دسته: دسته‌بندی نشده

بی شك عامل دیگری كه اگر نگوییم بیشتر بلكه به انازه همان عامل پیشین در پیشرفت یا افت تحصیلی موثر است «نبود یا پایین بودن انگیزه» در میان معلمان است. اگر بپذیریم معلم شاداب و با انگیزه در كار آموزشی خویش موفقتر از معلمی مضطرب، ناراحت، آشفته و بی انگیزه یا كم انگیزه خواهد بود،…

Read More

دشواری ذاتی یادگیری زبان خارجی و ساعات ناكافی تدریس آن یاددهی زبان خارجی نسبت به زبان مادری و حتی سایر درسها از درجه دشواری بالایی برخوردار است این ادعا در وهله اول ممكن است باورنكردنی بنماید ولی تاملی اندك این قضیه را روشن می كند. اما توجه به مستندات زیر این موضوع را ثابت می…

Read More

مشكل ترك تحصیل بررسی های  انجام شده نشان می دهد كه پدیده افت تحصیلی در كشور ما در مقیاس وسیعی خودش را نشان می دهد و هر سال، ترك تحصیل زودرس و افت كیفیت تحصیل به شكل های گوناگون افزایش می یابد كه این امر باعث به هدر رفتن بخش زیادی از منابع مالی وانسانی…

Read More

انگیزه های ورود به دانشگاه امروزه ادامه تحصیل پس از اخذ دیپلم یك حالت عادی به شمار می آید. شاید اگر به دهه های قبل برگردیم بیشترین فارغ التحصیلی را در دیپلم می یافتیم و فقط تعداد اندكی ادامه آن را در دانشگاه ها در پیش می گرفتند، ولی با گذشت زمان و پیشرفت فناوری،…

Read More

با توجه به توسعه كمی دانشگاه ها در سال های اخیر و عدم توجه كافی به كیفیت و استانداردهای آموزشی، هم اكنون افت تحصیلی در دانشگاهها به عنوان یك معضل اساسی مطرح است و پیش بینی می گردد در آینده نیز این معضل تشدید گردد. هر ساله بخشی از منابع و استعدادهای بالقوه انسانی و…

Read More

افت تحصیلی مسأله افت تحصیلی در آموزش و پرورش، یکی از مهمترین مسائل نظام آموزشی، در اغلب کشورهای جهان می باشد.منابعی که ازاین راه تلف می شود خواه بصورت عمر انسان ها یا به صورت منابع مادی، هر ساله رقم قابل توجهی را تشکیل می دهد بطوریکه بهبود کارایی نظام های آموزشی تا اندازه زیادی،…

Read More

عوامل مؤثر برافت تحصیلی با توجه به تحقیقات و مطالعاتی که در سطح ایران و جهان در ارتباط با مسأله افت تحصیلی انجام گرفته است و تجارب شخصی، می تواند عوامل مؤثر بر افت تحصیلی دانش آموزان استان سیستان و بلوچستان را به چهار مقوله اصلی تقسیم نمود: الف) عوامل مربوط به نظام آموزشی نامتناسب…

Read More

ب ) عوامل مربوط به معلم 1- عدم تخصص معلم : در بسیاری از مناطق خصوصاً مناطق روستایی مدارس با کمبود معلمان متخصص مواجه  هستند .در نتیجه آنان مجبورند به تدریس دروسی بپردازند که تجربه ومهارت کافی در آن درس را ندارند و همین امر کارایی نظام آموزشی را کاهش میدهد وموجبات افت تحصیلی را…

Read More

– دوزبانگی كودك : از آنجا كه بیشتر دانش آموزان منطقه استان سیستان و بلوچستان ، به زبان مادری تكلم می نمایند كه با زبان رسمی كشور هم در نگارش و هم درگویش ، تفاوت هایی دارد دانش آموزان در هنگام آموزش و تحصیل با مشكل فهمیدن مطالب مواجه شوند و موجبات افت آنان فراهم…

Read More

مقدمه طرح ارزشیابی توصیفی مشهور به ارزشیابی کیفی یا طرح حذف نمره ،تجربه نو آورانه ی برخاسته از عمل در ابتدایی آموزش و پرورش ایران است.این طرح به صورت پیش آزمایشی در سال تحصیلی 82-81 اجرا و ارزشیابی شد. گزارش ارزشیابی طرح توسط نویسنده این مقاله که مجری این ارزشیابی بوده بلافاصله منتشر گردید(محمد حسن…

Read More