برچسب: سودآوری

 متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت نقش «بازاریابی» در فضای پیچیده رقابتی بانک‌های ایران برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از…

Read More

۲ متغیر مستقل متغیر مستقل همان محرک است و محرک به هر جنبه ای از محیط فیزیکی، اجتماعی، و مانند اینها اطلاق می شود که بر نوع به خصوصی از رفتار تاثیر می گذارد( هومن، ۱۳۸۴، ص ۱۱۴). متغیر های مستقل در این تحقیق شاخص های مدریت سرمایه در گردش می باشد که عبارتنداز: سرمایه…

Read More

۲ متغیر مستقل متغیر مستقل همان محرک است و محرک به هر جنبه ای از محیط فیزیکی، اجتماعی، و مانند اینها اطلاق می شود که بر نوع به خصوصی از رفتار تاثیر می گذارد( هومن، ۱۳۸۴، ص ۱۱۴). متغیر های مستقل در این تحقیق شاخص های مدریت سرمایه در گردش می باشد که عبارتنداز: سرمایه…

Read More

۶ فرضیه‌های تحقیق با توجه به مراتب فوق، فرضیه‌های تحقیق عبارتند از: فرضیه اصلی: ۱) بین ساختار مالکیت و سرمایه فکری ارتباط معناداری وجود دارد. فرضیه فرعی: ۱) بین مالکیت نهادی و سرمایه فکری ارتباط معناداری وجود دارد. ۲) بین مالکیت شرکتی و سرمایه فکری ارتباط معناداری وجود دارد. ۳) بین مالکیت انفرادی و سرمایه…

Read More

– بررسی ارتباط مدیریت ارتباط با مشتری و کیفیت ارتباط مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM) می‌تواند هزینه تراکنش‌ها یا عدم اطمینان مشتریان را کاهش دهد، که در نتیجه ارتباط بین مصرف کننده و مؤسسه را ارتقا می‌دهد. کورزبی و همکاران (۱۹۹۰) پیشنهاد دادند که CRM می‌تواند  RQرا ارتقا دهد، یک عامل مهم در ارزیابی اینکه…

Read More