پایان نامه عوامل اجتماعي مؤثر بر جرم زنان زندانی زندانهای شهرستان ساری

هيرشي، جرم يا انحراف را ناشي از ضعف يا گسستگي ارتباط فرد يا اجتماع بر اثر عدم تعلق به گروه يا جامعه اي مي داند و علقه هاي اجتماعي از نظر او علاقه، مشغوليت ، تعهد ايمان و عقيده مي باشند. فمينيسم ها با بيان شرايط نامطلوب و نامساعد زنان در جامعه ، سلطه و […]

پایان نامه بررسي عوامل اجتماعي مؤثر بر جرم زنان زندانی زندانهای شهرستان ساری

آمار مبتنی بر خود-گزارشی مجرمین نتایج مطالعات مبتنی بر گزارش مجرمین،نشانگر این است که میزان جرائم ارتکابی در جامعه بـسیار بـالاتر‌ و گـسترده‌تر از میزان جرائمی است که در آمار رسمی منعکس شده‌ است.از دیگر واقـعیاتی که از اینگونه آمارها بدست می‌آید‌ این‌ است که فاصله بین نرخ‌ بزهکاری‌ مردان‌ و زنان کمتر از آن […]

پایان نامه بررسي عوامل اجتماعي مؤثر بر جرم زنان زندانی زندانهای شهرستان ساری

تحلیل بزهکاری زنان بسیاری از‌ نتیجه‌گیری‌های مرتبط با بزهکاری مبتنی بر تحلیل‌های متفاوتی است که‌ نسبت به بزهکاری مردان و زنان‌وجود دارد.توضیح آن که،از لحاظ اجـتماعی،ارتکاب‌ جرم در مـورد مردان یک کردار و واکنش‌”عادی‌”و”طبیعی‌”محسوب می‌شود که در پاسخ به‌ عوامل‌ متعدد وهدایت کننده مانند مشکلات زندگی،تشویق و تاثیر هم سن و سالان،ضرورت و نیاز،طمع،و امثال […]

پژوهش شناسايي و بررسي عوامل اجتماعي مؤثر بر جرم زنان زندانی زندانهای شهرستان ساری

1-3 ضرورت و اهميت تحقيق دامنه انحرافات اجتماعي بسيار گسترده است و پيشرفته ترين آن، عملـي اسـت كـه بـه لحـاظ قانوني خلاف شمرده ميشود و عامل اصلي آن متهم و محكوم و بـه زنـدان مـي شـود و شـكي نيست اين طيف وسيع متأثر از عوامل مختلف ناشي از موقعيتها و شرايط اجتماعي است، نظير گسيختگي […]

پایان نامه شناسايي و بررسي عوامل اجتماعي مؤثر بر جرم زنان زندانی زندانهای شهرستان ساری

1-1 مقدمه‌ جرایم معمول در غالب شهرهاي جهان تهدیدي جدي براي جان و دارایی انسانها اسـت . فراوانـی ایـن جـرایم در محـیط هـاي شهري نه فقط با اصول مسلم نظام اجتماعی تعارض دارد، بلکه رنج انسانها، هدر رفتن منابع اقتصادي، سرخوردگی شهروندان، وخامت کلی کیفیت زندگی و ضایعات سنگین دیگر را به دنبال میآورد. بررسیها […]

پایان نامه بررسی خشونت علیه زنان در جرایم جنسی و خشونت خانگی در حقوق کیفری ایران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان پایان نامه ارشد رشته حقوق با موضوع : بررسی خشونت علیه زنان در جرایم جنسی و خشونت خانگی در حقوق کیفری ایران برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی […]