پایان نامه آینده نگاری ترافیک کانتینری بنادرجنوبی ایرانی در افق 1404 -موردکاوی ترمینال کانتینری بندر شهید رجایی

thesis-download

عنوان پایان نامه :

تکه ای  از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

1-4 اهداف تحقيق

هدف اصلي اين پژوهش بررسي و تعيين حجم تقاضاي هاي بالقوه ترافيك كانتينري بندر شهيد رجايي در سال 1404 و ارزیابی آن با ميزان عرضه خدمات كانتينري قابل ارائه در آن بندر مي باشد.

اهداف فرعي اين تحقيق عبارتند از :

  • تعيين تعداد تجهیزات عملیات کانتینری  شامل گنتري كرين ها، ترانستينر ها وكشنده هاي مورد نياز جهت پاسخگويي به تقاضای ترافيک كانتينري در سال 1404 .
  • تعيين ميزان اراضي پشتيباني مورد نياز جهت پاسخگويي به تقاضای ترافيک كانتينري بندر شهيد رجايي در سال 1404
  • تعيين تعداد اسكله هاي کانتينري مورد نياز جهت پاسخگويي به تقاضای ترافيک كانتينري بندر شهيد رجايي در سال 1404

1-5 فرضيات تحقيق

اين مطالعه براي پاسخ­گوئي به فرضياتي طراحي شده كه در اينجا بعنوان فرضيات اصلي تحقيق شناسايي شده و هسته اصلي تحقيق نيز بمنظور پاسخ­گوئي به اين فرضيه ها طراحي طراحي شده اند. فرضيه اصلي اين تحقيق مستقيما به تعيين كمي حالت­هاي مختلف تقاضاي ترافیک كانتينري بندر شهید رجایی در سال 1404 خواهد پرداخت. مهمترين فرضياتي که در اين تحقيق پرداخته خواهد شد عبارتند از:

فرضيه اصلي:

  • خدمات كانتينري قابل ارائه موجود در بندر شهيد رجايی پاسخگوی حجم تقاضاي ترافيك كانتينري آن بندر در سال 1404 نمي باشد.

فرضيات  فرعي:

  • تعداد تجهیزات عملیات کانتینری شامل گنتري كرين ها، ترانستينرها و كشنده های مورد نياز بندر شهيد رجايي پاسخگوي تقاضاهاي بالقوه ترافيك كانتينري در سال 1404 نمي باشد .
  • ميزان اراضي پشتيباني مورد نياز بندر شهيد رجايي پاسخگوي تقاضای ترافيك كانتينري در سال 1404 نمي باشد.
  • تعداد اسكله هاي كانتينري مورد نياز بندر شهيد رجايي پاسخگوي تقاضای ترافيك كانتينري در سال 1404 نمي باشد.

 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

   از لینک زیر

پایان نامه رشته دریانوردی گرایش : حمل و نقل دریایی: آینده نگاری ترافیک کانتینری بنادرجنوبی ایرانی در افق 1404 -موردکاوی ترمینال کانتینری بندر شهید رجایی