دسته: حقوق

خصوصیات مامورین تعقیب و مراقب افرادیکه برای این منظور تعیین می شوند بایستی ورزیده و صاحب تجربه در این امر باشند و از مهارت کافی برخوردار باشند دارا بودن ضریب هوشی مناسب و همچنین مسلط به امور و قدرت تصمیم گیری صحیح و بموقع و اجرای آن را داشته باشند. در صورت لزوم بتوانند از…

Read More

جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص رسیدگی به پرونده اصراری حقوقی ردیف 84/21 به ریاست آیت الله مفید، رئیس دیوان عالی کشور و با حضور قضات شعب حقوقی دیوان عالی کشور صبح روز سه شنبه گذشته برگزار شد که در این جلسه به 2 پرونده اصراری حقوقی رسیدگی گردید.

Read More

شوراي کل کانون وکلا

 

شورايي به نام شوراي کل کانون وکلا نسبت به مسائلي مانند استقلال وحيثيت کانون وکلا اتخاذ تصميم مي نمايد . اين شورا همچنين درمورد تربيت وکلاوبهبود تشکيلات دادگستري ومعاضدت قضايي دخالت ونظارت دارد . شوراي کل به کميته هايي تقسيم گرديده کهاز آن جمله ميتوان کميته معاضدت ,کميته رفتار شغلي را نام برد .(1)

Read More

معاضدت قضايي بعنوان يکي از راهکارها جهت اجراي عدالت در کل جامعه مي باشد. اين نهاد به جهت کمک به افراد بي بضاعت يا کم بضاعت در اکثر کشورها بوجود آمده است تا بتوانند با ارائه خدمات حقوقي و تعيين وکيل براي افراد       کم در آمد جامعه راهگشايي جهت اجراي هر چه بيشتر قانون و…

Read More

سازمانها و انجمن هاي وکالتي

اولين کنگره بين المللي

امريکا در سال 1946 و در روز 18 اکتبر نمايندگاني را از کانون هاي مختلف در سراسر دنيا دعوت نموده تا در کنگره اي براي تشکيل کانون بين المللي بوده است و 18 کميسيون تشکيل گرديده که کميسيون اول راجع به تکامل تدريجي حقوق بين الملل بوده , کميسيون دوم راجع به مهاجرت و تابعيت

Read More

وظايف وکيل

 1. يکي ازوظايفي که يک شخص به عنوان وکيل دارد اين است که در حفظ اسرار موکل خود کوشا بوده و آن را در اختيار شخص ثالث قرار ندهد. اين وظيفه دررويه هاي قضايي کشور هايي که داراي حقوق کامن لا ميباشند ذکرگرد يده و به عنوان اصل وقاعده حرفه وکالت تثبيت گرديده است .(1)
 2. وکيل مدافع مشغول به وکالت نميتواند شغل ديگري داشته باشد يا تجارت

  برای متن کامل پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته حقوق (همه گرایش ها) می توانید اینجا کلیک کنید

Read More

تاريخچه کانون وکلا درامريکا

در امريکا تا سال 1876 تأسيسي به نام کانون وکلا وجود نداشت. در 21 نوامبر سال 1876 نخستين انجمن ايالتي وکلاي دادگستري در شهر نيويورک تأسيس گرديد. هدف از تأسيس چنين انجمني بصورت زير تعريف گرديده است :

 1. گسترش و توسعه دانش حقوق
 2. پيشبرد روند اصلاحات در رشته حقوق
 3. آسان ساختن برگزاري دادرسي ها
 4. بالابردن استانداردهاي درستکاري ,شرافت ,مهارت حرفه اي و ادب و احترام در مشاغل حقوقي
 5. پرورش روحيه کار حقوقي و سازمان يافتگي ميان اعضاء انجمن
 6. به کار گرفتن دانش و تجربه حقوقي وکلا در جهت منافع عموم
 7. پشتيباني و دفاع از قانون اساسي (1)

البته اين انجمن فقط مخصوص وکلا نمي باشد و قضات ,استادان حقوقي ,مقامات رسمي و مديران دادگاهها نيز در آن عضو هستند. در سال 1877 کانون وکلاي ايالات متحده امريکا با همان اهداف انجمن نيويورک تأسيس گرديد. اين کانون وابسته به دولت نمي باشد و داراي استقلال است.(2)

امتحان وکالت در امريکا

امتحانات کانون وکلا ملاک تشخيص صلاحيت حرفه اي است. موضوعات مورد سوال در کانون هاي وکلا از ايالت تا ايالات فرق مي کند ولي با مختصر اختلاف ,دانستن بعضي از موضوعات که چنين فرض شده است که اساسي هستند مشترک بين همه کانون هاست و بعضي از موضوعات شامل قانون اساسي ,مجازات , مالکيت منقول و غير منقول انصاف , دلايل و شواهد, شبه جرم , شرکتها, اسناد قابل انتقال و آئين دادرسي مي توان باشد علاوه بر اين موضوعات اساسي امتحانات کانون شامل موضوعات ديگر نيز مي باشد.(3)

Read More

تقسيم بندي وکلا

درانگلستان متخصصان حقوقي به دو دسته وکلا و مشاوران تقسيم مي شوند. (1) که ذيلا” در مورد هر يک از آنها توضيحاتي را ارائه مي نماييم :

الف – مشاوران حقوقي

اين دسته در زمانهاي قديم قضات شاهي را در مراحل ابتدايي ياري مي نمودند و بطورکلي اموري که خيلي نيازبه تخصص نداشتند توسط اين عده انجام مي گرفت. در بين سالهاي 1939 تا 1974 قوانيني براي اين عده تصويب گرديد. (2)

انجمن حقوق (law society) موارد زير را براي مشاوران حقوقي در نظر گرفته است :

Read More