ماه: آگوست 2016

۴- اهداف – تدوین بسته­ی درمانی چندبُعدی غیردارویی و مقایسه­ی اثربخشی آن با درمان دارویی در کنترل ارادی انزال، بهبود زمان نهان انزال داخل واژنی و رضایت جنسی مردان مبتلا به انزال زودرس. – مشخص کردن تاثیر درمان چندبُعدی غیردارویی در کاهش میزان نمره انزال زودرس در مردان مبتلا به انزال زودرس – مشخص کردن…

Read More

چهارچوب نظری تحقیق ارتباط بین مشخصه های شخصیتی و عملکرد شغلی ، تاریخ پر فراز و نشیبی داشته است. در این زمینه تا اواسط دهه ۱۹۸۰ ، شواهد حاکی از این بود که ارتباط معناداری بین شخصیت و عملکرد شغلی وجود ندارد. اما از اواسط دهه ۱۹۸۰ ، با کاربرد مدل ۵ عامل شخصیت و…

Read More

۶- تعریف متغیرهای پژوهش: انزال زودرس تعریف نظری: انزال پایدار یا راجعه با حداقل تحریک جنسی قبل، در حین یا مدت کوتاهی بعد از دخول و قبل از این که شخص آن را بخواهد. این وضعیت همراه با آشفتگی است که با رنج روانی یا مشکل بین فردی مشخص می­شود (شی جی، ۲۰۰۵). تعریف عملیاتی:…

Read More

مقدمه رویکردهای نوین در مدیریت دولتی به طور روزافزون در پی ارتقای سطح کیفیت خدمات عمومی ارائه شده به شهروندان هستند و دولت ها در کشورهای مختلف جهان نیز روز به روز بیشتر به این مساله توجه نشان می دهند. سازمان های دولتی از استراتژی های مرتبط با کیفیت برای بهبود وضعیت پاسخگویی به شهروندان…

Read More

مدل ها و نظریه های شخصیت مدل های شخصیتی که در این بخش مورد بررسی قرار می گیرند عبارتند از مدل های پنج عامل بزرگ ، مایر-بریگز ، حرفه ای شخصیت جان هالند ، روانپویشی و شخصیت A و B. ۱٫۲٫۲٫۲ مدل پنج عامل بزرگ تقریبا از زمان افلاطون، محققان به دنبال ایجاد لیستی از…

Read More

مدل مایر- بریگز در کنار مدل پنج عاملی، مدل شخصیتی معروف دیگر مدل شاخص نوع مایر-بریگز[۱] است  که به اختصار مدل ام.بی.تی.آی نامیده می شود. هدف از این مدل ایجاد فهرستی از مشخصه های شخصیتی است تا از طریق آن ترجیحات فردی افراد در پردازش اطلاعات مشخص گردد. این مدل بر اساس نتایج تحقیقات روانشناس…

Read More

مدل مایر- بریگز در کنار مدل پنج عاملی، مدل شخصیتی معروف دیگر مدل شاخص نوع مایر-بریگز[۱] است  که به اختصار مدل ام.بی.تی.آی نامیده می شود. هدف از این مدل ایجاد فهرستی از مشخصه های شخصیتی است تا از طریق آن ترجیحات فردی افراد در پردازش اطلاعات مشخص گردد. این مدل بر اساس نتایج تحقیقات روانشناس…

Read More

بین قراردادهای اداری در مفهوم كلی آن با قرارداد اداری در کشور ما شاخص خاص و معلومی بیان نشده است، ماده 79 قانون محاسبات عمومی بیان می دارد به طور كل همه ی قراردادها از طریق مناقصه و مزایده برگزار می شود، در حالی كه قراردادی مانند استخدامی یا واگذاری امتیاز یا قرضه عمومی و…

Read More

. مدل حرفه ای شخصیت جان هالند جان هالند[۱] ، یک پژوهشگر در زمینه توسعه مسیر شغلی بود که اعتقاد داشت ایجاد یک مسیر شغلی مناسب به سطح تناسب بین فرد و محیط کاری اش بستگی دارد. هالند بحث می کند که افراد می توانند بر اساس شخصیت شان به انواع مختلفی تقسیم بندی شوند…

Read More

مدل مایر- بریگز در کنار مدل پنج عاملی، مدل شخصیتی معروف دیگر مدل شاخص نوع مایر-بریگز[۱] است  که به اختصار مدل ام.بی.تی.آی نامیده می شود. هدف از این مدل ایجاد فهرستی از مشخصه های شخصیتی است تا از طریق آن ترجیحات فردی افراد در پردازش اطلاعات مشخص گردد. این مدل بر اساس نتایج تحقیقات روانشناس…

Read More