دسته: دسته‌بندی نشده

  امروز دیگر ساختار و فرایند سنتی آموزش جوابگوی نیازهای جوامع انسانی در عصر اینترنت نیست چرا كه از سالهای آغازین قرن بیست و یكم، هریك سال ونیم، یكبار قلمرو دانش بشری بیش از دو برابر می شود تا آنجا كه تغییرات علمی، فرمهای سریع و ناپیوسته قرن گـــذشته را پشت سر می گذارد و…

Read More

. افراد ممكن است این طور تربیت شده باشند اما اطاعت محض نمی تواند دوام یابد. افراد ناخودآگاه نسبت به آنچه كه دارند معترض می شوند حتی ممكن است آنچه كه به ایشان داده باشند خیلی بیشتر از توان ایشان باشد اما به دلیل آنكه همراه با ساختار اطاعت سلسله مراتبی است نمی تواند نیازهای…

Read More

  پرش قورباغه ای هدف : چابکی ، انعطاف پذیری کلاس : اول تا پنجم طریقه اجراء : چمباتمه نشسته دستها را روی زمین بگذارید و بازوها را بین زانوها قرار دهید . در این حالت با فشار مساوی دستها و پاها ، پرش نسبتاً بلندی به جلو انجام دهید.     راه رفتن اردک…

Read More

  در این سن دختران بیشتر در بازیها ، شیرینکاریها ، شنا و حرکات موزون و پسرها در توپ بازی و فعالیتهایی که با نیرو و قدرت بدنی بیشتری سروکار دارد ، مهارت بیشتری از خود نشان می دهند و میزان پرش جفت عمودی معمولاً به 30 سانتی میرسد . ب ـ اهداف تخصصی تربیت…

Read More

اهداف تعلیم و تربیت از فلسفه تعلیم و تربیت در هر جامعه تأثیر می پذیرد. فلاسفه و اندیشمندان تربیتی ، اهداف پرورشی و تربیتی متنوع ولی تقریباً مشابهی را برای تعلیم و تربیت رسمی بیان کرده اند. این اهداف بر رشد و پیشرفت جنبه های مختلف وجود آدمی متمرکز شده است .   در تعلیم…

Read More

رشد یک فرآیند مداوم است که با تشکیل سلول تخم آغاز و تنها با مرگ خاتمه می پذیرد . رشد تمامی جنبه های رفتار انسانی را شامل شده و لذا تنها یک جداسازی مصنوعی ، بر حیطه ، مراحل یا دوره های سنی حاکم است .دیدگاه دوره زندگی ، به رشد به عنوان یک حیطه…

Read More

گرچه خیلی ها به زور تبلیغ و هزینه نمودن های فراوان در ارتباط با صدا وسیما خود را مطرح می كنند اما دیدگاه اهل نظر به این مباحث بسیار جدی تر و سخت گیرانه تر است.پس صرف داشتن صدای خوش و یا دانستن ردیف موسیقی ایرانی خیلی معیار مناسبی برای نقد و شایستگی های افراد…

Read More

نوآوری و ایجاد تنوع در ذائقه هنری مردم مسئله­ای ایست که کم و بیش موافقین و مخالفین بسیاری دارد اما اگر تعریف درستی از نوآوری نداشته باشیم چه بسا باعث نزول سطح سلیقه مردم یک کشور گردیم. شاید بندرت بتوان بصورت واضح از شخصیت­های هنری و هنرمندان بدعت گذار درجوامع که بحساب نوآوری سلیقه مردم …

Read More

بلابارتورك مجاری پ‍ژوهشگر بزرگ موسیقی دنیا و از بنیان گذاران علم اتنوموزیكولوژی معتقداست كه:جمع آوری و ثبت و عرضه موسیقی فولكلورو شناساندن آن موجب فخر و غرور ملی نیز می­گردد . و در جای دیگر اینگونه مینویسد كه یك گرد آورنده موسیقی بایستی عملا  هم روان شناس بوده هم قوم شناس هم تاریخ دان- كنستانتین…

Read More

و اما پرداختن به اشعار کهن ادبیات پارسی شاید از این جهت شایسته و بایسته باشد که برای پژوهش عناصر و الگوهای فرهنگی ِ تمدن ایران، بهترین منابع، شعر فارسی است؛ چرا که تاریخ اجتماعی ایران در اشعار فارسی همواره جریان داشته است. دکتر علی میرفطروس در کتاب ارزشمند “تاریخ در ادبیات” به درستی به…

Read More