دسته: روانشناسی

بسمه تعالي دانشجوي محترم با سلام پرسشنامه اي را كه در پيش روي داريد حاوي 7 جمله توصيفي، چهار گزينه اي مي باشد. لطفاً هر يك از جملات را با دقت مطالعه نموده و سپس، يكي از گزينه هاي ارائه شده را با علامت (×)‌ انتخاب نماييد. بديهي است اظهار نظر واقعي و دقيق شما…

Read More

فصل سوم روش تحقيق   جامعه آماري تحقيق نمونه و روش نمونه گيري ابزار اندازه گيري روش اجزاء تحقيق روش تحليل داده ها جامعه آماري و روش نمونه گيري جامعه آماري اين تحقيق شامل دانشجويان روان شناسي ورودي 80 دانشكده روانشناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد مركز در سال تحصيلي 84-83 مي باشد كه 100 نفر…

Read More

برای متن کامل پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته روانشناسی (همه گرایش ها) می توانید اینجا کلیک کنید رایگان پایان نامه درباره مزاح و شوخ طبعی منبع : سایت علم یار (قسمت پایان نامه های روانشناسی)  و سایت پایان بیست (قسمت پایان نامه های روانشناسی) حمايت اجتماعي جستن حمايت اجتماعي ديگران روش كنار آمدن مستقيم است….

Read More

رایگان پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی درباره مزاح و شوخ طبعی .   اختلال فيزيولوژيكي استرس باعث فزون كاري دستگاه عصبي سمپاتيك مي شود، زماني كه فعاليت سمپاتيك ادامه مي يابد، هورمونها و احشاي فزون كاري اختلال فيزيولوژيكي را توليد مي كنند (سليه، 1956). سليه براي آزمون نظريه اش، حيوانات آزمايشي را تحت محيطهاي…

Read More

روشهاي كنار آمدن دفاعي تلاشهاي كنار آمدن مستقيم براي تغيير دادن منبع استرس احساس شده، مبارزه مي كنند. از طرف ديگر، تلاشهاي كنار آمدن دفاعي براي متوقف ساختن اثرات ناخوشايند استرس مبارزه مي كنند. هنگامي كه مردم به صورت ذهني يا جسمي مي كوشند تا از موقعيت استرس زا يا نشانه هاي ناشي از اين…

Read More

. الف- عوامل زيستي: تعدادي عوامل زيستي وجود دارند كه از طريق ژنها به نسل بعد منتقل مي شوند، مثلاً افسردگي مادران قابل انتقال به فرزندانشان مي باشد. تعدادي عوامل زيستي نيز وجود دارند كه بر كاركرد سيستم عصبي مركزي اثر گذاشته و سلامت رواني فرد را بر هم مي زنند، مثلاً اختلال در ترشح…

Read More

. افراد سالم از نظر رواني مشكل است كه بگوئيم كه يك شخص از لحاظ رواني تا چه حد سالم و طبيعي است. ميزان آن برحسب تمدن جامعه، ‌زمان، مكان فرهنگ و انتظارات هر جامعه تفاوت دارد. آن چه در زير مي آيد براي پي بردن به سلامت رواني انسان مي تواند راهنماي كوچكي باشد….

Read More

. تبيين روان شناختي از تأثير مزاح در مقابله با استرس گفته شد كه عمده ترين نقش مزاح از نظر روان شناسان تأثير آن در مواجهه، مقابله و سازگاري با استرس است. علي رغم اين اعتقاد كه مزاح كنش تعديلي در برخورد با استرس دارد، با اين حال كمتر توصيف و تبييني پيرامون نحوه اين…

Read More

. نظرية آدلر سلامت روان به عقيده آدلر (1973) يعني داشتن اهداف مشخص در زندگي، داشتن فلسفه اي استوار و مستحكم براي زيستن، داشتن روابط خانوادگي و اجتماعي مطلوب و پايدار، مفيد بودن براي همنوعان، داشتن جرأت، شهامت و قاطعيت عمل كردن براي نيل به اهداف خود، كنترل داشتن بر روي عواطف و احساسات، داشتن…

Read More

.نقش درماني مزاح نقش درماني مزاح از ديرباز مورد توجه بوده است. همان گونه كه ذكر شده، پزشكان باستان مزاح را نتيجة تعادل اخلاط بدن دانسته اند و نيز آن گونه كه كوسنيز (1979) نشان داده است، در درمان بيماريهاي خاصي مي توان از مزاح استفاده هاي كارآمد كرد. آرتور ، كريستين و سونيا (1987)…

Read More