پایان نامه پسماندهای بیمارستانی (موردمطالعه : بیمارستان شهدای تجریش تهران

thesis-download

عنوان پایان نامه :

تکه ای از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

درحال حاضر بيمارستان­ها بيشترين مقدار پسماندهاي خطرناك را توليد مي­كنند. ميزان توليد پسماندها، وابسته به عوامل زيادي  همانند درآمد سرانه و استاندارد­هاي بهداشتي كشور­ها­­­ست بر پايه همين امر، در كشورهاي با درآمد متوسط و كم، توليد پسماند كمتر از كشور­هایی است كه درآمد سرانه آنها بالا­تر است. در مراكز درماني كه طرح مديريت تفكيك اجزاء پسماند در آنها اجرا مي‌شود، ميزان پسماندهاي خطرناك توليدي، نسبت به مراكز درماني كه فاقد مديريت تفكيك پسماندها هستند، بسيار كمتر است. شوربختانه به دليل نهادينه نشدن فرهنگ تفكيك اجزاء پسماند در مبداء توليد و عدم درك اين مسئوليت توسط مديران مراكز درماني، ميزان توليد پسماندهاي بيمارستاني در كشورمان، رقم بسيار بالايي بوده به طوري كه در سال‌هاي اخير با توجه به رشد فزاينده آن، ‌شهر­هاي بزرگ كشور را دچار بحران نموده است(شجاعي، 1383).

بر پايه طرح سازمان جهاني بهداشت پسماندهاي عفوني، پاتولوژيكي و اجسام تيزوبرنده با روش هاي مختلف زباله ‌سوزي از بين مي‌روند و ضدعفوني شيميايي پسماندها، روش ميكروويو ، دفن كردن و تخليه در فاضلاب‌ها براي پسماندهاي سرطان‌زا، شيميايي و راديواكتيو انجام نمي‌شود. در اين ميان به جز روش دفن كردن و تخليه در فاضلاب، تمامي روش‌هاي ياد شده براي از بين بردن اجسام تيزوبرنده استفاده مي‌شود. معضل اساسي در زمينه پسماند هاي بيمارستاني مديريت آن در مبداء، نحوه جمع آوري و حمل و دفع نهايي  آن مي باشد.  باتوجه به اينكه معضل اصلي در مورد پسماند هاي بيمارستاني عدم تفكيك اجزای آن­ها در مبداء توليد مي­باشد كه با پا­­فشاري  و پيگيري­هاي وزارت بهداشت تعداد كمي از بيمارستان­ها، آن هم به صورت نامناسب و غير بهداشتي عمل تفكيك را انجام مي­دهند. گرچه مجلس جمع آوري حمل و دفع پسماند­­هاي بيمارستاني را به عهده خود توليد­كنندگان(بيمارستان­ها) گذاشته است، اما تا هنگامي كه بيمارستان­ها ومراكز درماني به تنهايي و رأساً با بستن قرارداد با شركت­هاي خصوصي اين كار را انجام ندهند، شهرداري خود را مؤظف مي­داند كه نسبت به جمع آوري و دفع آن