پرسشنامه پایان نامه روانشناسی درباره مزاح و شوخ طبعی

بسمه تعالي دانشجوي محترم با سلام پرسشنامه اي را كه در پيش روي داريد حاوي 7 جمله توصيفي، چهار گزينه اي مي باشد. لطفاً هر يك از جملات را با دقت مطالعه نموده و سپس، يكي از گزينه هاي ارائه شده را با علامت (×)‌ انتخاب نماييد. بديهي است اظهار نظر واقعي و دقيق شما […]

پایان نامه درباره مزاح و شوخ طبعی

فصل سوم روش تحقيق   جامعه آماري تحقيق نمونه و روش نمونه گيري ابزار اندازه گيري روش اجزاء تحقيق روش تحليل داده ها جامعه آماري و روش نمونه گيري جامعه آماري اين تحقيق شامل دانشجويان روان شناسي ورودي 80 دانشكده روانشناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد مركز در سال تحصيلي 84-83 مي باشد كه 100 نفر […]

حمايت اجتماعي درباره مزاح و شوخ طبعی

برای متن کامل پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته روانشناسی (همه گرایش ها) می توانید اینجا کلیک کنید رایگان پایان نامه درباره مزاح و شوخ طبعی منبع : سایت علم یار (قسمت پایان نامه های روانشناسی)  و سایت پایان بیست (قسمت پایان نامه های روانشناسی) حمايت اجتماعي جستن حمايت اجتماعي ديگران روش كنار آمدن مستقيم است. […]

اختلال فيزيولوژيكي: رایگان پایان نامه درباره مزاح و شوخ طبعی

رایگان پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی درباره مزاح و شوخ طبعی .   اختلال فيزيولوژيكي استرس باعث فزون كاري دستگاه عصبي سمپاتيك مي شود، زماني كه فعاليت سمپاتيك ادامه مي يابد، هورمونها و احشاي فزون كاري اختلال فيزيولوژيكي را توليد مي كنند (سليه، 1956). سليه براي آزمون نظريه اش، حيوانات آزمايشي را تحت محيطهاي […]

روشهاي كنار آمدن دفاعي

روشهاي كنار آمدن دفاعي تلاشهاي كنار آمدن مستقيم براي تغيير دادن منبع استرس احساس شده، مبارزه مي كنند. از طرف ديگر، تلاشهاي كنار آمدن دفاعي براي متوقف ساختن اثرات ناخوشايند استرس مبارزه مي كنند. هنگامي كه مردم به صورت ذهني يا جسمي مي كوشند تا از موقعيت استرس زا يا نشانه هاي ناشي از اين […]

پيامدهاي استرس پایان نامه درباره مزاح و شوخ طبعی

. الف- عوامل زيستي: تعدادي عوامل زيستي وجود دارند كه از طريق ژنها به نسل بعد منتقل مي شوند، مثلاً افسردگي مادران قابل انتقال به فرزندانشان مي باشد. تعدادي عوامل زيستي نيز وجود دارند كه بر كاركرد سيستم عصبي مركزي اثر گذاشته و سلامت رواني فرد را بر هم مي زنند، مثلاً اختلال در ترشح […]

قسمت 11 رایگان پایان نامه درباره مزاح و شوخ طبعی

. افراد سالم از نظر رواني مشكل است كه بگوئيم كه يك شخص از لحاظ رواني تا چه حد سالم و طبيعي است. ميزان آن برحسب تمدن جامعه، ‌زمان، مكان فرهنگ و انتظارات هر جامعه تفاوت دارد. آن چه در زير مي آيد براي پي بردن به سلامت رواني انسان مي تواند راهنماي كوچكي باشد. […]

تبيين روان شناختي از تأثير مزاح در مقابله با استرس : پایان نامه درباره مزاح و شوخ طبعی

. تبيين روان شناختي از تأثير مزاح در مقابله با استرسگفته شد كه عمده ترين نقش مزاح از نظر روان شناسان تأثير آن در مواجهه، مقابله و سازگاري با استرس است. علي رغم اين اعتقاد كه مزاح كنش تعديلي در برخورد با استرس دارد، با اين حال كمتر توصيف و تبييني پيرامون نحوه اين فرايند […]

مباني نظري سلامت رواني رایگان پایان نامه درباره مزاح و شوخ طبعی

. نظرية آدلر سلامت روان به عقيده آدلر (1973) يعني داشتن اهداف مشخص در زندگي، داشتن فلسفه اي استوار و مستحكم براي زيستن، داشتن روابط خانوادگي و اجتماعي مطلوب و پايدار، مفيد بودن براي همنوعان، داشتن جرأت، شهامت و قاطعيت عمل كردن براي نيل به اهداف خود، كنترل داشتن بر روي عواطف و احساسات، داشتن […]

.نقش درماني مزاح رایگان پایان نامه درباره مزاح و شوخ طبعی

.نقش درماني مزاحنقش درماني مزاح از ديرباز مورد توجه بوده است. همان گونه كه ذكر شده، پزشكان باستان مزاح را نتيجة تعادل اخلاط بدن دانسته اند و نيز آن گونه كه كوسنيز (1979) نشان داده است، در درمان بيماريهاي خاصي مي توان از مزاح استفاده هاي كارآمد كرد. آرتور ، كريستين و سونيا (1987) معتقدند […]