دسته: دسته‌بندی نشده

انگیزه های ورود به دانشگاه امروزه ادامه تحصیل پس از اخذ دیپلم یك حالت عادی به شمار می آید. شاید اگر به دهه های قبل برگردیم بیشترین فارغ التحصیلی را در دیپلم می یافتیم و فقط تعداد اندكی ادامه آن را در دانشگاه ها در پیش می گرفتند، ولی با گذشت زمان و پیشرفت فناوری،…

Read More

با توجه به توسعه كمی دانشگاه ها در سال های اخیر و عدم توجه كافی به كیفیت و استانداردهای آموزشی، هم اكنون افت تحصیلی در دانشگاهها به عنوان یك معضل اساسی مطرح است و پیش بینی می گردد در آینده نیز این معضل تشدید گردد. هر ساله بخشی از منابع و استعدادهای بالقوه انسانی و…

Read More

افت تحصیلی مسأله افت تحصیلی در آموزش و پرورش، یکی از مهمترین مسائل نظام آموزشی، در اغلب کشورهای جهان می باشد.منابعی که ازاین راه تلف می شود خواه بصورت عمر انسان ها یا به صورت منابع مادی، هر ساله رقم قابل توجهی را تشکیل می دهد بطوریکه بهبود کارایی نظام های آموزشی تا اندازه زیادی،…

Read More

عوامل مؤثر برافت تحصیلی با توجه به تحقیقات و مطالعاتی که در سطح ایران و جهان در ارتباط با مسأله افت تحصیلی انجام گرفته است و تجارب شخصی، می تواند عوامل مؤثر بر افت تحصیلی دانش آموزان استان سیستان و بلوچستان را به چهار مقوله اصلی تقسیم نمود: الف) عوامل مربوط به نظام آموزشی نامتناسب…

Read More

ب ) عوامل مربوط به معلم 1- عدم تخصص معلم : در بسیاری از مناطق خصوصاً مناطق روستایی مدارس با کمبود معلمان متخصص مواجه  هستند .در نتیجه آنان مجبورند به تدریس دروسی بپردازند که تجربه ومهارت کافی در آن درس را ندارند و همین امر کارایی نظام آموزشی را کاهش میدهد وموجبات افت تحصیلی را…

Read More

– دوزبانگی كودك : از آنجا كه بیشتر دانش آموزان منطقه استان سیستان و بلوچستان ، به زبان مادری تكلم می نمایند كه با زبان رسمی كشور هم در نگارش و هم درگویش ، تفاوت هایی دارد دانش آموزان در هنگام آموزش و تحصیل با مشكل فهمیدن مطالب مواجه شوند و موجبات افت آنان فراهم…

Read More

مقدمه طرح ارزشیابی توصیفی مشهور به ارزشیابی کیفی یا طرح حذف نمره ،تجربه نو آورانه ی برخاسته از عمل در ابتدایی آموزش و پرورش ایران است.این طرح به صورت پیش آزمایشی در سال تحصیلی 82-81 اجرا و ارزشیابی شد. گزارش ارزشیابی طرح توسط نویسنده این مقاله که مجری این ارزشیابی بوده بلافاصله منتشر گردید(محمد حسن…

Read More

در کتاب راهنمای اجرای ارزشیابی توصیفی پایه های اول،دوم و سوم ابتدایی در راستای اجرای ماده هفت دستورالعمل ارزشیابی توصیفی دانش‌آموزان ابتدایی مصوبة جلسة 296 کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش که مقرر کرده است جزوه راهنمای ارزشیابی توصیفی توسط معاونت آموزش عمومی و امور تربیتی با همکاری سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی…

Read More

  محور پنجم: تغییر در مرجع تصمیم‌گیرنده درباره ارتقاء دانش‌آموزان در نظام سنتی ارزشیابی تحصیلی، تصمیم‌گیری درباره ارتقاء به نمرهای امتحان پایانی دانش‌آموز بستگی دارد. طبق شرایطی كه از پیش تعیین شده است و بر اساس نمره های کسب شده مشخص می‌شود كه آیا دانش‌آموز می‌تواند به پایه بالاتر ارتقاء یابد یا این كه باید…

Read More

متأسفانه فرآیند سنجش و ارزشیابی در كشور ما، مطابق عرف، فقط شامل ارزیابی مجموعی یا نهایی است كه در پایان دوره آموزشی به منظور تشخیص پیشرفت تحصیلی و رتبه بندی صورت می گیرد. در این روش، تمامی تلاش معلم، دانش آموز، والدین و كل نظام آموزشی معطوف به آزمونهای نهایی و نمره آنهاست و ماحصل…

Read More