دسته: دسته‌بندی نشده

  به  عنوان معلم باید عمیقاً  باور داشته باشیم که هر دانش آموز قابلیت رشد و یادگیری را دارد به شرط آنکه ما ابزارهای سنتی ارزشیابی را که بدون توجه به تفاوتهای فردی، فقط به دنبال نقطه ضعف هاست رها کنیم و ابزاری بسازیم که توانایی ها را شناسایی کند و به  دانش آموز اعتماد…

Read More

محافظه کاری تاثیر مثبتی بر نگرش نسبت به استفاده دارد . بر طبق مدل دیدگاه محافظه کارانه آموزشی در مقایسه با دیدگاه اصولگرایانه میانه روتر به نظر می رسد . همانطور که اسکولینک (1998) بیان می کند از زمانی که کامپیوتر برای اولین بار ظاهر شد پیش گوییهایی در مورد اینکه چگونه آنها آموزش را…

Read More

Path analysis : بررسی مسیر در این تحقیق از 8.30 lisrel برای ویندوز با زبان دستورهای simplis به کار برده شد تلا اطلاعات را برای بررسی مسیر با تفاوت پنهانی تجزیه و تحلیل کند . درتمام تحلیلهایی که توسط lisrel صورت گرفته از شیوه تخمین بیشترین احتمال استفاده شده است . در این تحقیق به…

Read More

  بخش ایدئولوژی آموزشی با بررسی ساختار عامل همانطور که در جدول بیان شده است ، ایدئولوژی های آموزشی و تغییرات بعدی را برای بررسی مدل مسیر شکل می دهیم . در این فرایند دو مشخصه به کار برده می شود ابتدا ما سعی می کنیم که تعداد تغییرات مشاهده شده را تا کمتر از…

Read More

  در اصول آزادی خواهی آموزش ، دانش یک ابزار لازم برای حل مشکل واقعی است . فرد یک شخصیت واحدی است که بیشترین رضایت خود را در خود عمل کردن برای تغییر شرایط می بیند . این شیوه موثر فکر کردن (آگاهی سودمند) است و همچنین توانایی حلمشکلات شخصی به طور موثر می باشد…

Read More

  بعد از ارزیابی تعداد زیادی از برنامه های یکپارچه تکنولوژی در دانشگاه  هاو مدارس مناطق  مختلف ، مشخص شد که وجود تکنولوژی تضمین کننده استفاده از آن در کلاس درس نمی باشد. البته مدلها  و فرضیه های مختلفی تلاش کردهاند تا عوامل دخیل در پذیرش تکنولوژیرا توضیح دهند مدلها و فرضیه ها بر عوامل…

Read More

خنك كردن قالب : درهر سیكل تزریقی گرما به قالب دایكاست انتقال می یابد برای بدست اوردن قطعه تزریقی بایستی فلز مذاب منجمد ، تا دمای انجماد سرد گردد. برای اینكه بتوان قطعه تزریقی را از قالب گرفت و یا به بیرون پرتاب نمود ، بایستی آنرا تا دمای باز هم پایینتر خنك نمود ….

Read More

ورزش و بازی در اواخر سده‌های میانه بیش از آن كه محصول موسسات رسمی آموزش باشد با زندگی اجتماعی مردم عجین و درآمیخته شده بود. توجه و اهمیتی كه به امور نظامی و سپاهیگری داده می‌‌شد موجب شده بود كه در زمان صلح نیز جوانان به ورزشهای سخت و خشن بپردازند. برای آنكه تصویر روشنتری…

Read More

مبنای قانون حوادث ناشی از عملیات ورزشی 9- مقررات ورزشی ناظر بر وسایل ابزار و تجهیزات یكی دیگر از مقررات ورزشی موضوع وسایل و اسباب و آلات آن است كه مورد استفاده ورزشكاران قرار می گیرد. این وسایل و ابزار همان طوری كه مقررات مقرر داشته بایستی مجاز و قانونی بوده و مطابق استاندارد و…

Read More