اثرات مخاطرات ژئومورفولوژی در توسعه شهری:پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :اثرات مخاطرات ژئومورفولوژی در توسعه شهری

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

2-2-2-7  سازند سرچشمه ()

نام این سازند از روستای سرچشمه واقع در 14 کیلومتری شمال خاور شهر بجنورد (مجاورت مجتمع پتروشیمی خراسان ) گرفته شده است.سازند سرچشمه از دو بخش تشکیل می شود. بخش زیرین که از مارن خاکستری و خاکستری تیره تشکیل شده که در سطوح فرسوده به رنگ خاکستری روشن مایل به سبز با فرسایش سرنیزه ای یا مدادی دیده می شود. بخش فوقانی شامل تناوب لایه های  شیل تیره و لایه های نازک سنگ آهک است (افشار حرب؛ ،1373،ص115). ع. افشار حرب ستبرای این سازند را در برش الگو (65 کیلومتری شمال خاور مشهد) 310 متر گزارش نموده است. همچنین بر اساس گزارش ح. بزرگنیا و . س.آگاه،  ستبرای سازند سرچشمه در مجاورت روستای سرچشمه در شمال خاور بجنورد 524 متر می باشد، در شرح چهار گوش نقشه زمین شناسی 1:100000 بجنورد ستبرای این سازند حدود 400 متر برآورد شده است.

گسترش این سازند ، در محدوده مطالعاتی، عمدتا در شمال باختری ، شمال و در محدوده مرکزی می باشد. ضخامت متوسط این سازند در محدوده مورد بحث با توجه به بررسی های صحرائی حدود 600 متر برآورد شده است.

واحدهای سنگی این سازند که در سطح قابل توجهی از محدوده مطالعاتی گسترده شده است، شامل سنگ های مارنی و مارن آهکی خاکستری رنگ و شیل های مدادی است که در برخی مناطق حاوی اینترکلاسیونهای آهک اوربیتولین دار است.

در هر صورت لیتولوژی سنگ های سازند سرچشمه به لحاظ وجود کانی های رسی در ساختمان آنها موجب تاثیر پذیری

زیاد از عوامل فرسایشی گردیده و شکنندگی فوق العاده ای را دارا می باشد، به همین دلیل سنگ های مذکور به طور کامل در سطح خرد شده و هوا زده اند و در مناطق دارای شیب ملایم، توده های سنگی به وسیله قشری از مواد خرد شده سطحی پوشش یافته اند.

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

اثرات مخاطرات ژئومورفولوژی در توسعه شهری

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

پایان نامه ارشد:مخاطرات ژئومورفولوژی در توسعه شهری (مطالعه موردی حوضه

  • 1