دسته: فقه و معارف اسلامی

چكيده: دوستي با اهل بيت پيامبر اكرم (ص) يكي از موضوعات بسيار مهمي است كه فكر و ذهن اغلب شعرا و نويسندگان را به خود مشغول كرده و اين مودت و دوستي در آثار آنها نمود خاصي پيدا كرده است. به نظر مي رسد كه اغلب شعرا و نويسندگان به حديث معروف ثقلين و آيه…

Read More

مفسر معروف، امين الاسلام، طبرسي مي نويسد: روزي تني چند از صحابه پس از رهنمودهاي رسول خدا دربارة قيامت در خانه عثمان بن مظعون گرد هم آمدند و تصميم گرفتند كه: روزها را روزه دار باشند؛ 2- شبها در تهجد و عبادت به سر برند؛ 3- در رخت خواب جاي نگيرند؛ 4- از غذاهاي خوب،…

Read More

قرآن كريم نيز از شيوع رهبانيت در ميان مسيحيان، به عنوان «بدعتي» كه آنان بدان پرداخته‌اند و ريشه در تعاليم اصيل مسيح مقدس ندارد ياد مي كند: «و رهبانية ابتدعوها؛ رهبانيتي كه پيروان مسيح پس از وي از پيش خود اختراع كرده اند.» رهبانيت گاهي سبب افسردگي روحي، يأس، بدبيني نسبت به ديگران و ضعف…

Read More

معناي زهد ابن أثير، لغت شناس معروف در كتاب ارزشمندش، النهاية ، مي نويسد: «الزهد: قليل الشيء شيء زهيد؛ زهد؛ يعني، چيز اندك و ناچيز». [ وقتي گفته مي شود:] «تزاهدوا الحدّ: احتقروه و أهانوه؛ نسبت به چيزي زهد ورزيدند؛ يعني، آن را حقير شمردند و ناچيز انگاشتند». همچنين يكي از معاني زهد، خويشتن داري…

Read More

-مرحوم شيخ كليني _ رضوان الله عليه _ از امام صادق ( ع) روايت كرده كه فرمودند : در روز قيامت از براي مشركين و كفار ، ترازو نصب نشده و ديوان ها گشوده نمي شود بلكه آنان را دسته دسته و بدون حساب ، به جهنم مي برند و نصب ميزان و نشر ديوان…

Read More

– شيخ صدوق _ رحمه الله _ از حضرت رضا _ عليه الاف التحيه و النساء _ روايت كرده كه فرموده : هر كس قدرت و توانايي نداشته باشد برچيزي كه گناهش را بر طرف كند پس بسيار صلوات بر محمد و آل او بفرستد كه اين باعث خرابي و ويراني آن گناهان مي شود…

Read More

حالت روح روح پس از مفارقت از بدن جسماني و عنصري ، كاملا” به بدن برزخي و قالب مثالي تعلق ميگيرد . تفضيل مطلب اين كه سنت الهي چنين است كه در جهان خلقت ، بين مراتب لطيف و ثقيل ، حد وسطي قرار داده شده است . اين موجود وسطي ، نه از نظر…

Read More

نكته مخفي نماند كه مردن ملائكه غير از مرگ آدميان است . مردن ملك مثل بي هوش شدن است . همان گونه كه انسان گاهي از ضعف و ناتواني و مرض به حال غش و بي هوشي مي افتد و روح ، ديگر به دنيا توجه چنداني ندارد مردن فرشته هم همين طور است و…

Read More

اشكال و حل : ممكن است كسي سئوال كند ميت كه روح ندارد تا بخواهد جواب دهد . آيا با اين دهان و زبان و كلمه حرف مي زند يا طور ديگري است ؟ قبلا” هم ذكر شد كه چون روح از بدن مفارقت كند خيلي قوي و نيرومند مي شود . ضعف روح و…

Read More

نفخه صور يكي ديگر از مراحل قبل از قيام قيامت ، مسئله نفخ صور است . ((ثم نفخ فيه نفخه اخري فاذا هم قيام ينظرون )) يعني : سپس يك بار ديگر در صور دميده شده و در اين هنگام آنان به قيامت مي نگرند. ((صور )) عبارت از وسيله اي است كه سلطان در…

Read More