فقه و معارف اسلامی

دانلود پروژه رشته فقه اسلامی در مورد عملکرد مثبت مبلغ در اعزام روحانیون – قسمت سوم

از طریق جلب محبت او از گاو پرستی دست کشید و مسلمان شد. هشت بچه دارم همه نمازخوان هستند که از قبل از بلوغ به آنها تشویق و جایزه می دادم تا نماز بخوانند. همیشه جاذبه قبل از دافعه انجام شود اول باید روحانی خالص بودن خود را ثابت کند. Read more...

فقه و معارف اسلامی

دانلود پروژه رشته فقه اسلامی در مورد عملکرد مثبت مبلغ در اعزام روحانیون – قسمت پنجم

بعدازظهرها فوتبال بازی می کردیم یا پینگ پنگ – پیش چشمشان قرآن می خواندیمتا ببینند با آنها همراه شدم همه شان استقلالی بودند بجز یکنفر که از ترس فرمانده جرأت ابراز نداشت منهم پرسپولیسی بودم – در ماه رمضان فرمانده ماشین دنبالم می فرستاد تا برای افطار بروم دعوتی مأموریت Read more...

فقه و معارف اسلامی

دانلود پروژه رشته فقه اسلامی در مورد عملکرد مثبت مبلغ در اعزام روحانیون – قسمت چهارم

هم در مقابل عالمان و هم کسانی که از شما علم فرا می گیرند متواضع باشیم. بعضی از شرایط یافتنی است و نه داشتنی. در محیط نظامی وظیفه : هر کدام دارای فرهنگ های مختلف هستند (تضاد فرهنگها) افسر: فرمانده پاسگاه مرزی سروان است یا بومی هستند یا غیر بومی Read more...

فقه و معارف اسلامی

دانلود پروژه رشته فقه اسلامی در مورد عملکرد مثبت مبلغ در اعزام روحانیون – قسمت دوم

بعد از ملاقاتهای زیادی که با دو طرف کردم برایشان ملاقات حضوری گرفتم که کمی از تنش‌های میان آنها کم شد. من که در نمازخانه بعد از نماز کتاب اندیشه‌های اخلاقی را تدریس می کردم سرباز را دعوت کردم تا پای صحبت طلبه بنشیند و استفاده کند – آمد ولی Read more...

فقه و معارف اسلامی

دانلود پروژه رشته فقه اسلامی در مورد عملکرد مثبت مبلغ در اعزام روحانیون – قسمت اول

– نمایندگی ولی فقیه در ارتش مقام معظم رهبری ۲- نهاد سیاسی ایدئولوژیک ارتش ژاندارمری شهربانی با تشکیل سپاه پاسداران ابتدا شهید محلاتی نماینده ولی فقیه در سپاه شد سپس عبداله نوری این وظیفه را بعهده گرفت در سال ۶۰ ۳- سازمان عقیدتی سیاسی رئیس ها روحانیون دارای بینش سیاسی Read more...

فقه و معارف اسلامی

دانلود پروژه رشته فقه اسلامی در مورد سیمای اهل بیت در حدیقه الحقیقه دیوان سنایی – قسمت سوم

سنایی در ابیات پایانی حدیقه الحقیقه نیز ارادت خاص خویش را به پیامبر اکرم (ص) و اهل بیت ایشان بیان می کند و بر دوستی با ایشان به خود می بالد و دوستی با آنها را راه نجات و سعادت خود می داند. کین سخن ها نجات من باشد   Read more...

فقه و معارف اسلامی

دانلود پروژه رشته فقه اسلامی در مورد سیمای اهل بیت در حدیقه الحقیقه دیوان سنایی – قسمت دوم

سپس عمر را مدح و توصیف می کند و شعر را با این حدیث آغاز می کند: انا مدینه الصدق و ابوبکر بابها. بود عدل عمر ز بی مکری   آینه صدق روی بوبکری کان اسلام و زین ایمان بود   صدق او عقل و عد را کان بود از Read more...