نویسنده: 92

هر کدوم از پنج شاخص آزمون NEO PI-R از شش اندازه که به طور اختصاصی تر نشونه های اون شاخص رو اندازه گیری نشون میده، بدست میاد که چندین حسن در این راه حل هست. اول اینکه، این اطمینان بدست میاد که چندین مورد اندازگیری واسه امتحان اون شاخص به کار گیری شده و این…

Read More

اولین قدم تفسیر پروفایل Neo PI-R بررسی وضعیت فرد در پنج شاخص اصلیه. در این قسمت هر شاخص و یا عامل به شکل پایه ای و هم اینکه از نظر جنبههای تفکیکی مورد بررسی قرار می گیرن. عصبیت یا شاخص هیجان  (N) یکی از جنبه های وسیع شخصیت مقایسه موافقت، ثبات عاطفی فرد، اختلاف و…

Read More

آزمون NEO PI-R واسه اندازگیری عینی طرح پنج دلیلی شخصیت ساخته شده. طرح پنج دلیلی ساختار ویژگیهای شخصیت رو نشون می ده و محصول تلاش در این مورد در چار دهه گذشته (از سال 1950 به بعد) است (دیکمن 1990،45)پنج عامل مورد بحث بیان کننده جنبه های اساسی تشکیلدهنده زیربنای ویژگیهای شخصیت هستن که هم…

Read More

نوروزگرایی به تمایل واسه تجربه اضطراب، نا آرومی، خودخوری، دشمنی، کمرویی، تفکر غیرمنطقی، افسردگی و عزت نفس پایین میگن. برونگرایی به تمایل واسه مثبت بودن، قاطعیت، جنب و جوش، مهربانی و اجتماعی میگن. انعطافپذیری یعنی تمایل به کنجکاوی، هنرنمایی، خردورزی، با وجدان بودن، روشنفکری و نوآوری و همسازی به تمایل واسه گذشت، مهربانی، سخاوتمندی، اعتمادورزی،…

Read More

معنی شخصیت از کلمه لاتین «Persona» گرفته شده. این کلمه خود ریشه در فرهنگ یونان قدیم داره. پرسونا در این کشور به ماسکایی گفته می شد که بازیگران موقع اجرای نقش اون رو بر چهره خود می زدن  اینطوری شخصیت یعنی نقش اجتماعی که فرد در زندگی خود اجرا می کنه. معنی شخصیت از دیدگاه…

Read More

شخصیت از واژهی لاتین پرسونا گرفته شده که به نقابی اشاره داره که هنرپیشهها در نمایش به شکل خود می زنن. شخصیت رو میشه به شکل مجموعه های با دووم و بینظیر ویژگیهایی تعریف کرد که ممکنه در موقعیتهای جور واجور عوض شه. شلدون در تعریف خود اینجور عنوان میکنه: “شخصیت سازمانیافتگی پویشی جنبههای عقلی،…

Read More

واقعیت اینه که با انبوه یافتهایی که در تاثیر نقش عوامل زیستی در بوجود آیی صفات روانی و نقش عوامل روان شناختی در بوجود آیی مسائل زیست شناختی ارایه شده، مطالعه عوامل دلیل ساز مشکلات روانی در بحث هایی جدا از هم تقریباً نشدنی به نظر می رسه. عوامل زیست شناختی از راه ژنا و…

Read More

به دلیل اینکه راه و روش زیستی در تبیین کامل دلیل شناسی این مشکل موفق نبوده، عوامل روانشناختی و عوامل محیطی مختلفی در این مورد معرفی شده که یا در ترکیب با داخل داده های زیستی و یا به شکل جداگونه، رفتارای خشن رو دامن میزنن و این وسط ویژگیهای شخصیتی والدین در بروز این…

Read More

مشکل نافرمانی، شامل الگوی عودکننده ای از رفتار منفی کارانه، گستاخی، دشمنی، نافرمانی نسبت به صاحبان قدرته که این رفتار باید دست کم 6 ماه ادامه داشته باشه(کاپلان و سادوک   2003،65). مشکل سلوک در بردارنده یه سری از رفتارای ضداجتماعی ناپایدار در کودکانه که باعث مشکل در چند زمینه عملکردی اونا می شه و ویژگی…

Read More