نویسنده: 92

  در سال‌های اخیر ترکیه ود را به عنوان یکی از مقاصد اصلی گردشگری منطقه معرفی کرده و میزبان گردشگران فراوانی از سراسر جهان و ایران، به خصوص در فصل تابسان است. اما یکی از سوالاتی که معمولا در سفر به ترکیه برای گردشگران پیش می‌آید این است که « آلانیا بهتره یا آنتالیا ؟ در سفر به ترکیه انتخاب کدام…

Read More

  دکتر ابراهیم خدایی در حاشیه بازدید از بیست و سومین المپیاد علمی دانشجویی کشور در پاسخ به پرسش خبرگزاری مهر درباره وضعیت برگزاری کنکور ۹۸ اظهار داشت: در کنکور سال ۹۸ به دلیل اینکه یکسری از داوطلبان خروجی نظام جدید متوسطه و عده‌ای دیگر، خروجی نظام قدیم متوسطه هستند، دو نوع سؤال طراحی می‌شود. وی افزود: افرادی که…

Read More

ش مقابله متمرکز بر حل مسأله اختصاص دارد که شامل طبقات زیر می‌باشد: 1. مقابله فعال 2. مقابله برنامه ریزی 3. متوقف نمودن فعالیت های هم عرض 4. جلوگیری از رویارویی عجولانه با مشکل یا بردباری 5. جستجوی حمایت اجتماعی کارساز 3-7-4-2 مقابله متمرکز بر هیجان پنج مقیاس مفهومی به سنجش مقابله متمرکز بر هیجان…

Read More

گردآوری داده‌ها شامل: پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک خانواده و بیماران، پرسشنامه ایوانزکوپ جهت بررسی کیفیت زندگی خانواده و پرسشنامه‌های نریچ جهت بررسی کیفیت زندگی بیماران. در ابتدا هر دو گروه آزمون و شاهد پرسشنامه‌ها را تکمیل کردند. سپس برای گروه آزمون، آموزش روانی خانواده در طول دو ماه در درمانگاه شهد بهشتی شیراز ارائه شد. پس…

Read More

مادر و پدر موجب نفی هویت زن می‌شود از طرفی در پی کسب توجه دختر است این موجب سردرگمی دختر و اسکیزوفرنی می‌شود. لیدز ابتدا دیدگاه فردی داشت، سپس رویکرد جمعی را در مورد اسکیزوفرنی به کار برد. درسال 1950 موری بوون، به بررسی واحد خانواده اسکیزوفرنی پرداخت. او به شناسایی تعامل زیستی مادر و…

Read More

اساسی در این دیدگاه آن است كه تغییر در یك بخش از سیستم باعث دگرگونی در سایر بخش‌های سازمان می‌گردد. چنانچه واحد خانواده به شیوه باز متحول گردد، فرد نیز از تحولات سیستم تأثیر پذیری خواهد داشت و عكس این موضوع نیز صادق است.از این رو درمان در بر گیرندۀ ارزیابی و سپس مداخله در…

Read More

متنوع می‌باشند. فرایدنبرگ 2008 به نقا از ترجمه فیروزبخت) تعاریف دیگری از مقابله وجود دارد، اما احتمالاً یکی از پرکاربردترینشان عبارت است از «رفتاری که مردم را از آسیب روانشناختی و تجارب مشکل ساز اجتماعی دور نگه می‌دارد». با توجه به این تعریف عمکلرد محافظتی مقابله از سه طریق نشان داده می‌شود: 1. حذف یا…

Read More

باهیجان ابراز شدۀ بالا رفتارهای غیركلامی منفی خودداری از تماس چشمی، خشم در حالت چهره، لحن كنایه داربیشتری نسبت به بیماران با خانواده‌های دارای هیجان ابرازشدۀ پایین كه لبخند و نگاه با محبت و لحن صدای حمایت كننده و صمیمی دارند نشان دادند. پی بردن به علل برخورد انتقادی و هیجانی بالای والدین در برابر…

Read More

منابع درونی مطرح شده اند که ممکن است مقابله موثر را ارتقا بدهند ( تیلور بهنقل از بورافکاری1991). تحقیق کارور، اسکیرووینتراب (1989) نشان داد که تفاوت‌های جنسی قبل توجهی در بکار گیری استراتژی‌های مقابله مختلف وجود دارد. بزرگترین و معتبرترین این تفاوت‌ها در تمایلات تمرکز و بیرون ریختن (تخلیه) عواطف و جستجوی حمایت اجتماعی هم…

Read More

به این دارد که خلق بیمار به سمت افسردگی یا شیدائی تغییر کرده باشد. 1. افسردگی: احساس افسردگی احساسی است که همه ما در طول زندگی آنرا تجربه کرده ایم. این احساس می‌تواند به ما در شناخت و برخورد با مشکلات زندگی کمک کند. اما در افسردگی بالینی یا اختلالات دوقطبی این احساس افسردگی بسیار…

Read More