اثرات مخاطرات ژئومورفولوژی در توسعه شهری:پایان نامه رشته جغرافی

پایان نامه

عنوان پایان نامه :اثرات مخاطرات ژئومورفولوژی در توسعه شهری

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

رسوبات آبرفتی جدید(Q2)

این رسوبات در حوضه مطالعاتی عمدتا در دشت بجنورد، حاشیه رودخانه اترک و به صورت پراکنده در ارتفاعات آهکی دیده می شوند.در منطقه شمال وشمال باختری دشت بجنورد، به علت وجود لایه های مارنی و آهک مارنی دانه بندی آبرفتی که در نتیجه تخریب در مخروط افکنه ها گسترده شده است، بسیار ریزدانه بوده و درصد رس در این طبقات بسیار بالاست. بر اساس نتایج حاصل از مطالعات ژئوفیزیکی ضخامت آبرفت در این منطقه حدود 20 تا 30 متر برآورد می گردد.

در ناحیه باختر و جنوب باختر شهر بجنورد نیز به علت وجود لایه های مارن و زیپس دار نئوژن، نوع آبرفتها دانه ریز و گچ دار می باشد. نتایج مطالعات ژئوفیزیکی ضخامت آبرفت را در این قسمت حداکثر 50 متر نشان می دهد. سنگ کف در این منطقه کنگلومرای نئوژن تشخیص داده شده است.

در ناحیه خاور و جنوب دشت بجنورد، به علت وجود رودخانه های فیروزه و بازخانه لایه های مارنی سطح دیده نمی شوند و رسوبات آبرفتی با دانه بندی درشت بر جای گذاشته شده است. حداکثر ضخامت آبرفت در این منطقه در نزدیکی روستای ینگی قلعه در چاه اکتشافی آب شرب به 80 متر می رسد. در مطالعات ژئوفیزیکی ضخامت آبرفت در همین ناحیه بین 30 تا 70 متر برآورد شده است.بر اساس اطلاعات ژئوفیزیکی حداکثر ضخامت آبرفت در محدوده مرکزی دشت بجنورد (بدون در نظر گرفتن جابجاییهای احتمالی سنگ کف توسط گسل) حدود 80 متر برآورد می شود.

علاوه بر محدوده های مورد اشاره، رسوبات آبرفتی جدید به صورت پراکنده در ارتفاعات منطقه گسترده شده اند. به دلیل آنکه ضخامت این رسوبات کم و گسترش آنها نیز محدود است به همین دلیل از نظر منابع آب زیرزمینی فاقد ارزش هستند. سومین گروه از رسوبات آبرفتی رودخانه ای (Qa1)هستند که در حال حاضر نیز در حال تشکیل شدن هستند این رسوبات در امتداد رودخانه های دائمی و فصلی گسترده شده اند و دانه بندی مصالح آنها از رژیم جریانی رودخانه ها تبعیت می کنند.

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

اثرات مخاطرات ژئومورفولوژی در توسعه شهری

  • 1