دسته: محیط زیست

همانطور كه قبلاً گفته شد، كلروپلاست‌ها در مقایسه با سایر اندامك‌های سلولی، مقدار بیشتری فلوئور را در خود انباشته می‌كنند. این امر می‌تواند موجب تخریب كاروپلاست‌ها، تخریب كلروفیل و سایر رنگدانه‌ها،‌ ایجاد اختلال در ایسمیلاسیون و ایجاد اختلال در فتوسنتز گیاه شده در نهایت منجر به كاهش میزان رشد گیاه گردد. ایجاد اختلال در مسیرهای…

Read More

افزایش غلظت اتمسفر نیز می‌تواند باعث تغییر تركیب گونه‌ها شود كه این مساله تا حدی ناشی از تفاوت‌های رشد گونه‌ها در پاسخ به تغییرات غلظت به عنوان آلاینده‌ای حاصل از احتراق سوخت‌ها فسیلی و آتش‌سوزی جنگل‌ها كه اثراتی در وسعت جهانی دارد مطرح است. ارپ و همكارانش در سال 193 طی آزمایش‌هایی مشاهده كردند كه…

Read More

-4- تاثیر گیاهان بر آلودگی محیط زیست گیاهان در طول تاریخ حیات بر روی این كرة خاكی از اهمیتی فوق‌العاده‌ و غیرقابل انكار برخوردار بوده و هستند. این موجودات سبز،‌ اعمالی را انجام می‌دهند كه هیچ موجود دیگری قادر به انجام آنها نیست، اعمالی كه برای سایر موجودات زنده، اهمیتی حیاتی دارند. یكی از نقش‌های…

Read More

  بمب های شیمیایی  سال هاست که از پایان جنگ تحمیلی می گذرد اما هنوز که هنوز است بسیاری از مجروحان شیمیایی در میان ما زندگی می کنند و بسیاری دیگر سال ها پیش از جمع ما خارج شدند و به مقام رفیع شهادت رسیده اند . بر اساس آمار به دست آمده امروز حدود…

Read More

  عوامل تاولزا : این گروه را به راحتی می توان به سه زیر گروه تقسیم کرد ۱- خردل ها ۲- آرسنیک ها ۳- گزند ها این عوامل بیشتر به صورت مایع می باشند . اثر آنها پایدار است و وزن آنها به نسبت هوا زیاد می باشد .این مواد معمولا ً موجب مرگ آنی…

Read More

  – بررسی و تحلیل كلی مسائل ویژه حاد زیست محیطی – معرفی نحوه جمع آوری فاضلاب در بخشهای مختلف منطقه، نارسایی و پیامدهای نامطلوب آن – انواع فاضلاب میزان فاضلاب صنعتی یا پساب ایجاد شده از تولیدات صنعتی در منطقه قابل توجه نبوده و نسبت به كل فاضلابهای تولیدی نقش چندانی ایفا نمی‌كند گزارش”…

Read More

  مخلوط شدن فاضلاب های كارگاهها با فاضلاب خانگی از دیگر معضلات جدی در ارتباط با فاضلاب، عدم تفكیك فاضلابهای صنعتی است كه گاه آغشته به مواد شیمیایی و یا عناصر و فلزاتی است كه در حدود غیر مجاز و خطرناك اعلام می‌شوند. تفكیك كلیه فاضلابهای صنعتی بطوری كه بتواند جداگانه حمل و دفع گردد…

Read More

  – نحوه جمع آوری زباله، نارسائیها و پیامدهای نامطلوب آن – طرح جدید سیستم جمع آوری و دفع زباله از آنجائیكه جمع آوری زباله در مناطق شهری تابع سیستم شهری موجود می‌باشد منطقه دو نیز همراه با سایر مناطق از سال 1364 به شیوه طرح جدید سیستم جمع آوری زباله در نواحی خود اقدام…

Read More

  دانشگاه صنعتی شریف، ورزشگاه یكصد هزار نفری آزادی، از مهمترین مراكزی هستند كه موجبات سفرهای درون شهری دائمی و ی را فراهم می‌آورند. (طولانی ترین راه بندانهای منطقه 5 و 2 هنگاه بر گذاری مسابقات فوتبال اتفاق می‌افتد) . مجتمع بزرگ بیمارستانی و دانشگاهی میلاد نور واقع در همت و همچنین تفرچگاههای فرحزاد و…

Read More

در نتایج حاصل از مطالعات سازمان حفاظت محیط زیست ((در طرح جامع بررسی آلودگی صدا)) خوشبختانه تعدادی از خیابانهایی كه در این مطالعه مورد سنجش شدت آلودگی صوتی قرار گرفته از معابر منطقه دو می‌باشند. سه نمودار و یك نمایه مربوط به تراز معادل فشار صوت در این معابر ضمیمه است نمودارهای فوق نشان می‌دهند…

Read More