطالعات سال 2013 را شامل می­شود. در فصل سوم به شرح عملیات انجام گرفته شده در مدل سازی حوضه  به کمک نرم افزار WEAP  و همچنین تئوری های استفاده شده پرداخته شده است. در این فصل همچنین به بیان اطلاعات مورد نیاز و منابع آن و واسنجی و اعتبار سنجی مدل اشاره گردیده است. با توجه به شرایط موجود در حوضه مورد مطالعه و برنامه­های شرکت آب منطقه­ای استان برای منابع و مصارف حوضه اقدام به تعریف سناریوهایی نمودیم. نتایج این سناریوها در فصل چهارم ارائه گردیده است. در فصل پنجم به بررسی و تحلیل نتایج حاصل از سناریوهای ارائه شده پرداخته می­شود و راهکارهایی جهت بهبود مدیریت منابع آب حوضه ارائه می­گردد و در پایان پیشنهاداتی جهت ادامه این تحقیق ارائه شده است

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود پایان نامه عمران:مدیریت مخازن سدهای حوضه گاماسیاب استان کرمانشاه با استفاده از مدل WEAP