اثرات مخاطرات ژئومورفولوژی در توسعه شهری:پایان نامه جغرافی

پایان نامه

عنوان پایان نامه :اثرات مخاطرات ژئومورفولوژی در توسعه شهری

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

2-5-2-3 پهنه لرزه زمین ساختی کپه داغ

این ایالت در ناحیه برخورد میان پلیتهای زمین ساختی ایران و توران واقع شده است و شهر بجنورد و محدوده آن در این ایالت قرار گرفته است. ایالت مزبور مشتمل بر مجموعه ای از آنتی کلینالهای طویل، با امتداد چیره شمال غرب- جنوب شرق است که تقعر آنها به سوی شمال شرق می باشد. در این ایالت، ترکیبی از تیپ های مختلف گسلش شناسایی شده است ولی ساز و کار چیره راستالغز راستگرد می باشد به طوری که اغلب رویدادهای بزرگ در پهنه فوق- که سازوکار کانونی آنها در اختیار است(مثل زمین لرزه 1929باغان- گرماب)، با سازوکار چیره فوق روی می دهند.

پهنه موردمطالعه از سوی شمال به زون گسلی کپه داغ، از سوی شرق به خطواره هریرود، از سوی غرب به گسله مراوه تپه ترکمن صحرا(شرق خزر) و از سوی جنوب به دامنه جنوبی رشته کوه های آلاداغ- بینالود(خطواره اترک- کشف رود) محدود می شود.

گسله های بنیادی در شرق که داغ امتدادی تقریبا موازی با ساختار اصلی ناحیه دنبال می کنند. در حالی که به سمت غربف این گسله ها ساختارها را قطع کرده و امتداد اغلب آنها به سوی شمال چرخش نموده است.

لرزه خیزی این پهنه از سوی شرق به طول شرقی 60 درجه، و از سوی غرب در نزدیکی طول 55 درجه، و از سوی شمال به زون گسلی کپه داغ محدود می شود. ولی مرز جنوبی آن مبهم بوده و لرزه خیزی کپه داغ بدون تغییری محسوس وارد ایران مرکزی می گردد.علیرغم آنکه خطواره اترک- کشف رود، آشکارا کپه داغ را از رشته کوههای آلاداغ – بینالود جدا می سازد، به دلیل عدم امکان تفکیک دقیق داده های لرزه ای در این پهنه ها، قالب یک ایالت برای آنها در نظر گرفته شده است.

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

اثرات مخاطرات ژئومورفولوژی در توسعه شهری

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

پایان نامه ارشد:مخاطرات ژئومورفولوژی در توسعه شهری (مطالعه موردی حوضه بجنورد)

  • 1