برچسب: سرپرستی

  دانشگاه آزاد اسلامی  عنوان: تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام…

Read More

اهداف تحقیق اهداف این تحقیق به دو بخش اهداف علمی و اهداف کاربردی تقسیم می شوند که عبارتند از : الف) اهداف علمی : اهداف علمی به طور مستقل از مساله تحقیق مشتق می گیرد. در واقع اهداف علمی خود پاسخی به مساله تحقیق است که مشخص می کند تحقیق چه چیزی را دنبال می…

Read More

– فرضیه های تحقیق مطابق مدل ارائه شده فرضیه های تحقیق عبارت است از:   فرضیه اصلی تحقیق: مدیریت سرمایه فکری بر عملکرد مالی سرپرستی بانک ها و بیمه های استان گیلان تاثیر دارد . تاثیر مدیریت سرمایه فکری بر عملکرد مالی در سرپرستی بانک ها وبیمه ها با سابقه های فعالیت مختلف تفاوت معنا…

Read More