دسته: مدیریت

مقدمه فناوری اطلاعات[1] شیوه انجام کارها را تغییر داده و با به میدان آوردن “تجارت الکترونیکی[2]” باعث بروز یک تحول اساسی در مبادله اطلاعات بازرگانی و محصولات و خدمات مورد نیاز گردیده است. تجارت الکترونیکی یکی از مهمترین مباحث امروزی است که مورد توجه محققان و پژوهشگران قرار گرفته است. تجارت الکترونیک فرصت‌های منحصر به فردی…

Read More

چکیده افزایش نگرانی­ و آگاهی­های عمومی نسبت به سلامت و حفاظت از محیط زیست منجر شده است تا مصرف کنندگان در خریدهای خود مسائل زیست محیطی را مد نظر قرار دهند. در برخی از کشورها این چشم­اندازهای زیست محیطی موجب توسعه­ی محصولاتی همچون شوینده­های تجزیه­پذیر، محصولات غذایی ارگانیک و غیره شده است. همزمان با افزایش…

Read More

مقدمه توسعه اینترنت تأثیر شدیدی بر محیط بازاریابی در سطح جهان داشته است. بسیاری از شرکت­ها برای فروش محصولات و خدمات خود به این منبع عظیم مصرف کننده روی آورده­اند و بسیاری از کسب و کارها دست به توسعه وب­سایت­های خود زده­اند تا از این روند رو به رشد عقب نمانند. با توسعه اینترنت و…

Read More

مقدمه امروزه دانش به عنوان دارایی رقابتی کلیدی و ارزشمندی شناخته شده که مبنای رشد پایدار و رمز حفظ مزیت رقابتی ماندگار یک سازمان به شمار می رود. فرآیند نوآوری شدیدا به دانش وابسته بوده و مدیریت دانش و سرمایه انسانی باید عنوان یک عامل اساسی در هر نوع تجارتی مدنظر قرار گیرد. مدیریت دانش…

Read More

چکیده  هدف از این پژوهش بررسی پایایی و روایی مقیاس هوش سازمانی و رابطه آن با تعهد سازمانی کارکنان شرکت مخابرات شهر شیراز می باشد که بدین منظور 335 نفر از کارکنان(280 مرد و55 زن ) مراکز هفده گانه مخابراتی شهر شیراز به صورت نمونه گیری تصادفی – طبقه ای انتخاب شدند و توسط مقیاس…

Read More

چکیده تحقیق حاضر به منظور بررسی رابطه نقش واسطه ای شایستگی اجتماعی در ارتباط با مدیریت ارتباط با مشتری و مزیت رقابتی صورت گرفته است. تحقیق از نظر هدف کاربردی بوده و روش تحقیق از نوع توصیفی همبستگی می باشد وجامعه آماری شامل 91 نفر از روسای و کارکنان بانک سرمایه شمالغرب بانک سرمایه می…

Read More

3-1       مرور کلی تحقیق بنابراین هدف کلی این تحقیق   منبع اصلی : مرجع دانلود پایان نامه های کارشناسی ارشد 3-2       بحث و نتیجه­گیری هدف کلی تحقیق ، بررسی نقش مدیریت در تعمیرات راه ها می باشد. این هدف با توجه به اثبات دیگر اهداف به اثبات رسیده است که مدیریت در تعمیرات راه ها…

Read More

آذر، ع. و مؤمنی، م. (1384)، آمار و کاربرد آن در مدیریت، جلد دوم، تهران: انتشارات سمت. امیری، م.، موسی­خانی، م.، شیخی، ح.، بابائی، م. ا. (1388)، رگرسیون خطی کاربردی همراه با نرم­افزار SAS، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی قزوین. بازرگان، ع (1376). روش­های تحقیق در علوم رفتاری، انتشارت آگاه، تهران. دواس،دی،ای.(1383). پیمایش در تحقیقات اجتماعی،…

Read More

فصل سوم روش تحقیق منبع اصلی : مرجع دانلود پایان نامه های کارشناسی ارشد 3-1       مقدمه تحقیق عبارت است از فرآیند جستجوی منظم برای مشخص كردن یك موقعیت نامعین. بنابراین تحقیق فرآیندی است كه از طریق آن می توان درباره یک ناشناخته به جستجو پرداخت و نسبت به آن شناخت لازم را كسب كرد. در…

Read More

3-1       مقدمه نتیجه­گیری مطلوب، حاصل تجزیه و تحلیل دقیق اطلاعاتی است که بر مبنای سوال اصلی تحقیق گردآوری شده است. بنابراین تجزیه و تحلیل اطلاعات به عنوان بخشی از فرآیند تحقیق علمی، یکی از پایه­های اصلی هر مطالعه و بررسی است. هدف از تجزیه و تحلیل، درآوردن داده­ها به شکل قابل فهم و تفسیر است….

Read More