برچسب: رهبر

 متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت دانشکده مدیریت و حسابداری گروه آموزشی مدیریت دولتی پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت دولتی  گرایش: منابع انسانی     عنوان: نقش مبادله رهبر – عضو در ارتباط بین هوش هیجانی و خلاقیت کارکنان اداره کل حمل و…

Read More

 متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت   پردیس بین الملل کرج گروه مدیریت پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت کارآفرینی عنوان: شناسایی و سنجش قابلیت‌های رهبری کارآفرینانه در سازمان اتوبوسرانی کرج       بهمن ماه سال 1393 برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج…

Read More

اهمیت و ضرورت تحقیق رهبری همواره با انسان عجین بوده است. از زمانی که انسان بصورت بدوی و با شکار حیوانات روزگار می گذرانید، زمانی که دوام و بقای او به توان وی در هدایت نیرو در شکارگاه و شکار بستگی داشت و یا زمانی که گروههایی از خانواده های صحرانشین برای منبع تامین غذا،…

Read More

سبک رهبری[۱] منظور از سبک رهبری ،چگونگی رفتار رهبر در زمانی که سعی در تأثیر گزاری بر عملکرد افراد دیگر دارد می باشد. به بیان دیگر چگونگی سرپرستی مدیران بر دیگران و چگونگی رفتاری که افراد در موقع تأثیر گزاری و نفوذ بر عملکرد زیردستان از خود بروز می دهند را سبک رهبری می گویند(رضائیان،…

Read More

نظریه خصوصیات رفتاری نظریه رفتار رهبری بیشتر تأکید بر رفتار رهبر دارد تا خصوصیات شخصیتی او. بر اساس این نظریه، رفتار رهبر مستقیماً بر اثربخشی گروه های کاری تأثیر می گذارد. چنین عقیده ای باعث شد محققان به تعیین الگوهای رفتاری بپردازند که این امکان را برای رهبران فراهم سازد تا بر روی دیگران نفوذ…

Read More

نظریه های سنتی رهبری در طول قرن بیستم، نظریه های بسیاری برای تبیین ویژگی ها و رفتارهای مؤثر رهبری که افزایش دهنده انگیزش و تلاش کارکنان هستند ایجاد شده اند Kwong & Zhen,2014,p18)). بر طبق نظر باس و آوولیو( ۱۹۹۳ ), نظریه های رهبری برای معرفی روش جدیدی از تفکر شکل گرفته اند که به…

Read More

ویژگی های عملیاتى رهبری خدمتگزار راسل و استون، نه ویژگی شناسایى شده را با عنوان ویژگی های عملیاتى طبقه بندی کرده اند. طبقه بندی به ویژگی های وظیفه ای از نتایج موجود در ادبیات رهبری ناشی شده است که مکررا تکرار شده است. ویژگی های وظیفه ای، مشخصه ها و کیفیت های عملیاتى قابل تشخیص…

Read More

. تعریف  رهبری خدمتگزار برطبق نظرنایر۱۹۹۴ هرچند که از دیرباز اندیشه رهبری درذهن ما تسلط یافته است اما هنوز به استاندارد بالایی از رهبری دست نیافته ایم. ماباید خدمت رسانی را در مرکز وهسته رهبری قراردهیم قدرت همواره با رهبری درارتباط بوده است اما باید دقت داشت که قدرت صرفا یک استفاده مشروع ودرست دارد…

Read More

. ویژگی های رهبران خدمتگزار اگر رهبری خدمتگزار متفاوت از سایراشکال رهبری است لذا ما بایستی بتوانیم ویژگیها و ورفتارهای متمایزی درآن مشاهده کنیم. ویژگی های رهیران خدمتگزار عبارتست از : وجود فلسفه حمایتی دوسویه روابط ساختار رسمی و به طور دوستانه و آرمانی موقعیت قدرت رهبری بیشتر به صورت فره مندی است. وجود اصول…

Read More

تئوری رهبری خدمتگزار اسپیرز تئوری رهبری خدمتگزار اسپیرز دارای ۱۰  ویژگی می باشد که عبارتند از : ۱- گوش دادن ۲- همدلی ۳- بهبود بخشی ۴- آگاهی ۵- تشویق و ترغیب ۶- مفهوم سازی ۷- آینده نگری ۸- خادمیت  ۹- تعهد به رشد افراد  ۱۰- ایجاد گروه. گوش دادن : گوش دادن به معنای توجه…

Read More