دسته: فناوری اطلاعات

یرای رایگان پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات کشف قوانین انجمنی فازیِ چند سطحی با تعیین چند آستانه كمینه بهینه ضریب پشتیبان با استفاده الگوریتم ژنتیك به انتهای صفحه مراجعه کنید    بسم الله الرحمن الرحیم         وزارت علوم‌،تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم و فنون مازندران     پایان نامه كارشناسی…

Read More

لینک در انتهای صفحه حوزه معاونت آموزشی (تحصیلات تکمیلی) كارشناسی ارشد دكتری                      این قسمت توسط دفتر تحصیلات تكمیلی دانشگاه پر می‌شود.   شماره :   تاریخ درخواست :   پیوست : مشخصات دانشجو   نام خانوادگی :     سعیدی                                               نام :     پریسا                                        شمارة دانشجویی:   9211011320 رشتة :   مهندسی فناوری اطلاعات                                    گرایش : فناوری اطلاعات نیمسال اخذ…

Read More