پایان نامه ارشد مدیریت آموزشی : ارزیابی درونی گروه آموزشی دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد گرمسار (کوشک)

موضوع:

ارزیابی درونی گروه آموزشی دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

 

رشته:

مدیریت آموزشی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

مقطع:

کارشناسی ارشد

 

 

استادراهنما:

دکترعبدالرحیم نوه ابراهیم

 

 

استادمشاور:

دکترنادرسلیمانی

 

استادداور:

دکتر احمد حدادیان

 

 

نام محقق:

شروین سلیمانیان

 

 

 

Islamic Azad University

Garmsar Branch

 

Dissertation for master of science in educational administration

 

 

Title:

Internal Evaluation of veterinary Department in Islamic Azad University of Garmsar

 

 

 

Supervisor:

Dr. A. Naveh ebrahim

 

Advisor:

Dr. N.Soleimani

 

By:

Sh.Soleimanian

 

۲۰۱۰

با سپاس

استاد ارجمند و پدر دلسوز جناب آقای دکتر نوه ابراهیم

که همواره در کنارم ایستاد تا سختی های راه بر من آسان شود.

و

استاد گرانقدر جناب آقای دکتر سلیمانی

که همواره دانش خود را سخاوتمندانه به من ارزانی داشت.

و

جناب آقای دکتر عباسی، کوروش پرند ، پرداختچی و رضا محمدی

که همیشه قدردان حمایتهای بی‌دریغشان خواهم بود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تقدیم ب

دلنشین‌ترین حضوری که با هر نفس تجربه‌اش می‌کنم، که بی او نیست می‌شوم

پروردگارا میدانم که هرگز تنهایم نخواهی گذاشت.

آرزویم این است که هرگز بی‌تو نباشم.

 

 

تقدیم به

تنها پرنده زندگی‌ام، همای خوشبختی‌ام، به مادرم

که بی‌وقفه بال می‌زند تا قشنگ‌ترین لحظه‌ها را به من هدیه کند.

 

 

تقدیم به روح پدرم

که حضور مهربانش را حس می‌کنم.

 

تقدیم به شهرام عزیزم

که با حضور گرم و همیشگی خود هرگز مرا تنها نگذاشت و در خوشی و ناخوشی در کنارم بود.

 

تقدیم به عمو محمد عزیزم

که همواره محبتهای خویش را سخاوتمندانه به من ارزانی داشتند.

 

فهرست مطالب

 

فصل اول: کلیات پژوهش

                                                                       عنوان                                   صفحه

 

مقدمه………………………………….. ۲………………………………….

بیان مسأله………………………… ۴

ضرورت و اهمیت مسأله………………… ۷

اهداف اصلی وفرعی………………….. ۹

سؤالات پژوهش………………………. ۱۰

تعریفی نظری و عملیاتی……………… ۱۱

 

فصل دوم: ادبیات پژوهش

مقدمه……………………………. ۱۵

کیفیت در آموزش عالی……………….. ۱۶

ارزشیابی…………………………. ۱۷

ماهیت و شکل‌گیری مفهوم ارزشیابی……… ۱۸

ضرورت ارزشیابی در نظام آموزش عالی…… ۱۹

انواع ارزشیابی……………………. ۲۰

الگوهای ارزشیابی………………….. ۲۲

۱) الگوهای ارزشیابی تحقق هدف……….. ۲۴

۲) الگوی ارزیابی مدیریت‌گرا…………. ۲۴

۲/۱) الگوی ارزشیابی یو سی ال ای…….. ۲۶

۳) الگوی ارزشیابی هدف ـ آزاد……….. ۲۷

۴) الگوی مبتنی بر نظر خبرگان……….. ۲۸

۴/۱) الگوی ارزشیابی اختلافی…………. ۲۹

۵) الگوی مبتنی بر مدافعه…………… ۳۰

۶) الگوی اجرای عمل………………… ۳۱

۷) الگوی طبیعت‌گرایانه و مشارکتی…….. ۳۲

۷/۱) الگوی ارزشیابی سیمایی…………. ۳۲

۸) الگوی اعتبارسنجی……………….. ۳۳

۸/۱) اعتبارسنجی نهادی (مؤسسه‌ای)…….. ۳۵

۸/۲) اعتبارسنجی برنامه…………….. ۳۵

ارزشیابی و مدیریت آموزش……………. ۳۶

ارزیابی درونی…………………….. ۳۸

تأثیر ارزیابی درونی بر سازمان………. ۴۰

هداف ارزیابی درونی………………… ۴۲

سیر تحول ارزیابی درونی…………….. ۴۳

تفاوت ارزیابی درونی و بیرونی……….. ۴۴

فرایند اجرای ارزیابی درونی…………. ۴۵

ارزیابی بیرونی (تأیید همگان)……….. ۵۰

تحقیقات انجام شده در خارج و داخل کشور.. ۵۱

سوابق بین‌الملل……………………. ۵۱

آمریکا…………………………… ۵۱

اروپا……………………………. ۵۲

فرانسه…………………………… ۵۳

آسیا…………………………….. ۵۴

کره‌جنوبی…………………………. ۵۵

هنگ‌کنگ…………………………… ۵۵

سوابق ملی در ایران………………… ۵۵

تاریخچه علوم دامپزشکی  درایران………. ۶۶

نتیجه‌گیری و چارچوب نظری تحقیق………. ۶۷

فصل سوم: روش پژوهش

مقدمه……………………………. ۷۱

روش تحقیق………………………… ۷۱

جامعه آماری مورد مطالعه……………. ۷۲

ابزار گردآوری اطلاعات………………. ۷۴

ویژگی‌های فنی ابزار گردآوری داده‌ها…… ۷۵

روش اجرا…………………………. ۷۶

روش تحلیل داده‌ها………………….. ۸۶

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

مقدمه……………………………. ۹۱

یافته‌های پژوهش بر اساس سؤالات تحقیق….. ۹۱

سؤال اول: چگونه میتوان اهداف مطلوب گروه دامپزشکی تدوین کرد؟……………….. ۹۱

سؤال دوم: عوامل، ملاکها و نشانگرهای مناسب ارزیابی گروه دامپزشکی کدامند؟………. ۹۱

سؤال سوم: وضعیت موجود گروه دامپزشکی بر اساس عوامل،

ملاکها و نشانگرها چیست؟……………. ۹۱

عامل اول: اهداف، جایگاه سازمانی، سازماندهی، تشکیلات و مدیریت…………. ۹۱

عامل دوم: دانشجویان……………….. ۹۲

عامل سوم: دوره‌های آموزشی مورد اجرا….. ۹۵

عامل چهارم: فرایند یاددهی ـ یادگیری…. ۹۶

عامل پنجم: دانش‌آموختگان……………. ۹۷

عامل ششم: هیأت علمی……………….. ۹۹

عامل هفتم: پژوهش…………………. ۱۰۴

سؤال چهارم: دروندادهای گروه‌ دامپزشکی بر اساس عوامل، ملاکها و نشانگرها

از چه مطلوبیتی برخوردار می‌باشند …… ۱۰۴

سؤال پنجم: فرایند گروه دامپزشکی بر اساس عوامل، ملاکها و نشانگرها از چه

مطلوبیتی برخوردار می‌باشند………… ۱۱۸

سؤال ششم: برونداد گروه دامپزشکی بر اساس عوامل، ملاکها و نشانگرها از چه

مطلوبیتی برخوردار می‌باشند ………… ۱۳۰

جوابهای سؤالات تشریحی (بازپاسخ)…….. ۱۵۴

نقاط قوت گروه دامپزشکی……………. ۱۵۴

نقاط ضعف گروه دامپزشکی……………. ۱۵۴

فرصتهای توسعه گروه……………….. ۱۵۵

عوامل و موانع بازدارنده گروه………. ۱۵۵

چگونه می‌توان موانع و عوامل بازدارنده گروه را کاهش داد؟…………………….. ۱۵۵

سؤال هفتم: جهت بهبود وضعیت موجود و رسیدن به استانداردهای مطلوب گروه

چه پیشنهادهایی را می‌توان ارائه داد…. ۱۵۶

فصل پنجم: خلاصه بحث و نتیجه‌گیری

مقدمه…………………………… ۱۵۹

خلاصه‌ای از هدف پژوهش و نتایج به دست آمده ۱۵۹

مقایسه بین تحقیقات انجام شده با تحقیق حاضر……………………………. ۱۶۹

پیشنهادات پژوهشی…………………. ۱۷۰

محدودیت‌های تحقیق…………………. ۱۷۱

 

منابع…………………………… ۱۷۲

پیوست‌ها…………………………. ۱۸۵

 

فهرست جداول

 

عنوان                                        صفحه  

۱ـ جدول شماره ۲ـ۱ :انواع الگوهایی ارزشیابی. ۲۳

۲ـ جدول شماره ۲ـ۲ مسیر تحولی ارزیابی درونی از آغاز تاکنون…………………………. ۴۴

۳ـ جدول شماره ۳ـ۱ جدول طبقه‌بندی نمونه‌های دانشجویان  (بر اساس مقطع تحصیلی)………. ۷۳

۴ـ جدول شماره ۳ـ۲ اهداف گروه دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی………………………….. ۷۷

۵ـ جدول ۳ـ۳ عامل: ملاک‌ها و نشانگرهای گروه دامپزشکی……………………………. ۷۸

۶ـ جدول شماره ۳ـ۴ عامل: اهداف، جایگاه سازمانی،  سازماندهی تشکیلات و مدیریت……. ۷۹

۷- جدول شماره ۳ـ۵ عامل: دانشجویی………. ۸۰

۸- جدول شماره ۳ـ۶ عامل: دوره‌های آموزشی مورد اجراء……………………………… ۸۱

۹- جدول شماره ۳ـ۷ عامل: اعضاء هیأت علمی… ۸۲

۱۰- جدول شماره ۳ـ۸ عامل: پژوهش………… ۸۲

۱۱- جدول شماره ۳ـ۹ عامل: فرایند یاددهی ـ یادگیری…………………………….. ۸۳

۱۲- جدول شماره ۳ـ۱۰ عامل: دانش آموخته….. ۸۴

۱۳- جدول شماره۱-۴:درونداد دانشه آموخته…. ۱۰۴

۱۴- جدول شماره۴-۲:درونداد هیات علمی…… ۱۰۷

۱۵- جدول شماره۴-۳: درونداد  دانشجو……. ۱۱۲

۱۶- جدول شماره۴-۴: درونداد مدیر گروه….. ۱۱۶

۱۷- جدول شماره-۴۵: فرایند دانشه آموخته…. ۱۱۹

۱۸- جدول شماره۴-۶: فرایند  هیات علمی….. ۱۲۱

۱۹- جدول شماره۴-۷: فرایند  دانشجو…….. ۱۲۴

۲۰- جدول شماره۴-۸: فرایند  مدیر گروه….. ۱۲۸

۲۱- جدول شماره۴-۹: برونداد  دانشه آموخته. ۱۳۰

۲۲- جدول شماره۴-۱۰: برونداد هیات علمی…. ۱۳۳

۲۳- جدول شماره۴-۱۱: برونداد مدیر گروه…. ۱۳۵

۲۴- جدول شماره۴-۱۲عامل:اهداف،جایگاه سازمانی، سازماندهی تشکیلات و مدیریت …………… ۱۳۸

۲۵ـ  جدول شماره۴-۱۳ عامل:دانشجو………. ۱۴۱

۲۶ـ جدول شماره۴-۱۴عامل:دوره های آموزشی مورداجرا…………………………… ۱۴۲

۲۷ـ جدول شماره۴-۱۵عامل:اعضاءهیات علمی…. ۱۴۴

۲۸ـ جدول شماره۴-۱۶عامل:پژوهش…………. ۱۴۵

۲۹ـ جدول شماره۴-۱۷عامل:فرایند یادهی – یادگیری……………………………. ۱۴۵

۳۰ـ جدول شماره۴-۱۸عامل:دانش آموخته……. ۱۴۷

۳۱ـ جدول شماره۴-۱۹:عامل،ملاک و نشانگرهای گروه  دامپزشکی…………………………… ۱۴۸

۳۲ـ  جدول شماره۴-۲۰:وضععیت درونداد،فرایندوبرونداد  گروه دامپزشکی…. ۱۵۰

۳۳ـ جدول شماره۴-۲۱:وضعیت درونداد،فرایندو برونداد گروه دامپزشکی……………….. ۱۵۴

۳۴ـ جدول شماره۴-۲۲:پیشنهادهای اصلاح از اجرا ارزیابی درونی گروه دامپزشکی………….. ۱۵۶

۳۵ـ جدول شماره ۵-۱: پیشنهادهای اصلاح ازاجرا ارزیابی  درونی گروه دامپزشکی…………. ۱۶۷

 

 

 

فهرست نمودار

 

عنوان                                       صفحه                                                    

نمودار۴ـ الف: توزیع سنی دانشجویان……… ۹۳

نمودار۴ـ ب: میانگین معدل دانشجویان…….. ۹۳

نمودار۴ـ پ : توزیع فراوانی و مشروطی دانشجویان…………………………… ۹۴

نمودار۴ـ ت : انتخاب اولویت براساس علاقه دانشجویان…………………………… ۹۴

نمودار۴ـ ث: میانه رتبه پذیرش در رشته…… ۹۵

نمودار۴ـ ج: توزیع فراوانی به تفکیک وضعیت کنونی  دانش آموختگان…………………. ۹۷

نمودار۴ـ چ:توزیع فراوانی معدل دانش آموختگان ۹۸

نمودار۴ـ ح: توزیع فراوانی به تفکیک محل کار دانش آموختگان……………………….. ۹۸

نمودار۴ـ خ: توزیع فراوانی به تفکیک جنسیت اعضا هیات علمی…………………………… ۹۹

نمودار۴ـ د: توزیع فراوانی به تفکیک مدراک تحصیلی……………………………. ۱۰۰

نمودار۴ـ ذ: توزیع فراوانی مرتبه علمی درگروه……………………………. ۱۰۰

نمودار۴ـ ر: توزیع سنوات خدمتی اعضاهیات علمی……………………………… ۱۰۱

نمودار۴ـ ز: توزیع فراوانی وضعیت استخدامی گروه……………………………… ۱۰۲

نمودار۴ـ ژ: توزیع فراوانی تعداد واحد تدریس اعضا هیات علمی……………………… ۱۰۲

نمودار۴ـ س: توزیع فراوانی تعداد ساعت مشاوره در گروه دامپزشکی……………………. ۱۰۳

نمودار۴-۱: دروندادهای دانش آموختگان…… ۱۰۶

نمودار۴-۲: دروندادهای هیات علمی………. ۱۱۱

نمودار۴-۳: دروندادهای دانشجویان………. ۱۱۵

نمودار۴-۴: فرایندهای دانش آموختگان……. ۱۲۰

نمودار۴-۵: فرایندهای هیات علمی ………. ۱۲۳

نمودار۴-۶: فرایندهای دانشجویان……….. ۱۲۸

نمودار۴-۷: بروندادهای دانش آموختگان…… ۱۳۲

نمودار۴-۸: بروندادهای هیات علمی ……… ۱۳۵

نمودار۴-۹: مقایسه امتیاز ملاک ها عامل اهداف، جایگاه سازمانی، تشکیلات و مدیریت………. ۱۴۰

نمودار۴-۱۰: مقایسه امتیاز عوامل………. ۱۵۰

نمودار۴-۱۱: دروندادها……………….. ۱۵۱

نمودار۴-۱۲: فرایندها………………… ۱۵۲

نمودار۴-۱۳: بروندادها……………….. ۱۵۳

نمودار۴-۱۴: مقایسه دروندادها،فرایندهاوبروندادها…………. ۱۵۳

فهرست اشکال

 

عنوان                                         صفحه        

شکل شماره ۲ـ۱ رابطه ارزیابی با سایر کارکردهای مدیریت آموزش…………….. ۳۷

شکل شماره ۲ـ۲ تاثیر ارزیابی درونی بر سازمان…………………………… ۴۱

شکل شماره ۲ـ۳ هدف ارزیابی درونی…….. ۴۳

شکل شماره ۲ـ۴ گردش فعالیتها و اعتبارسنجی درونی……………………………. ۴۹

شکل شماره ۲ـ۵ چارچوب نظری تحقیق…….. ۶۹


چکیده تحقیق

دانشگاه‌ها نیز مانند سایر سازمان‌ها برای استفاده از فرصت‌های احتمالی و مقابله با تهدیدات محیطی، ناچارند ظرفیت‌ها و توانمندی‌های درونی خود را بشناسند، نقاط قابل بهبود را ترمیم و به تقویت نقاط قوت بپردازد. نقش ارزیابی درونی در این خصوص و در جهت شناخت قوت‌ها، ضعف‌‌ها، فرصت‌ها و تهدیدها به عنوان مبنای برنامه‌ریزی توسعه و بهبود قابل توجه است.

پژوهش حاضر نیز بر آن بود تا به ارزیابی درونی گروه دامپزشکی دانشکده کوشک دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار بپردازد.

تحقیق حاضر از نوع کاربردی و از نظر چگونگی به دست آوردن داده‌های مورد نیاز در زمره تحقیقات توصیفی هم قرار می گیرد.

جامعه آماری این پژوهش شامل اعضای هیأت علمی و اساتید گروه دامپزشکی دانشکده کوشک دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار (۴۲ نفر)، مدیرگروه دامپزشکی درسه سال گذشته (۲نفر)،دانشجویان ازسال های ۸۸-۸۱ (۷۲۰ نفر که تعداد نمونه آن ۲۵۰ نفر) و دانش‌آموختگان (۱۰۰ نفر که تعداد نمونه آن ۵۰ نفر) می‌باشند.

پس از تشکیل کمیته با عضویت اعضای هیأت علمی گروه، اهداف گروه در سه زمینه آموزشی، پژوهشی و عرضه خدمات تخصصی تدوین گردید. همچنین پس از تعیین ۷ عامل، ۲۶ ملاک و ۸۵ نشانگر از ابزار اندازه‌گیری پرسشنامه برای جمع‌آوری اطلاعات استفاده شد. به منظور گردآوری داده‌های مورد نیاز درباره افراد جامعه از طریق شمارش کامل و نمونه‌گیری استفاده شد و برای هر زیر جامعه پرسشنامه‌ای جداگانه و بر اساس طیف لیکرت تنظیم شد که درجات آن از خیلی زیاد تا خیلی کم می‌باشد. نتایج این پژوهش نشان داد که گروه دامپزشکی دانشکده کوشک دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار از نظر اعضای هیأت علمی، دانشجویان، دانش‌آموختگان و مدیرگروه در سطح نسبتاً مطلوبی می‌باشد.

واژگان کلیدی: ارزشیابی، ارزیابی درونی، کیفیت آموزشی.

 

پایان نامه ارشد ارائه چارچوبی برای پشتیبانی از تصمیم گیری مدیران ستادی آموزش و پرورش استان سمنان با تاکید بر سامانه GIS

چکیده

تحقیق حاضر با هدف ارائه چارچوبی برای پشتیبانی از تصمیم گیری مدیران ستادی آموزش و پرورش استان سمنان با تاکید بر سامانه GIS  در سال تحصیلی  ۸۸-۱۳۸۷ انجام شد.

جامعه آماری شامل کلیه مدیران ستادی آموزش و پرورش استان سمنان به تعداد ۳۶ نفر وحجم نمونه نیز به علت کم ومحدود بودن جامعه آماری  به شکل سرشماری (کل شماری)‌، ۳۶ نفر تعیین گردید. مدیران به روش CSF به سه سطح ، استراتژیک، هماهنگی وعملیاتی تقسیم شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته می باشد، که گویه های آن بر اساس دو سوال باز که به روش( Pilot Study ) از مدیران پرسیده شده است، تهیه گردیده و ضریب پایائی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ به میزان (۰٫۹۸) بدست آمد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش های آماری توصیفی استفاده گردید.

از نتایج این بررسی کشف وارائه شش موضوع اساسی اطلاعاتی ، شامل : نیروی انسانی، فضای کالبدی ، تجهیزاتی، امور آموزشی، مالی و محیطی  و همچنین شاخص های مهم مربوط به هر موضوع می باشد. که از نظر مدیران مهمترین موضوع اساسی ، اطلاعات امور آموزشی با میانگین ( ۳٫۶۰) وکم اهمیت ترین موضوع اساسی ،‌اطلاعات نیروی انسانی با میانگین (۲٫۹۶) می باشد . همچنین از نظر مدیران ، مهمترین شاخص ، شاخص استعداد سنجی دانش آموزان قبل از ورود به مدرسه با میانگین (۳٫۸۱ ) وکم اهمیت ترین شاخص، مربوط به شاخص شماره دانش آموزی و شماره پرسنلی همکاران، با میانگین (۱٫۳۹)‌می باشد. همچنین شاخص های با اهمیت بیشترازنظر مدیران با استفاده از سامانه GIS با ارائه مثالهایی به شکل جدول و نقشه نمایش داده شده اند.

 

واژگان کلیدی : موضوعات اصلی تاثیرگذار بر تصمیم های مدیران ستادی ، سامانه GIS

 

 

Summery:

This  research did for presenting a framework  to support  headquarter  managers decides  in  semnan  province  education  by emphasis  on  GIS  system  in  ۱۳۸۷-۸۸   educational  year .

Social  statistics  combine  of  headquarter  managers  in  semnan  province  education  determined  ۳۶ numbers , and  sample  capacity  determined  ۳۶  numbers  as  statistics ,  because  social  statistics  were  few  and  limit  .

Managers  were  divided  to  three  levels  in  csf method : strategic , harmony and activity .the gathering tool of giving’s is researchers made  questionnaire which its question have been prepared based on two free question that have been asked from managers  in (pilot study) meted and its  final index produced  from cornbach’s alpha index in %98 quantity .for analyzing  of giving used descriptive statistics methods .for results of this research are finding and presenting six basic informational subjects in clueing :humanity from , body space ,equip mental , educational ,financial and frame.

Environmental matters and also important criterion’s connected to every subject , that in manager opinion the most important basic subject is  information of educational matters with (3,60) average and the less important basic subject is hum anal force information with (2,96) average .

Also , from managers  opinion , the  most  important  criterion is  the student’s  talent measuring  criterion  before  entering  to  school  with  ( ۳٫۸۱) average  and the less  important criterion  is  connected  to  student’s number  criterion  and  colleagues  personal  numbers  with  ( ۱٫۳۹) average .

Thus  the  most important  criterion in  managers  opinion  have been shown  by  using  the  GIS  system  with  presenting  examples  as  table  and  map .

 

Key – words :  Main  subjects that  influence  on  headquarter  managers’s  dictions ,  GIS  system .

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته حقوق (همه گرایش ها) می توانید اینجا کلیک کنید

پایان نامه ارشد بررسی میزان مشارکت اعضاء هیئت علمی در برنامه ریزی آموزشی و تصمیم گیری واحدهای دانشگاهی دانشگاه های آزاد اسلامی منطقه ۱۰

                                                                               واحد گرمسار

 

 

پایان نامه

جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته علوم تربیتی (مدیریت آموزشی)

موضوع تحقیق:

بررسی میزان مشارکت اعضاء هیئت علمی در برنامه ریزی آموزشی و تصمیم گیری واحدهای دانشگاهی دانشگاه های آزاد اسلامی منطقه ۱۰

 

استاد راهنما:

دکتر محمد جوادی پور

 

 

 

استاد مشاور:

دکتر غلامعلی احمدی

 

 

 

نگارش:

خدیجه آزاد

 

 

سال تحصیلی: ۸۹-۸۸

 

ب
Islamic Azad University

Garmsar Branch

 

dissertation submitted to the faculties of garmsar azad university

 in partial fulfillment of the requirements

 for the degree of master of art.”

 

 

Title:

Investigating of the amount of participation of faculty members in educational planning & decision making

of islamic azad universities

of area 10

 

 

superviser:

Dr Mohammad javadipour

 

 

Adviser:

Dr gholamali ahmadi

 

 

By:

Khadijeh azad

 

۲۰۱۰

 

 

ج

 

 

 

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته حقوق (همه گرایش ها) می توانید اینجا کلیک کنید

تقدیر…..

 

 

از لطف بی پایان خداوند متعال وزحمات اساتید گرامی وارجمندم، آقایان : دکترمحمد جوادی پور ودکتر غلامعلی احمدی ، کمال سپاس وقدردانی را دارم وسربلندی وسعادت همه خدمتگزاران به علم واندیشه بخصوص اساتید یادشده را آرزومندم.

همچنین لازم میدانم سپاس قلبی خود را بخاطر مساعدتهای بی دریغ جناب آقای دکتر نادر سلیمانی (مدیر گروه محترم ) اعلام نمایم .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

د

 

 

 

تقدیم به برادرم دکتر رحمت الله آزاد

 

که امید وعشقشان را پشتوانه راهم نمودند ویاریم دادند تا این مسیر را به سرمنزل موفقیت برسانم

 

 

 

وتقدیم به

 

همسرم ؛

 

 به خاطر تشویقها، راهنمائیهاو حمایتهای صمیمانه اش

 

 

وتقدیم به

 

         بهترین عزیزانم ، دو دلبندی که تمامی سرمایه ی آرامشم هستند

 

                                                                             پسرانم

 

وتقدیم به

    

       همه آنانی که دوستشان دارم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هه

 

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                         صفحه

 

فصل اول – کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه………………………………… ۳

۲ـ۱ بیان مسأله……………………………. ۴

۳-۱ اهمیت و ضرورت تحقیق……………………. ۷

۴-۱ اهداف تحقیق…………………………… ۸

۵-۱ متغیرهای تحقیق………………………… ۹

فصل دوم – ادبیات تحقیق

۱ـ۲ مقدمه……………………………….. ۱۳

۲-۲ تعریف تصمیم گیری……………………… ۱۴

۳-۲ ماهیت تصمیم گیری……………………… ۱۴

۴-۲ فرایند تصمیم گیری…………………….. ۱۵

۵-۲عوامل موثر درتصمیم گیری………………… ۱۶

۶-۲ مراحل تصمیم گیری……………………… ۱۷

۷-۲ نگرش بنیادی وتاریخی به موضوع تصمیم گیری… ۱۸

۸-۲ الگوهای تصمیم گیری درسازمانهای آموزشی …. ۱۸

۹-۲ محدودیت های تصمیم گیری………………… ۲۱

۱۰-۲آموزش عالی…………………………… ۲۱

۱۱-۲ تاریخچه آموزش عالی…………………… ۲۲

۱۲-۲ رسالت واهداف آموزش عالی………………. ۲۲

۱۳-۲نگاهی اجمالی به واحدهای منطقه ۱۰دانشگاه آزاد اسلامی…………………………………… ۲۳

۱۴-۲ تعریف مشارکت………………………… ۲۵

۱۵-۲ مفهوم مشارکت………………………… ۲۵

۱۶-۲ پیش نیازهای مشارکت…………………… ۲۷

۱۷ـ۲ مبانی مدیریتی مشارکت…………………. ۲۷

۱۸-۲ مزایای مشارکت……………………….. ۲۸

۱۹-۲ موانع مشارکت………………………… ۲۸

۲۰-۲ تعریف مدیریت………………………… ۲۹

و

۲۱-۲ تعریف مدیریت مشارکتی…………………. ۳۰

۲۲-۲ تاریخچه مدیریت مشارکتی……………….. ۳۰

۲۳-۲ مدلهای مدیریت مشارکتی………………… ۳۲

۲۴-۲ محاسن مدیریت مشارکتی…………………. ۳۵

۲۵-۲ موانع مدیریت مشارکتی ………………… ۳۷

۲۶-۲ جمع بندی ونتیجه گیری (مبانی نظری)…….. ۳۷

۲۷-۲پیشینه موضوع تحقیق……………………. ۳۸

۲۸-۲ جمع بندی ونتیجه گیری (پیشینه تحقیق)…… ۴۵

 

 

فصل سوم – روش تحقیق

۱-۳ مقدمه……………………………….. ۴۸

۲-۳ روش تحقیق……………………………. ۴۹

۳-۳ جامعه آماری………………………….. ۴۹

۴-۳ نمونه و روش نمونه‌گیری ………………… ۴۹

۵-۳ ابزار اندازه‌گیری……………………… ۵۰

۶-۳ روش آماری……………………………. ۵۱

فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده‌ها

۱-۴ مقدمه……………………………….. ۵۴

فصل پنجم – بحث و نتیجه‌گیری

۱-۵ خلاصه تحقیق…………………………… ۸۳

۲-۵ بحث و نتیجه‌گیری………………………. ۸۴

۳-۵ پیشنهادهای  تحقیق…………………….. ۸۶

۴-۵ محدودیت‌های تحقیق……………………… ۸۶

پیوست…………………………………… ۸۸

منابع…………………………………… ۹۱

چکیده انگلیسی……………………………. ۹۴

 

 

 

 

 

ز

 

 

فهرست جداول

عنوان                                         صفحه

 

 

جدول(۱-۴)توزیع فراوانی مرتبط با “سن”نمونه های تحقیق…………………………………… ۵۵

جدول(۲-۴)توزیع فراوانی مرتبط با”جنسیت”نمونه های تحقیق…………………………………… ۵۶

جدول(۳-۴)توزیع فراوانی مرتبط بامتغیر”وضعیت تاهل”نمونه های تحقیق……………………… ۵۷

جدول(۴-۴)توزیع فراوانی مرتبط بامتغیر”میزان تحصیلات”نمونه ها………………………….. ۵۸

جدول(۵-۴)توزیع فراوانی مرتبط با “رشته تحصیلی”نمونه های تحقیق……………………. ۵۹

جدول(۶-۴)توزیع فراوانی مرتبط با”سابقه خدمت”نمونه های تحقیق……………………………….. ۶۰

جدول(۷-۴)شاخص های آماری مرتبط با بررسی متغیر”نیازسنجی”………………………….. ۶۱

جدول(۸-۴)شاخص های آماری مرتبط با بررسی متغیر”برنامه ریزی”……………………….. ۶۲

جدول(۹-۴)شاخص های آماری مرتبط با بررسی متغیر”اجرا”……………………………… ۶۳

جدول(۱۰-۴)شاخص های آماری مرتبط با بررسی متغیر”ارزشیابی برنامه های آموزشی “………… ۶۴

جدول(۱۱-۴)شاخص های آماری مرتبط با بررسی متغیر”نیازسنجی امکانات وتجهیزات آموزشی”……. ۶۵

جدول(۱۲-۴)شاخص های آماری مرتبط با بررسی متغیر”حیطه عمرانی”……………………….. ۶۶

جدول(۱۳-۴)شاخص های آماری مرتبط با بررسی متغیر”پژوهشی”……………………………. ۶۷

جدول(۱۴-۴)شاخص های آماری مرتبط با بررسی متغیر”آموزشی”……………………………. ۶۸

جدول(۱۵-۴)شاخص های آماری مرتبط با بررسی متغیر”اداری”…………………………….. ۶۹

جدول(۱۶-۴)شاخص های آماری مرتبط با بررسی متغیر”پشتیبانی”………………………….. ۷۰

جدول(۱۷-۴)شاخص های آماری مرتبط با بررسی متغیر”فرهنگی”……………………………. ۷۱

جدول(۱۸-۴)شاخص های آماری مرتبط با بررسی متغیر”برنامه ریزی آموزشی”…………………. ۷۲

جدول(۱۹-۴)شاخص های آماری مرتبط با بررسی متغیر”تصمیم گیری”………………………… ۷۳

پایان نامه ارشد بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد مدیران فرهنگسراهای شهر تهران بر اساس نظریه ACHIEVE

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد گرمسار

 

 

موضوع:

 

بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد مدیران فرهنگسراهای شهر تهران بر اساس نظریه ACHIEVE

 

 

رشته:

مدیریت آموزشی

 

 

مقطع:

کارشناسی ارشد

 

 

استاد راهنما:

دکتر پری ناز بنی سی

 

 

استاد مشاور:

دکتر بیژن عبدالهی

 

 

 

نگارش:

مهدی فراست

 

 

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته حقوق (همه گرایش ها) می توانید اینجا کلیک کنید

سال ۱۳۸۸

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Islamic Azad University

Garmsar Branch

 

Dissertation for master of science in educational administration

 

Title:

Surveying the factors effective on performance of managers of cultural centers in Tehran on the basis of ACHIEVE theory.

 

 

Supervisor:

Dr. Parinaz Banisi

 

Advisor:

Dr. Bijan Abdollahi

 

By:

Mehdi Ferassat

 

۲۰۱۰

 

 

با سپاس از:

 

 

 

تمامی تعلیم دهندگانم که تا به این روز به من کلامی آموختند و در این راه از هیچ کوششی دریغ نورزیدند به ویژه جناب آقای دکتر نادر سلیمانی که از دریای بیکران معرفت ایشان بهره ها آموختم و سرکار خانم دکتر بنی سی و جناب آقای دکتر عبدالهی که در راه انجام این پژوهش با راهنمایی های خود مرا یاری نمودند و تشکر ویژه از محبت های بی دریغ دوست گرامیم جناب آقای حائری.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تقدیم به:

 

 

پدرومادر عزیزم که با حمایتهای بی دریغ و عشق سرشارشان همواره پشتیبانم هستند.

و

همسر عزیز و فداکارم که با سعه صدر در این دوران پشتیبان، راهنما و مایه دلگرمی ام بود و دخترم ، یکدانه هستی زندگیم.

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

 عنوان                                                                                                            صفحه

چکیده……………………………………………………………………………………………………..۱

فصل اول : کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………………۳

۲-۱- بیان مسأله…………………………………………………………………………………………۴

۳-۱- اهمیت موضوع…………………………………………………………………………………..۶

۴-۱- اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………۷

۵-۱-سؤالات تحقیق……………………………………………………………………………………..۸

۶-۱- تعاریف نظری و عملیاتی متغییرهای تحقیق……………………………………………………۹

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق

۱-۲- مقدمه…………………………………………………………………………………………….۱۳

۲-۲- عملکرد چیست؟…………………………………………………………………………………۱۳

۳-۲- نیروی انسانی عامل استراتژیک………………………………………………………………..۱۴

۴-۲- عوامل مؤثر بر عملکرد کارکنان………………………………………………………………۱۶

۱-۴-۲- توانایی………………………………………………………………………………………..۱۸

۱-۱-۴-۲- دانش……………………………………………………………………………………….۱۹

۲-۱-۴-۲- مهارت شغلی……………………………………………………………………………..۲۳

۳-۱-۴-۲- تجربه………………………………………………………………………………………۲۳

۲-۴-۲- وضوح(ادراک شغل)…………………………………………………………………………۲۴

۱-۲-۴-۲- شناخت شغل………………………………………………………………………………۲۴

۲-۲-۴-۲- وظایف سازمانی………………………………………………………………………….۲۵

۳-۲-۴-۲- اهداف واضح و روشن…………………………………………………………………..۲۵

۴-۲-۴-۲- تجزیه و تحلیل شغل………………………………………………………………………۲۶

۵-۲-۴-۲- شرح شغل…………………………………………………………………………………۲۶

۳-۴-۲- کمک(حمایت سازمانی)………………………………………………………………………۲۷

۱-۳-۴-۲-عملکرد مستلزم حمایت است………………………………………………………………۲۷

۴-۴-۲- انگیزش………………………………………………………………………………………۲۸

۱-۴-۴-۲- انگیزش چیست؟…………………………………………………………………………..۲۸

۲-۴-۴-۲- تئوری های انگیزش………………………………………………………………………۲۹

۳-۴-۴-۲- سیستم پاداش………………………………………………………………………………۳۶

۵-۴-۲- ارزیابی(بازخورد)…………………………………………………………………………..۳۷

۱-۵-۴-۲- بازخورد چیست؟………………………………………………………………………….۳۷

۲-۵-۴-۲- وظایف بازخورد………………………………………………………………………….۳۸

۳-۵-۴-۲- بازخورد نمودن نتیجه عملکردکارکنان………………………………………………….۳۹

۶-۴-۲- اعتبار(عملکرد قانونی)………………………………………………………………………۴۱

۷-۴-۲- محیط(هماهنگی محیطی)……………………………………………………………………۴۱

۱-۷-۴-۲- محیط سازمان…………………………………………………………………………….۴۲

۲-۷-۴-۲- هماهنگی…………………………………………………………………………………..۴۳

۳-۷-۴-۲- اهمیت هماهنگی…………………………………………………………………………..۴۴

۴-۷-۴-۲- اصول هماهنگی…………………………………………………………………………..۴۵

۵-۷-۴-۲- راه های ایجاد هماهنگی………………………………………………………………….۴۶

۶-۷-۴-۲- مسائل و مشکلات ایجاد هماهنگی………………………………………………………..۴۷

۵-۲- پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………….۴۸

۶-۲- نتیجه گیری……………………………………………………………………………………..۵۱

فصل سوم : روش اجرای تحقیق

۱-۳- مقدمه…………………………………………………………………………………………….۵۴

۲-۳- روش تحقیق……………………………………………………………………………………..۵۴

۳-۳- جامعه آماری……………………………………………………………………………………۵۴

۴-۳- روش نمونه گیری………………………………………………………………………………۵۵

۵-۳- روش و ابزار جمع آوری اطلاعات……………………………………………………………۵۵

۱-۵-۳- طراحی و توزیع پرسشنامه………………………………………………………………….۵۵

۶-۳- روایی……………………………………………………………………………………………۵۸

۷-۳- پایایی…………………………………………………………………………………………….۵۸

۸-۳- روش های آماری تحلیل داده ها………………………………………………………………..۶۰

۱-۸-۳- آزمون میانگین تک نمونه ای………………………………………………………………..۶۰

۲-۸-۳- آزمون فریدمن……………………………………………………………………………….۶۰

 

 

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

۱-۴- مقدمه…………………………………………………………………………………………….۶۲

۲-۴- آمار توصیفی……………………………………………………………………………………۶۲

۱-۲-۴- توزیع سنی پاسخگویان………………………………………………………………………۶۲

۲-۲-۴- توزیع جنسیتی پاسخگویان…………………………………………………………………..۶۳

۳-۲-۴- توزیع سابقه خدمتی پاسخگویان…………………………………………………………….۶۴

۴-۲-۴- سطح تحصیلات پاسخگویان………………………………………………………………..۶۶

۳-۴- آمار استنباطی…………………………………………………………………………………..۶۸

۱-۳-۴- سؤال اول: توانایی مدیران فرهنگسراهای شهر تهران چه تأثیری بر عملکرد آنها داشته است؟……………………………………………………………………………………………………۶۸

۲-۳-۴- سؤال دوم: شناخت مدیران فرهنگسراهای شهر تهران از شغل خود چه تأثیری بر عملکرد آنها داشته است؟………………………………………………………………………………………..۶۸

۳-۳-۴- سؤال سوم: حمایت سازمانی چه تأثیری بر عملکرد مدیران فرهنگسراهای شهر تهران داشته است؟…………………………………………………………………………………………….۶۹

۴-۳-۴- سؤال چهارم: انگیزش چه تأثیری بر عملکرد مدیران فرهنگسراهای شهر تهران داشته است؟……………………………………………………………………………………………………۷۰

۵-۳-۴- سؤال پنجم: بازخورد چه تأثیری بر عملکرد مدیران فرهنگسراهای شهر تهران قتل داشته است؟……………………………………………………………………………………………………۷۰

۶-۳-۴- سؤال ششم: تأثیر اعتبار بر عملکرد مدیران فرهنگسراهای شهر تهران چگونه بوده است؟……………………………………………………………………………………………………۷۱

۷-۳-۴- سؤال هفتم: محیط چه تأثیری بر عملکرد مدیران فرهنگسراهای شهر تهران داشته است؟……………………………………………………………………………………………………۷۲

۸-۳-۴- سؤال هشتم: اولویت عوامل یاد شده بر عملکرد مدیران فرهنگسراهای شهر تهران در دو وضعیت موجود و مطلوب کدامند؟……………………………………………………………………۷۲

۱-۸-۳-۴-وضع موجود عوامل………………………………………………………………………۷۳

۲-۸-۳-۴-وضع مطلوب عوامل………………………………………………………………………۷۴

۳-۸-۳-۴- وضع موجود شاخصهای توانایی………………………………………………………..۷۵

۴-۸-۳-۴- وضع مطلوب شاخصهای توانایی………………………………………………………..۷۶

۵-۸-۳-۴- وضع موجود شاخصهای شناخت شغل………………………………………………….۷۷

۶-۸-۳-۴- وضع مطلوب شاخصهای شناخت شغل………………………………………………….۷۷

۷-۸-۳-۴- وضع موجود شاخصهای حمایت سازمانی………………………………………………۷۸

۸-۸-۳-۴- وضع مطلوب شاخصهای حمایت سازمانی……………………………………………..۷۹

۹-۸-۳-۴- وضع موجود شاخصهای انگیزش……………………………………………………….۸۰

۱۰-۸-۳-۴- وضع مطلوب شاخصهای انگیزش…………………………………………………….۸۱

۱۱-۸-۳-۴- وضع موجود شاخص های بازخورد…………………………………………………..۸۲

۱۲-۸-۳-۴- وضع مطلوب شاخص های بازخورد………………………………………………….۸۲

۱۳-۸-۳-۴- وضع موجود شاخصهای اعتبار……………………………………………………….۸۳

۱۴-۸-۳-۴- وضع مطلوب شاخصهای اعتبار………………………………………………………۸۴

۱۵-۸-۳-۴- وضع موجود شاخصهای هماهنگی محیطی…………………………………………..۸۵

۱۶-۸-۳-۴- وضع مطلوب شاخصهای هماهنگی محیطی………………………………………….۸۶

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادها

۱-۵- مقدمه…………………………………………………………………………………………….۸۸

۲-۵- خلاصه ای از مراحل پژوهش و نتایج حاصله………………………………………………..۸۸

۳-۵- مقایسه بین تحقیقات انجام شده با تحقیق حاضر……………………………………………….۹۷

۴-۵- پیشنهادها………………………………………………………………………………………..۹۹

۵-۵- پیشنهادهایی برای تحقیقات آینده……………………………………………………………..۱۰۰

۶-۵- محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………۱۰۱

منابع………………………………………………………………………………………………….۱۰۲

پیوست ها…………………………………………………………………………………………….۱۰۸

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                             صفحه

 

جدول (۱-۲) شاخص های پاداش های درونی و بیرونی……………………………………………۳۷

جدول (۱-۳) پرسشنامه جامعه آماری………………………………………………………………..۵۶

جدول (۱-۴) آماره های خلاصه مربوط به سن……………………………………………………..۶۳

جدول (۲-۴) توزیع فراوانی و درصد جنسیت افراد مورد مطالعه آماری…………………………۶۴

جدول (۳-۴) آماره های خلاصه مربوط به سابقه کار………………………………………………۶۵

جدول (۴-۴) توزیع فراوانی و درصد تحصیلات افرد مورد مطالعه………………………………۶۶

جدول (۵-۴) آماره های خلاصه مربوط به سؤال ها………………………………………………..۶۷

جدول (۶-۴) آماره های خلاصه سؤال اول………………………………………………………….۶۸

جدول (۷-۴) آزمون t سؤال اول……………………………………………………………………. ۶۸

جدول (۸-۴) آماره های خلاصه سؤال دوم………………………………………………………….۶۸

جدول (۹-۴) آزمون t سؤال دوم……………………………………………………………………. ۶۹

جدول (۱۰-۴) آماره های خلاصه سؤال سوم……………………………………………………….۶۹

جدول (۱۱-۴) آزمون t سؤال سوم…………………………………………………………………. ۶۹

جدول (۱۲-۴) آماره های خلاصه سؤال چهارم……………………………………………………..۷۰

جدول (۱۳-۴) آزمون t سؤال چهارم………………………………………………………………..۷۰

جدول (۱۴-۴) آماره های خلاصه سؤال پنجم……………………………………………………….۷۰

جدول (۱۵-۴) آزمون t سؤال پنجم…………………………………………………………………..۷۱

جدول (۱۶-۴) آماره های خلاصه سؤال ششم……………………………………………………….۷۱

جدول (۱۷-۴) آزمون t سؤال ششم…………………………………………………………………..۷۱

جدول (۱۸-۴) آماره های خلاصه سؤال هفتم……………………………………………………….۷۲

جدول (۱۹-۴) آزمون t سؤال هفتم…………………………………………………………………..۷۲

جدول (۲۰-۴) میانگین رتبه های مؤلفه های وضع موجود…………………………………………۷۳

جدول (۲۱-۴) آزمون فریدمن وضع موجود…………………………………………………………۷۳

جدول (۲۲-۴) میانگین رتبه های مؤلفه های وضع مطلوب………………………………………..۷۴

جدول (۲۳-۴) آزمون فریدمن وضع مطلوب………………………………………………………..۷۴

جدول (۲۴-۴) میانگین رتبه های شاخص های توانایی وضع موجود……………………………..۷۵

جدول (۲۵-۴) آزمون فریدمن شاخص های توانایی وضع موجود…………………………………۷۵

جدول (۲۶-۴) میانگین رتبه های شاخص های توانایی وضع مطلوب…………………………….۷۶

جدول (۲۷-۴) آزمون فریدمن شاخص های توانایی وضع مطلوب………………………………..۷۶

جدول (۲۸-۴) میانگین رتبه های شاخص های شناخت شغل وضع موجود……………………….۷۷

جدول (۲۹-۴) آزمون فریدمن شاخص های شناخت شغل وضع موجود…………………………..۷۷

جدول (۳۰-۴) میانگین رتبه های شاخص های شناخت شغل وضع مطلوب………………………۷۷

جدول (۳۱-۴) آزمون فریدمن شاخص های شناخت شغل وضع مطلوب………………………….۷۸

جدول (۳۲-۴) میانگین رتبه های شاخص های حمایت سازمانی وضع موجود……………………۷۸

جدول (۳۳-۴) آزمون فریدمن شاخص های حمایت سازمانی وضع موجود……………………….۷۸

جدول (۳۴-۴) میانگین رتبه های شاخص های حمایت سازمانی وضع مطلوب…………………..۷۹

جدول (۳۵-۴) آزمون فریدمن شاخص های حمایت سازمانی وضع مطلوب………………………۷۹

جدول (۳۶-۴) میانگین رتبه های شاخص های انگیزش وضع موجود…………………………….۸۰

جدول (۳۷-۴) آزمون فریدمن شاخص های انگیزش وضع موجود………………………………..۸۰

جدول (۳۸-۴) میانگین رتبه های شاخص های انگیزش وضع مطلوب……………………………۸۱

جدول (۳۹-۴) آزمون فریدمن شاخص های انگیزش وضع مطلوب……………………………….۸۱

جدول (۴۰-۴) میانگین رتبه های شاخص های بازخورد وضع موجود……………………………۸۲

جدول (۴۱-۴) آزمون فریدمن شاخص های بازخورد وضع موجود……………………………….۸۲

جدول (۴۲-۴) میانگین رتبه های شاخص های بازخورد وضع مطلوب…………………………..۸۲

جدول (۴۳-۴) آزمون فریدمن شاخص های بازخورد وضع مطلوب………………………………۸۳

جدول (۴۴-۴) میانگین رتبه های شاخص های اعتبار وضع موجود………………………………۸۳

جدول (۴۵-۴) آزمون فریدمن شاخص های اعتبار وضع موجود………………………………….۸۳

جدول (۴۶-۴) میانگین رتبه های شاخص های اعتبار وضع مطلوب……………………………..۸۴

جدول (۴۷-۴) آزمون فریدمن شاخص های اعتبار وضع مطلوب…………………………………۸۴

جدول (۴۸-۴) میانگین رتبه های شاخص های هماهنگی محیطی وضع موجود………………….۸۵

جدول (۴۹-۴) آزمون فریدمن شاخص های هماهنگی محیطی وضع موجود……………………..۸۵

جدول (۵۰-۴) میانگین رتبه های شاخص های هماهنگی محیطی وضع مطلوب…………………۸۶

جدول (۵۱-۴) آزمون فریدمن شاخص های هماهنگی محیطی وضع مطلوب…………………….۸۶

 

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                             صفحه

 

نمودار (۱-۴) آماره های خلاصه مربوط به سن…………………………………………………….۶۳

نمودار (۲-۴) توزیع درصد جنسیت افراد مورد مطالعه……………………………………………۶۴

نمودار (۳-۴) آماره های خلاصه مربوط به سابقه کار……………………………………………..۶۵

نمودار (۴-۴) توزیع درصد تحصیلات افراد مورد مطالعه…………………………………………۶۶

 

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                             صفحه

 

شکل (۱-۲) سلسله مراتب نیازهای مازلو……………………………………………………………۳۰

شکل (۲-۲) الگوی نظریه انتظار…………………………………………………………………….۳۳

شکل (۳-۲) اشکال مختلف هماهنگی…………………………………………………………………۴۴

 

 

 

چکیده

با توجه به حساسیتی که نسبت به مسائل فرهنگی در کشور ما وجود دارد و به علت اینکه نتیجه و اثر اکثر فعالیتهای فرهنگی در طولانی مدت و در جامعه است که مشخص شده و نمود پیدا می کند، بنابراین نتیجه عملکرد کارکنانی که در این حوزه فعالیت می کنند در کوتاه مدت قابل رؤیت و ارزیابی نیست ولی می توان عواملی را که بر عملکرد آنها تأثیر گذار بوده را مشخص و نسبت به تقویت آنها کوشید تا بتوان نتیجه مطلوب را از کارکرد آنها انتظار داشت.

از آنجائیکه عملکرد مدیران فرهنگسراها در دستیابی به اهداف فرهنگی جامعه دخالت دارد، بنابراین ایجاب می کند که به منظور رسیدن به این اهداف، باید نسبت به عوامل مؤثر بر عملکرد این مدیران که بر اساس نظریه ACHIEVE شامل: توانایی، شناخت شغل، حمایت سازمانی، انگیزش، بازخورد، اعتبار(عملکرد قانونی) و هماهنگی محیطی می باشد بیش از پیش توجه نمود.

لذا به منظور بررسی میزان تأثیر عوامل فوق الذکر بر عملکرد مدیران فرهنگسراهای شهر تهران (جامعه آماری ۳۲ نفر)، تحقیق حاضر به روش پیمایشی – تحلیلی طراحی گردیده و با نظرسنجی از مدیران فوق به وسیله ابزار پرسشنامه به صورت سرشماری کامل اجرا گردید.

هدف از این پژوهش، بررسی میزان تأثیر عوامل توانایی، شناخت شغل، حمایت سازمانی، انگیزش، بازخورد، اعتبار و هماهنگی محیطی بر عملکرد مدیران فرهنگسراهای شهر تهران می باشد که در مسیر دستیابی به این هدف، علل ضعف عملکرد آنها شناسایی شده و راهکارهای علمی و عملی برای مقابله با چنین عملکردی معلوم می گردد. لذا فرضیه های تحقیق پیرامون عوامل مزبور تدوین و مورد بررسی قرار گرفته و با آزمون های آماری T تک نمونه ای و فریدمن ارزیابی شدند.

با توجه به آزمون های آماری انجام شده، عامل شناخت شغل تأثیرش در حد زیاد است، عوامل انگیزش، اعتبار و محیط تأثیرشان پایین تر از حد متوسط و عوامل توانایی، حمایت سازمانی و بازخورد تأثیر ندارند. براین اساس، علت ضعف عملکرد مدیران فرهنگسراهای شهر تهران، ناکافی بودن توانایی، حمایت سازمانی نامناسب، نداشتن انگیزه لازم، ندادن بازخورد مناسب و به موقع ، ضعف در عملکرد قانونی و ناهماهنگی با محیط بود، در صورتیکه آنها نسبت به  شغل خود از شناخت نسبتاً کافی برخوردارند.

 

واژه های کلیدی:

عملکرد، توانایی، وضوح(شناخت شغل)، کمک(حمایت سازمانی)، انگیرش، بازخورد، اعتبار (عملکرد قانونی)، محیط(هماهنگی محیطی)، مدیران فرهنگسراها.

 

دانلود پروژه روشهای طراحی برنامه درسی – قسمت چهارم

ادامه خواندن دانلود پروژه روشهای طراحی برنامه درسی – قسمت چهارم

دانلود پروژه روشهای طراحی برنامه درسی – قسمت سوم

ادامه خواندن دانلود پروژه روشهای طراحی برنامه درسی – قسمت سوم

دانلود پروژه روشهای طراحی برنامه درسی – قسمت دوم

ادامه خواندن دانلود پروژه روشهای طراحی برنامه درسی – قسمت دوم

دانلود پروژه روشهای طراحی برنامه درسی – قسمت اول

ادامه خواندن دانلود پروژه روشهای طراحی برنامه درسی – قسمت اول