دسته: داغ ترین ها

الف)‌ اشکال در تفکر درست و عاقلانه و در نظر گرفتن همه جنبه های جور واجور یه شکل ب) خشکی و نبود انعطاف در نگاه پ) خشونت نا به جا و تحریک پذیری ت) تنهایی و ترک بستگان ج) ناتوانی در کنترل خود در کار نوشیدن و حفظ آرامش لازم و نیاز به به کار…

Read More

این باور که نیازمندیا، یه فرد رو تحت فشار قرار میدن، نشون دهنده وجود حالت نبود موازنه موقتیه. این نیازمندیا فقطً نتیجه کارکرد نیروهای خارجی و تأثیرشون بر نقطه ای خاص نیس، بلکه نتیجه عکس العمل دوطرفه بین نیروهای خارجی و عوامل داخلی هستن که یه فرد رو میسازن. هم عوامل خارجی و هم عوامل…

Read More

تعریف استرس سخته، نظریه پردازان جور واجور این اصطلاح رو به روش های متفاوت به کار بردن. یکی از راه های عادی تعریف استرس در نظر گرفتن اون به عنوان محرکه. توماس هولمز  (1979) استرس رو واقعه محرکی که لازمه فرد با اون موافق شه تعریف کرد. پس استرس به عنوان یه محرک هر موقعیتیه…

Read More

خونواده مهم ترین نهاد اجتماعیه که در رشد و تکامل شخصیت افراد اثر داره. اهمیت خونواده در اینه که کودک رو در شبکه ای از روابط عاطفی، اجتماعی، تاریخی و محیط زندگی خاص قرار میده و واسه کودک میراث فرهنگی به ارمغان میاره. کودک ویژگی و خصوصیاتی رو از والدین به ارث می بره و…

Read More

بر اساس خلق وخو، این بعد رو یکی از جنبه های اساسی شخصیت دونسته ان. در مورد بعد وظیفه شناسی، اتفاق نظر کمتری وجود داشته و با اصطلاحات جور واجور تری هم به اون اشاره شده اما در کل داخل مایه زیر بنایی اون رو میشه کنترل یا کاهش تکانه دونست. دو بعد دیگه یعنی…

Read More

هر کدوم از پنج شاخص آزمون NEO PI-R از شش اندازه که به طور اختصاصی تر نشونه های اون شاخص رو اندازه گیری نشون میده، بدست میاد که چندین حسن در این راه حل هست. اول اینکه، این اطمینان بدست میاد که چندین مورد اندازگیری واسه امتحان اون شاخص به کار گیری شده و این…

Read More

اولین قدم تفسیر پروفایل Neo PI-R بررسی وضعیت فرد در پنج شاخص اصلیه. در این قسمت هر شاخص و یا عامل به شکل پایه ای و هم اینکه از نظر جنبههای تفکیکی مورد بررسی قرار می گیرن. عصبیت یا شاخص هیجان  (N) یکی از جنبه های وسیع شخصیت مقایسه موافقت، ثبات عاطفی فرد، اختلاف و…

Read More

آزمون NEO PI-R واسه اندازگیری عینی طرح پنج دلیلی شخصیت ساخته شده. طرح پنج دلیلی ساختار ویژگیهای شخصیت رو نشون می ده و محصول تلاش در این مورد در چار دهه گذشته (از سال 1950 به بعد) است (دیکمن 1990،45)پنج عامل مورد بحث بیان کننده جنبه های اساسی تشکیلدهنده زیربنای ویژگیهای شخصیت هستن که هم…

Read More

نوروزگرایی به تمایل واسه تجربه اضطراب، نا آرومی، خودخوری، دشمنی، کمرویی، تفکر غیرمنطقی، افسردگی و عزت نفس پایین میگن. برونگرایی به تمایل واسه مثبت بودن، قاطعیت، جنب و جوش، مهربانی و اجتماعی میگن. انعطافپذیری یعنی تمایل به کنجکاوی، هنرنمایی، خردورزی، با وجدان بودن، روشنفکری و نوآوری و همسازی به تمایل واسه گذشت، مهربانی، سخاوتمندی، اعتمادورزی،…

Read More