تحقیق حقوق :م راههای کاهش و مبارزه با قاچاق کالا و ارز

راههای کاهش و مبارزه با قاچاق کالا و ارز

از آنجا که قاچاق، هزینه های انسانی و اقتصادی سنگینی برای کشور به دنبال دارد و به ویژه به نظام اقتصادی کشور لطمات جبران ناپذیری وارد می کند. مبارزه منطقی و معقول با این پدیده زیانبار اجتناب ناپذیر است. بطور کلی سیاستگذاری در جهت مبارزه با قاچاق و جلوگیری از گسترش آن بایستی در دو سطح ملی و گمرک صورت گیرد.

ادامه خواندن تحقیق حقوق :م راههای کاهش و مبارزه با قاچاق کالا و ارز

تحقیق رشته حقوق : حقوق خانواده -قسمت ۵

هوالعزیز

در حقوق والدین بعد از روایت نوشته یم شود (در آخر)

از کتاب رساله حقوق از علی بن الحسین علیه السلام

ادامه خواندن تحقیق رشته حقوق : حقوق خانواده -قسمت ۵

تحقیق رشته حقوق : حقوق خانواده -قسمت ۴

حتی زنان زیرک و هوشمند سهی دارند بگونه ای عمکل کنند که تنوع در زیبائی خانه بوجود آید. حتی برای زن و شوهری که یک اطاق دارند زن با جابجائی اثاثیه و تغییر مکان میتواند این تنوع را رعایت کند و مایه جلب و جذبی شود.

۶-اخلاق خوش: از مسائل مورد اتفاق این است که زن وظیفه دارد اخلاق خوش و نیکوئی در رابطه با همسر داشته باشد. تندخوئی نکند، عصیان نورزد و با زبان نیشدار او را از خود نرنجاند. اصولاً وجود لنکتنواالیها در قرآن ایجاب میکند که زن با زبانی خوش و با استقبال نیکو از شوهر برنامه زندگی را پایه بریزد.

روایات ما از زن خواسته اند که در حین ورود شوهر به خانه از او استقبال به عمل آورد، او را در صورت خستگی راحت بگذارد، وسایل آسایش او را مهیا کند، حتی اگر دچار کمبود خواب است موجباتی فراهم اورد که او راحت بخوابد. در حین خروج از خانه او را تا دم در بدرقه کند و … اصولاً نرمخوئی و عاطفه زن میتواند سازنده باشد و شوهر را که مثلاً از درگیری های بیرون رنجیده و آزرده است آرام نماید.

ادامه خواندن تحقیق رشته حقوق : حقوق خانواده -قسمت ۴

تحقیق رشته حقوق : حقوق خانواده -قسمت ۳

فصل ۲

خانواده از دیدی یک مؤسسه حقوقی است و روابط اعضای آن بناچار باید مبتنی بر ضوابطی باشد. بررسی حقوق خانواده در پنج قسمت قابل ذکر است.

فصل دوم آن مربوط به حقوق اختصاصی زنان است.

فصل سوم آن مربوط به حقوق شوهر یا وظیفه زن است.

در قسمت چهارم سخن از حقوق فرزندان است.

در فصل پنجم سخن از حقوق والدین و اجداد است.

ادامه خواندن تحقیق رشته حقوق : حقوق خانواده -قسمت ۳

تحقیق رشته حقوق : حقوق خانواده -قسمت ۱

مقدمه

انقلاب صنعتی را به واقع می توان یکی از رخدادهای مهم تاریخ حیات بشر بحساب اورد از آن بابت که کمتر رویدادی را در جهان میتوان ذکر کرد که تا بدین حد در جوانب ابعاد حیات انسان اثر گذارده باشد. ادامه خواندن تحقیق رشته حقوق : حقوق خانواده -قسمت ۱

تحقیق حقوق : ثبت اسناد و املاک – قسمت ۴

ب – مواد ۴۶،۴۷و ۴۸ ثبت : مواد مذکور با آینده نگری کامل و با توجه به نظم عمومی و مصالح اجتماعی وضع شده است . تصویب این مواد آن هم در سال ۱۳۱۰ از روشن بینی و دقت عمیق مقنن حکایت دارد که لازمه قانون گذاری و از شرایط ضروری یک قانون گذار است گرچه خواهیم دید که این آینده نگری در کمال قدرشناسی با اقدامات بعدی مقنن و رویه های ناصحیح اداری و قضایی بسیار کم اثر شده است. ادامه خواندن تحقیق حقوق : ثبت اسناد و املاک – قسمت ۴

تحقیق حقوق : ثبت اسناد و املاک – قسمت ۵

چنانچه اشخاص این وقایع را به ثبت نرسانده باشند اقرار شفاهی زوجین مبنی بر وجود رابطه زوجیت برای ثبت رسمی آن کافی نیست بلکه باید اقرار نامه رسمی – موضوع ماده ۳۲ قانون اخیر- را طبق شرایطی که در متن ماده آمده ارائه نمایند.

ج – قانون حمایت خانواده : مقنن درسال ۱۳۵۳ با قصد حمایت از خانواده مقررات دیگری همراه با سخت گیری بیشتر مطرح ساخت. مراجعه به دادگاه برای حل اختلافات ناشی از زوجیت طبق ماده یک تعیین مواردی که زن و شوهر می توانند تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نمایند در ماده هشت اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفاتر رسمی طلاق پس از صدور گواهی عدم امکان سازش توسط دادگاه و تعیین مجازات ۶ ماه تا یک سال حبس به هر یک از زوجین و سردفتر متخلف در ماده ده قانون مذکور از جمله موارد مربوط به بحث حاضر است. ادامه خواندن تحقیق حقوق : ثبت اسناد و املاک – قسمت ۵