دسته: مدیریت

به عنوان منحني توپر ناپيوسته، تحت فرض S2=S3 . اين 3 بخش دارد كه در فرمول 2 توضيح داده شده است، جدا شده با آستانه‌ها. اين شكل همچنين توضيح مي‌دهد تصميم 2 آستانه را. آستانه پايين‌تر، نشان مي‌دهد گسستگي در PRC، جايي كه 0=()Pr، جايي كه =T2+T3()Pr T2+T3-. آستانه بالاتر، ، نشان مي‌دهد، پيچيدگي در…

Read More

مصرف كننده‌ها مبلغي را كه به چگونگي ارزش‌گذاري براي بازيافت محصول بستگي دارد را دريافت خواهند كرد. موارد باقيمانده كه براي بازيافت كننده زيان به بار مي‌آورد در زباله قرار مي‌گيرند. اگر هزينه‌هاي معاملاتي ناهمگن باشند، در اين صورت دومين پيامد نيز بوجود مي‌آيد. مصرف كننده‌ها در اين كد چگونگي بازيافت كننده متفاوت خواهند بود….

Read More

محاسن سوزاندن زباله: این روش مناسب ترین روش دفع زباله است که در مقایسه با روش دفن کردن به زمین کمتری نیاز دارد. خاکستر به جای مانده از سوزاندن زباله ها به علت عاری بودن از مواد آلی و باکتری ها از نظر بهداشتی مخاطره آمیز نبوده و قابل دفن است. در این روش آب…

Read More

تعریف زباله: پس ماند و باقیمانده حاصل از تولید یا تغییر شکل چیز های دیگر و نیز آنچه قبلاً استفاده شده و دیگر قابل استفاده نیست. زباله انواعی دارد، بخش هایی که تولید کننده زباله هستند، متفاوتند. با توجه به اینکه زباله در چه بخشی تولید می شود، زباله ها به سه دسته قابل تقسیم…

Read More

تشكيل گروه مديريت بحران گروه هاي مديريت بحران در سازمان ها، با گروه هاي ضربت در نيروهاي انتظامي كه براي برخورد با وضعيت هاي فوق العاده (نظير گروگانگيري) تشكيل مي شوند، شباهت دارند. اين گروه ها برحسب نوع بحران هايي كه كه احتمال وقوع دارند، از تخصص هاي متعدد و متنوعي برخوردار مي گردند؛ براي…

Read More

مقدمه نگرش سنتي به «مديريت بحران» نگرشي منفي بوده، همانند «فرونشانيدن آتش» توسط مدير تلقي مي شده است؛ با اين تعبير كه «مدير بحران» در انتظار خراب شدن كارها مي نشيند و پس از بروز تخريب، سعي مي كند تا ضرر ناشي از خرابيها را محدود كند؛ ولي در تطور معاني اين واژه، به تازگي…

Read More

آنچنان كه ما مشاهده كرديم زنجيره اي طولاني از علل شخصيت رهبران، كه بر تأثيرگذاري وجود دارد بعنوان نتيجه نهايي اين دليلي است كه چرا شخصيت نزديك به 50 سال پيش رها شد و چرا رفتار و عمل رهبر مورد توجه قرار گرفت. دنياي مديريت دنياي عمل است. Elster، بيان كرد كه عمل انفرادي انسان،…

Read More

Gibb در سال 1969 به اين نتيجه رسيد كه تعداد اندكي از ويژگي هاي شخصيتي را نمي توان براي تعيين موقعيت رهبري از هم مجزا كرد. خلاصة نظريات Gibb نشان مي دهد كه: 1- يافتن يك ويژگي شخصيتي كه توصيف كننده رهبري باشد غيرممكن است. 2- مجزا نمودن تعدادي از ويژگي ها كه با هم…

Read More