دسته: محیط زیست

همانطور كه قبلاً گفته شد، كلروپلاست‌ها در مقايسه با ساير اندامك‌هاي سلولي، مقدار بيشتري فلوئور را در خود انباشته مي‌كنند. اين امر مي‌تواند موجب تخريب كاروپلاست‌ها، تخريب كلروفيل و ساير رنگدانه‌ها،‌ ايجاد اختلال در ايسميلاسيون و ايجاد اختلال در فتوسنتز گياه شده در نهايت منجر به كاهش ميزان رشد گياه گردد. ايجاد اختلال در مسيرهاي…

Read More

افزايش غلظت اتمسفر نيز مي‌تواند باعث تغيير تركيب گونه‌ها شود كه اين مساله تا حدي ناشي از تفاوت‌هاي رشد گونه‌ها در پاسخ به تغييرات غلظت به عنوان آلاينده‌اي حاصل از احتراق سوخت‌ها فسيلي و آتش‌سوزي جنگل‌ها كه اثراتي در وسعت جهاني دارد مطرح است. ارپ و همكارانش در سال 193 طي آزمايش‌هايي مشاهده كردند كه…

Read More

-4- تاثير گياهان بر آلودگي محيط زيست گياهان در طول تاريخ حيات بر روي اين كرة خاكي از اهميتي فوق‌العاده‌ و غيرقابل انكار برخوردار بوده و هستند. اين موجودات سبز،‌ اعمالي را انجام مي‌دهند كه هيچ موجود ديگري قادر به انجام آنها نيست، اعمالي كه براي ساير موجودات زنده، اهميتي حياتي دارند. يكي از نقش‌هاي…

Read More

  بمب های شیمیایی  سال هاست که از پایان جنگ تحمیلی می گذرد اما هنوز که هنوز است بسیاری از مجروحان شیمیایی در میان ما زندگی می کنند و بسیاری دیگر سال ها پیش از جمع ما خارج شدند و به مقام رفیع شهادت رسیده اند . بر اساس آمار به دست آمده امروز حدود…

Read More

  عوامل تاولزا : این گروه را به راحتی می توان به سه زیر گروه تقسیم کرد ۱- خردل ها ۲- آرسنیک ها ۳- گزند ها این عوامل بیشتر به صورت مایع می باشند . اثر آنها پایدار است و وزن آنها به نسبت هوا زیاد می باشد .این مواد معمولا ً موجب مرگ آنی…

Read More

  – بررسي و تحليل كلي مسائل ويژه حاد زيست محيطي – معرفي نحوه جمع آوري فاضلاب در بخشهاي مختلف منطقه، نارسايي و پيامدهاي نامطلوب آن – انواع فاضلاب ميزان فاضلاب صنعتي يا پساب ايجاد شده از توليدات صنعتي در منطقه قابل توجه نبوده و نسبت به كل فاضلابهاي توليدي نقش چنداني ايفا نمي‌كند گزارش”…

Read More

  مخلوط شدن فاضلاب هاي كارگاهها با فاضلاب خانگي از ديگر معضلات جدي در ارتباط با فاضلاب، عدم تفكيك فاضلابهاي صنعتي است كه گاه آغشته به مواد شيميايي و يا عناصر و فلزاتي است كه در حدود غير مجاز و خطرناك اعلام مي‌شوند. تفكيك كليه فاضلابهاي صنعتي بطوري كه بتواند جداگانه حمل و دفع گردد…

Read More

  – نحوه جمع آوري زباله، نارسائيها و پيامدهاي نامطلوب آن – طرح جديد سيستم جمع آوري و دفع زباله از آنجائيكه جمع آوري زباله در مناطق شهري تابع سيستم شهري موجود مي‌باشد منطقه دو نيز همراه با ساير مناطق از سال 1364 به شيوه طرح جديد سيستم جمع آوري زباله در نواحي خود اقدام…

Read More

  دانشگاه صنعتي شريف، ورزشگاه يكصد هزار نفري آزادي، از مهمترين مراكزي هستند كه موجبات سفرهاي درون شهري دائمي و ي را فراهم مي‌آورند. (طولاني ترين راه بندانهاي منطقه 5 و 2 هنگاه بر گذاري مسابقات فوتبال اتفاق مي‌افتد) . مجتمع بزرگ بيمارستاني و دانشگاهي ميلاد نور واقع در همت و همچنين تفرچگاههاي فرحزاد و…

Read More

در نتايج حاصل از مطالعات سازمان حفاظت محيط زيست ((در طرح جامع بررسي آلودگي صدا)) خوشبختانه تعدادي از خيابانهايي كه در اين مطالعه مورد سنجش شدت آلودگي صوتي قرار گرفته از معابر منطقه دو مي‌باشند. سه نمودار و يك نمايه مربوط به تراز معادل فشار صوت در اين معابر ضميمه است نمودارهاي فوق نشان مي‌دهند…

Read More