دسته: روانشناسی

بسمه تعالی دانشجوی محترم با سلام پرسشنامه ای را كه در پیش روی دارید حاوی 7 جمله توصیفی، چهار گزینه ای می باشد. لطفاً هر یك از جملات را با دقت مطالعه نموده و سپس، یكی از گزینه های ارائه شده را با علامت (×)‌ انتخاب نمایید. بدیهی است اظهار نظر واقعی و دقیق شما…

Read More

فصل سوم روش تحقیق   جامعه آماری تحقیق نمونه و روش نمونه گیری ابزار اندازه گیری روش اجزاء تحقیق روش تحلیل داده ها جامعه آماری و روش نمونه گیری جامعه آماری این تحقیق شامل دانشجویان روان شناسی ورودی 80 دانشكده روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مركز در سال تحصیلی 84-83 می باشد كه 100 نفر…

Read More

برای متن کامل پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته روانشناسی (همه گرایش ها) می توانید اینجا کلیک کنید رایگان پایان نامه درباره مزاح و شوخ طبعی منبع : سایت علم یار (قسمت پایان نامه های روانشناسی)  و سایت پایان بیست (قسمت پایان نامه های روانشناسی) حمایت اجتماعی جستن حمایت اجتماعی دیگران روش كنار آمدن مستقیم است….

Read More

رایگان پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی درباره مزاح و شوخ طبعی .   اختلال فیزیولوژیكی استرس باعث فزون كاری دستگاه عصبی سمپاتیك می شود، زمانی كه فعالیت سمپاتیك ادامه می یابد، هورمونها و احشای فزون كاری اختلال فیزیولوژیكی را تولید می كنند (سلیه، 1956). سلیه برای آزمون نظریه اش، حیوانات آزمایشی را تحت محیطهای…

Read More

روشهای كنار آمدن دفاعی تلاشهای كنار آمدن مستقیم برای تغییر دادن منبع استرس احساس شده، مبارزه می كنند. از طرف دیگر، تلاشهای كنار آمدن دفاعی برای متوقف ساختن اثرات ناخوشایند استرس مبارزه می كنند. هنگامی كه مردم به صورت ذهنی یا جسمی می كوشند تا از موقعیت استرس زا یا نشانه های ناشی از این…

Read More

. الف- عوامل زیستی: تعدادی عوامل زیستی وجود دارند كه از طریق ژنها به نسل بعد منتقل می شوند، مثلاً افسردگی مادران قابل انتقال به فرزندانشان می باشد. تعدادی عوامل زیستی نیز وجود دارند كه بر كاركرد سیستم عصبی مركزی اثر گذاشته و سلامت روانی فرد را بر هم می زنند، مثلاً اختلال در ترشح…

Read More

. افراد سالم از نظر روانی مشكل است كه بگوئیم كه یك شخص از لحاظ روانی تا چه حد سالم و طبیعی است. میزان آن برحسب تمدن جامعه، ‌زمان، مكان فرهنگ و انتظارات هر جامعه تفاوت دارد. آن چه در زیر می آید برای پی بردن به سلامت روانی انسان می تواند راهنمای كوچكی باشد….

Read More

. تبیین روان شناختی از تأثیر مزاح در مقابله با استرس گفته شد كه عمده ترین نقش مزاح از نظر روان شناسان تأثیر آن در مواجهه، مقابله و سازگاری با استرس است. علی رغم این اعتقاد كه مزاح كنش تعدیلی در برخورد با استرس دارد، با این حال كمتر توصیف و تبیینی پیرامون نحوه این…

Read More

. نظریة آدلر سلامت روان به عقیده آدلر (1973) یعنی داشتن اهداف مشخص در زندگی، داشتن فلسفه ای استوار و مستحكم برای زیستن، داشتن روابط خانوادگی و اجتماعی مطلوب و پایدار، مفید بودن برای همنوعان، داشتن جرأت، شهامت و قاطعیت عمل كردن برای نیل به اهداف خود، كنترل داشتن بر روی عواطف و احساسات، داشتن…

Read More

.نقش درمانی مزاح نقش درمانی مزاح از دیرباز مورد توجه بوده است. همان گونه كه ذكر شده، پزشكان باستان مزاح را نتیجة تعادل اخلاط بدن دانسته اند و نیز آن گونه كه كوسنیز (1979) نشان داده است، در درمان بیماریهای خاصی می توان از مزاح استفاده های كارآمد كرد. آرتور ، كریستین و سونیا (1987)…

Read More