فصل دوم ادبیات و تاریخچه. 9
2-1- مفاهیم. 10
2-1-1-تعاریف واژه ها 10
2-1-1-1-غایب مفقود الاثر. 10
2-1-1-2-مفهوم موت و اقسام آن. 12
2-1-2- مفهوم غیبت… 13
2-1-2-1- موارد تشکیل دهنده مفهوم غیبت… 13
2-1-2-2- علل ایجاد مفهوم حقوقی غیبت… 14
2-1-3-مفهوم غایب مفقودالاثر در فقه اهل سنت… 15
2-2-پیشینه فقهی.. 16
2-2-1- پیشینه فقهی امور مالی غائب… 18
2-2-2-روایات مربوط به امورغیرمالی.. 22
فصل سوم آثارغیر مالی صدور حکم موت فرضی: 24
3-2 -عده زوجه. 29
3-3-حضانت اولاد. 30
3-3-1 -دلایل استحقاق زوجه بر حضانت اطفال. 31
3-3-2- عناصر متشكله حضانت… 32
3-3-2-1-  نگاهداری كودك و ضمانت اجرای آن. 32
3-3-2-2- تربیت كودك… 32
3-3-3- مسئولیت های ناشی از حضانت… 35
3-3-3-1- مسئولیت های حقوقی.. 35
3-3-3-2- مسئولیت در برابر اشخاص ثالث… 36
3-3-4- موانع اجرای حق حضانت و پایان حضانت… 36

64

3-3-4-1- موانع قانونی.. 37
3-3-4-1-1- جنون. 37
3-3-4-1-3- موانعی كه نیاز به ارزیابی دادگاه دارد. 37
3-3-4-1-3-1-ناتوانی در نگاهداری طفل.. 37
3-3-4-1-3-2-ابتلا به بیماری های ساری.. 37
3-3-4-1-3-3-انحطاط اخلاقی.. 38
3-3-4-1-3-4-خشونت خارج از حد متعارف… 38
3-4- ازدواج دختر غائب… 38
3-5- غیبت زوجه. 39
3-6- بازگشت غایب… 39

یک مطلب دیگر :

3-6-1-  بازگشت مفقود بعد از ازدواج زوجه. 42
3-6-2- معلوم شدن وفات شوهر غائب در خلال عده وفات… 43
فصل چهارم آثار مالی صدور حکم موت فرضی… 44
4-1-تقسیم سهم الارث غائب… 45
4-1-1-  نظریه فقه امامیه درموردارث… 47
4-1-2- شرایط تحقق ارث زوجه غایب در قانون مدنی.. 48
4-1-3- فوت غایب (حقیقی یا فرضی) 48
4-1-4- وجود علقه زوجیت… 49
4-1-5- بقاء زوجیت در زمان فوت… 50
4-1-6- دائمی بودن نكاح.. 50
4-2-نفقه زوجه غائب مفقود الاثر. 51
4-3-  مهریه زوجه غائب… 52
4-4- اداره فضولی اموال غایب مفقودالاثر. 53
4-4-1- اداره اموال غایب به وسیله نماینده قراردادی.. 53
4-4-2- اداره اموال غایب به وسیله نماینده قانونی.. 55
4-4-3- وضع حقوقی غائب پس از اطلاع مقام قضایی تا نصب امین.. 55
4-4-4- مسئول جبران خسارت وارده به اموال غایب… 57
4-5-  تعیین ناظر اموال. 57
4-5-1- شرایط ناظر اموال. 59
4-5-2- اولویت‌های نصب ناظر اموال. 60
4-5-3- اختیارات ، وظایف و مسئولیت‌های ناظر اموال. 61
فصل پنجم آیین رسیدگی به صدور حکم موت فرضی: 67
5-1- اقدامات دادگاه قبل از صدور حکم موت فرضی.. 68
5-1-1- نصب امین برای اداره اموال غائب… 70
5-1-2-دادن اموال به  تصرف موقت ورثه. 75
5-2-اقدامات دادگاه بعد از صدور حکم موت فرضی.. 80
5-2-1-  صدور حکم موت فرضی.. 81
5-2-2-  نحوه رسیدگی دادگاه 84
5-2-3- غیابی یا حضوری بودن حکم موت فرضی.. 86
5-2-4- قابل پژوهش یا فرجام بودن حکم موت فرضی: 89
5-2-5- بازگشت غایب و  الغای حکم موت فرضی.. 91
نتیجه گیری.. 92
پیشنهادها 94
پیوست… 95
فهرست منابع. 100
 

فصل اول

 

کلیات تحقیق


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *