دسته: دسته‌بندی نشده

نام گذاری محصول و انتخاب برند تکنیکی است که درآن سازمان در خصوص انتخاب نام محصولات خود اندیشیده و براساس دستاوردهای تحقیقات بازار بهترین و مناسبترین نام را با هدف تاثیرگذاری بر مشتریان هدف خود انتخاب میکند . مفهوم نام گذاری محصول بسیار شبیه فر آیند تصمیم گیری برای نام شرکت و سازمان است ….

Read More

اندازه گیری تصویر محصول در طول چند دهه گذشته، از ابزار و روشهای مختلف برای اندازه گیری تصویر محصول استفاده شده است. نتایج بدست آمده تفاوت قابل توجهی را در نگرش افراد به تصویر محصول نشان میدهد. در واقع آنها ابعاد منحصر به فردمارک تجاری را اندازهگیری کردند . این ابعاد شامل : تصویر مارک…

Read More

ستون های بازاریابی برند شامل ۴عنصر اساسی است: ۱تشخیص۲  جذب  ۳حمایت از وفاداری برند  ۴تقویت وفاداری برند ب( برند سیکل زندگی ندارد، برخلاف محصولات که وارد چرخه زندگی می شوند و افول می کنند، ارزش برخی برند ها با گذشت زمان افزایش می یابد مانند کوکاکولا. ج( وفاداری برند و رهبری: مشتریان وفادار ۹برابر سودآورتر…

Read More

رضایت مندی برخلاف مشاهدات تجربی که ارتباط ای میان اعتماد برند و وفاداری و رضایت مندی را نشان می دهند محققان دوست دارند ارتباط رضایت مندی و وفاداری را بدون در نظر گرفتن اعتماد بررسی کنند .ولی در ارتباط با اعتماد به برند به طرح سه سوال می رسیم ،که در زیر اورده شده است…

Read More

برنامه های وفاداری و احساس تعهد تحقیقات بیان کردند تاثیر مشارکت مشتریان را در برنامه های وفاداری حمایت سازمان بر وفاداری مشتریان.تحقیقات نشان دادند که مشتریانی که در تعاملات اجتماعی با دیگر مشتریان دارند بوسیله مشارکت در اجتماعات برند ،اغلب وفاداری شدیدتری را نسبت به حمایت از برند نشان می دهندنسبت به برنامه های وفاداری…

Read More

انواع روش های نام گذاری کالا روش های متعددی جهت نام گذاری استفاده می شود بعضی از آنها در زیر عنوان شده است ۱ – روش ساده : گزینش یک نام برای یک کالا مانند : صابون لوکس ، نوشابه سینالکو ۲ –  روش حمایتی : حمایت از نام کالا توسط یک نام بزرگ تر…

Read More

– تعریف نظری وعملیاتی متغیرهای تحقیق: ۱-۷-۱-تعریف نظری و عملیاتی متغیرهای مستقل و وابسته: متغیرها تعریف خلاقیت پیدایی و تولید یک اندیشه و فکر نو است. کشف چیزی است موجود که به علت کور ذهنی ناشی از عادت دیده نمی شود. نگاهی کنجکاوانه و کاوشگر به دیده ای قدیمی است که آن را می یابد…

Read More

اهداف تحقیق: ۱-۴-۱- اهداف اصلی: سنجش ارتباط بین ابعاد مختلف ماهیت شغل با خلاقیت کارکنان بیمه استان گیلان.   ۱-۴-۲- اهداف فرعی: ۱- سنجش ارتباط ارزش کار و خلاقیت کارکنان بیمه استان گیلان. ۲- سنجش ارتباط خوداستقلالی و خلاقیت کارکنان بیمه استان گیلان. ۳- سنجش ارتباط بازخورد و خلاقیت کارکنان بیمه استان گیلان. ۴- سنجش…

Read More

– تعریف خلاقیت: نظریه پردازان مدت های طولانی تصور می کردند که خلاقیت فرایندی ارثی و ذاتی است و چنین می نمود که جهان در سطح کلی فقط باید آن تعداد محدود هنرمندان خلاق، دانشمندان و افراد بااستعداد را پرورش دهد و دربرابر دیگر افراد که عاری از استعداد، تلقی می شدند، مسئولیتی ندارد. اگر…

Read More

مقدمه: امروزه مفاهیم ذهنی بشر مملوء از طرح های تکامل یافته ای است که مدت ها پیش در قالب های خام و ابتدایی، در ذهن بسیاری از افراد اندیشمند و خلاق جوانه زده و به تدریج توسط انسان های متوالی تکامل یافته است. خلاقیت به عنوان نیاز عالیه بشری در تمام زندگی او مطرح بوده…

Read More