مدیریت آموزشی

پایان نامه ارشد مدیریت آموزشی : ارزیابی درونی گروه آموزشی دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

دانشگاه آزاد اسلامی  واحد گرمسار (کوشک) موضوع: ارزیابی درونی گروه آموزشی دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار   رشته: مدیریت آموزشی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           مقطع: کارشناسی ارشد     استادراهنما: دکترعبدالرحیم نوه ابراهیم     استادمشاور: دکترنادرسلیمانی   استادداور: دکتر احمد حدادیان     نام محقق: شروین سلیمانیان     Read more...

مدیریت آموزشی

پایان نامه ارشد ارائه چارچوبی برای پشتیبانی از تصمیم گیری مدیران ستادی آموزش و پرورش استان سمنان با تاکید بر سامانه GIS

چکیده تحقیق حاضر با هدف ارائه چارچوبی برای پشتیبانی از تصمیم گیری مدیران ستادی آموزش و پرورش استان سمنان با تاکید بر سامانه GIS  در سال تحصیلی  ۸۸-۱۳۸۷ انجام شد. جامعه آماری شامل کلیه مدیران ستادی آموزش و پرورش استان سمنان به تعداد ۳۶ نفر وحجم نمونه نیز به علت Read more...

مدیریت آموزشی

پایان نامه ارشد بررسی میزان مشارکت اعضاء هیئت علمی در برنامه ریزی آموزشی و تصمیم گیری واحدهای دانشگاهی دانشگاه های آزاد اسلامی منطقه ۱۰

                                                                               واحد گرمسار     پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته علوم تربیتی (مدیریت آموزشی) موضوع تحقیق: بررسی میزان مشارکت اعضاء هیئت علمی در برنامه ریزی آموزشی و تصمیم گیری واحدهای دانشگاهی دانشگاه های آزاد اسلامی منطقه ۱۰   استاد راهنما: دکتر محمد جوادی پور     Read more...

مدیریت آموزشی

پایان نامه ارشد بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد مدیران فرهنگسراهای شهر تهران بر اساس نظریه ACHIEVE

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار     موضوع:   بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد مدیران فرهنگسراهای شهر تهران بر اساس نظریه ACHIEVE     رشته: مدیریت آموزشی     مقطع: کارشناسی ارشد     استاد راهنما: دکتر پری ناز بنی سی     استاد مشاور: دکتر بیژن عبدالهی     Read more...