دسته: فقه و معارف اسلامی

اجاره و بهره طبيعي يكي از مفاهيمي كه متفكرين مسلمان ، تحليل اقتصادي نافذي در خصوص ماهيت وجودي آن ارائه نكرده اند، مفهوم اجاره است . در اين قسمت ؛ نشان ميدهيم كه اجاره نيز به عنوان شكلي از اشكال بهره قراردادي ، از بهره طبيعي ريشه ميگيرد . از دير باز ، مسئله اجاره…

Read More

با اين همه در مورد بهره طبيعي ممكن است اين وهن به ذهن آيد كه حرمت ربا، اهميت و نقش اقتصادي آن را تقليل مي دهد ، زيرا بهره طبيعي هيچ اثري جز فراهم آوردن بستر طبيعي براي رباخواري ندارد ، اما واقع امر به گونه ديگري است ، بهره طبيعي گرچه زمينه ساز تداول…

Read More

پول سرمايه بالقوه است عمده نظريات متفكرين مسلمان در مورد ماهيت پول و بهره قراردادي در قرض پول، مبتني بر اين عقيده است كه در قرض ربوي از پول استفاد‌ه‌ي غير طبيعي به عمل مي آيد . ريشه اين عقيده به نظريه « سترون بودن پول » بر مي گردد. اين نظريه را ارسطو در…

Read More

مقدمه : تقريباً در بيشتر آثار متفكرين مسلمان ، بهره مترادف واژه ربا به كار رفته است . همچنين ، حرمت ربا به منزله حذف نرخ بهره در نظام اقتصادي ، مورد تأييد اسلام تلقي شده است با توجه به مفهوم فراگير بهره در نظام اقتصاد سرمايه داري ، حرمت ربا و حذف بهره به…

Read More

گروه نسبتاً کوچک دیگری از مسلمانان که ممکن است سزاوار توجه فراوان باشد، آن دسته از مسلمانانی هستند که به کشورهای غیر مسلمان اروپای غربی و شمال آمریکا مهاجرت کرده اند. این گروه ها بسیار حائز اهمیت اند، نه به دلیل آنچه در کشورهایی که در آن زندگی می کنند می گذرد، بلکه به دلیل…

Read More

احادیث بسیاری فرمانبرداری شهروندان را به عنوان یک فریضه توصیه می کنند، اما بعضی استثنائات را نیز نشان می دهند. به عنوان مثال یکی از آنها می گوید: “مخلوقی را که مخالف خالق خویش است اطاعت نکنید”، به بیان دیگر فرمان انسانی را که مخالف قانون الهی است اطاعت نکنید. همین طور حدیثی دیگر می…

Read More

اسلام و دموکراسی از نگاه برنارد لوئیس مقاله “اسلام و لیبرال دموکراسی” برنارد لوئیس، اگر چه سالها پیش نوشته شده است، اما حاوی نکاتی قابل تأمل در ارتباط با این مسأله مورد مناقشه است. ممکن است بسیاری با نقطه نظرات وی موافقت چندانی نداشته باشند، اما باید اعتراف نمود که برنارد لوئیس بر نقاط حساسی…

Read More