پایان نامه جغرافی اثرات مخاطرات ژئومورفولوژی در توسعه شهری

پایان نامه

عنوان پایان نامه :اثرات مخاطرات ژئومورفولوژی در توسعه شهری

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

2-6-3-2  گسل چوکانلو

این گسله با روند شمال باختری- جنوب خاوری دارای حرکت راستالغز راستگرد است. گسل چوکانلو، هسته ناودیس شیخ را در شمال خاوری شهر بجنورد(باختر روستای چوکانلو) جابجا کرده است، بنابراین سن گسل از آخرین فاز چین خوردگی جدیدتر می باشد. درازای گسل 35 کیلومتر بوده ودر عکس های ماهواره ای به صورت خطواره مشخص نمایان است. در جنوب کارخانه سیمان بجنورد (ساحل چپ رودخانه اترک) مجموعه ای از پدیده های کارستی از قبیل دولین و سنک هول ، در آهک های تیرگان تشکیل شده اند. به نظر می رسد که گسل چوکانلو( در ادامه به سوی جنوب خاوری) احتمالا در تسریع روند تشکیل پدیده های مذکور نقش موثری دارد.

به طور کلی گسل های راستالغز فراوانترین نوع گسل درمحدوده مطالعاتی بوده و در توسعه سیستم های درز و شکاف نقش بسزایی را ایفا نموده اند.این سیستم گسل حتی درجدیدترین رسوبات نیزدیده می شوندو بعضا نیزدرحال حاضربه عنوان گسله فعال شناخته  مشوند.

2-6- 4  گسل های عادی

این گسل ها به تعداد کمتری ازدیگر گسل ها دیده می شوند و دارای روند کلی خاوری- باختری می باشند. در منطقه مورد مطالعه ، گسله های عادی اکثرا به صورت گسل مزدوج و یا به صورت مجموعه ای در کنار هم سبب جابجایی سازندها شده اند. علاوه برحرکت عمودی گسل ها، حرکت راستالغز راستگرد و چپگرد نیز دیده می شود. نتیجه حرکات عمودی و افقی، دگر ریختی های بزرگ و هورست و گرابن های متعددی است که در منطقه مطالعاتی دیده می شود.

برای مثال در محدوده روستای اسفیدان(جنوب خاوری بجنورد)مجموعه پیچیده ای از گسل ها که دارای حرکات عمودی و افقی هستند سبب جابجایی سازندهای شوریجه(ژوراسیک- کرتاسه)و تیرگان(کرتاسه) شده اند پی آمد این جابجایی تشکیل هورست و گرابن های متعددی است که به وضوح در این منطقه دیده می شوند. افزون بر اشکال زمین ساختی مذکور عملکرد این گسل ها باعث به هم خردشدگی و تکتونیزه شدید نیز شده است. خردشدگی شدید به همراه عواملی از قبیل لیتولوژی، شرایط مساعد جهت شیب لایه بندی(همسویی جهت شیب لایه ها و دامنه ها)و آبهای زیرزمینی سبب رانش زمین

  • 1