فناوری اطلاعات

دانلود رایگان پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات

یرای دانلود رایگان پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات کشف قوانین انجمنی فازیِ چند سطحی با تعیین چند آستانه کمینه بهینه ضریب پشتیبان با استفاده الگوریتم ژنتیک به انتهای صفحه مراجعه کنید    بسم الله الرحمن الرحیم         وزارت علوم‌،تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم و فنون Read more...

فناوری اطلاعات

دانلود رایگان پروپوزال پایان نامه فناوری اطلاعات

لینک دانلود در انتهای صفحه حوزه معاونت آموزشی (تحصیلات تکمیلی) کارشناسی ارشد دکتری                      این قسمت توسط دفتر تحصیلات تکمیلی دانشگاه پر می‌شود.   شماره :   تاریخ درخواست :   پیوست : مشخصات دانشجو   نام خانوادگی :     سعیدی                                               نام :     پریسا                                        شماره دانشجویی:   ۹۲۱۱۰۱۱۳۲۰ رشته :   مهندسی فناوری اطلاعات  Read more...