دسته: محیط زیست

  دمای هوا دما به عنوان نمایه ای از شدت گرما ، یکی از عناصر اساسی شناخت هواست با توجه به دریافت نامنظم انرژی خورشیدی توسط زمین ، دمای هوا در سطح زمین دارای تغییرات زیاد است که به نوبه خود سبب تغییرات دیگری در سایر عناصر هواشناسی می گردد دمای هوا توسط دماسنج اندازه…

Read More

  برای آزمون همبستگی به صورت علمی ابتدا باید با فرمول زیر مقدار t محاسباتی را حساب کرد. سپس با توجه به درجه آزادی n-2 و سطح اطمینان مورد نظر به جدول t-student مراجعه کرد و t را پیدا کرد.                          |محاسباتی t|>|جدول t| ما برای این حوزه عملیات کشیدن مختصات و رسم گردیان را…

Read More

  : داده های ایستگاه A : داده های اصلاح شده برای ایستگاه : شیب خطی که داده های مربوط به آن صحیح است. : شیب خطی که داده ها باید اصلاح شود. همان طور که دیده می شود در نمودار بناک سادات ، در شیب خط تغییرات زیادی وجود دارد که این شکستگی نشان…

Read More

  هوا به مفهوم تغییرات کوتاه مدت وضعیت جوی است با بررسی برخی خصوصیات مشخص اتمسفر که مدام در حال تغییر است و تعیین وضعیت آنها در هر لحظه ، می توان به وضعیت هوا پی برد . متغیرهای مهم مؤثر در تعیین هوا عبارتند از : دما رطوبت دید افقی ، مه ، ……

Read More

  روشهای ماكروسكوپی، براین منبا استوارند كه، پروسه تعلیق به طور كلی یك سطح پیش رفته از كشش در امتداد بستر است. بنابراین میزان كل رسوب حمل شده مقدمتاً بایستی به پارامتر برشی مربوط گردد و در این ارتباط بین بار بستر و بار معلق فرقی وجود ندارد. روابط پیشنهادی در این دسته روشها و…

Read More

  حل مدلهای ریپای پیچیده جز از طریق روشهای عددی و در اختیار داشتن كامپیوترهای با سرعت زیاد میسر نمی گردد، ولی حل مدلهای ریاضی ساده، اگر چه حل معادلات دقیق می باشد ولی جواب همراه با تقریب زیاد و از دقت كمی برخوردار است. بنابراین برای حل مدلهای ریاضی دو راه حل پیشنهاد شده…

Read More

  سالیان متمادی است انسان در تقابل با پدیده های طبیعی بوده و همواره در معرض خطرات ناشی از وقوع پدیده های زیانباری نظیر سیل قرار داشته است. در حال حاضر نیز سالانه خسارات مالی و جانی فراوانی بر اثر بروز سیلابهای عظیم به مردم وارد می شود. به طور مثال وقوع سیلاب در 12…

Read More

  زباله عامل بیماریزا FHG مواد خام چندین كارخانه بزرگ صنعتی كه در صورت عدم مدیریت می تواند مشكل ساز باشد 000/000/200 هزینه جمع آوری 000/000/150 زباله را از مردم بخرند   انواع زباله زباله شهری زباله صنعتی زباله خطرناك   زباله شهری اجزای تشكیل دهنده مشخصات پس ماند مواد غذایی باقی مانده مواد گوشتی…

Read More

  انواع ظروف نگهداری زباله ظروفی كه قابل تخلیه باشند ظروفی كه همراه زباله جمع آوری می شوند و مورد استفاده مجدد قرار نمی گیرند ظروفی كه پس از پر شدن با ظروف خالی عوض می گردند جلوی بازار برای زباله های حجیم                                                           1) نیازی به ضدعفونی و شستشو ندارد مزایای استفاده از كیسه…

Read More

  بیماریهای ناشی از زباله استفاده از گوشت، لبنیات و پوست دامهای آلوده ای كه از مواد زاید گیاهی موجود در زباله های شهری تغذیه می كنند، موجب ابتلای انسان به بیماریهای مختلف و مشترك بین انسان و حیوان می گردد به عنوان مثال بیماریهایی نظیر بروسلولز یا تب مالت (Brucellosis)‌‌، لیپوسپیروزیس (Leptospirosis)، كسیت هیداتیك…

Read More