ماه: آگوست 2016

عنوان کامل این پایان نامه :  تأثیر تثبیت با آهک و سرباره فولادسازی ذوب آهن اصفهان بر دوام خاک رسی و خاک رس آلوده به مواد شیمیایی  تکه هایی از متن : 2-12- خلاصه و نتيجه‌گيري تورم خاک‌‌هاي رسي از موضوعات مهمي است که مورد توجه بسياري از محققين قرار دارد. تورم در خاک رس…

Read More

عنوان کامل این پایان نامه :  تأثیر تثبیت با آهک و سرباره فولادسازی ذوب آهن اصفهان بر دوام خاک رسی و خاک رس آلوده به مواد شیمیایی  تکه هایی از متن : 2-11-3- استفاده از تثبيت‌کننده‌هاي بدون کلسيم از آنجايي که کلسيم براي تشکيل کاني‌هاي متورم‌شونده اترينگايت و تاماسايت مورد نياز است، با استفاده از…

Read More

عنوان کامل این پایان نامه :  تأثیر تثبیت با آهک و سرباره فولادسازی ذوب آهن اصفهان بر دوام خاک رسی و خاک رس آلوده به مواد شیمیایی  تکه هایی از متن : 2-11-2- روش عمل‌آوري اين روش بر اساس عمل‌آوري خاک تثبيت‌شده با آهک و قطع ارتباط موقتي آب سولفاته در مدت زمان انجام واکنش‌هاي…

Read More

عنوان کامل این پایان نامه :  تأثیر تثبیت با آهک و سرباره فولادسازی ذوب آهن اصفهان بر دوام خاک رسی و خاک رس آلوده به مواد شیمیایی  تکه هایی از متن : 2-11-1- روش دو مرحله‌اي اختلاط خاک و آهک آهک يکي از ارزانترين و مناسب‌ترين راه حل‌ها در بهبود خاک‌هاي رسي است؛ اما در…

Read More

عنوان کامل این پایان نامه :  تأثیر تثبیت با آهک و سرباره فولادسازی ذوب آهن اصفهان بر دوام خاک رسی و خاک رس آلوده به مواد شیمیایی  تکه هایی از متن : 2-10-1- مکانيزم تورم ناشي از اترينگايت مکانيزم تورم ناشي از اترينگايت هنوز به­روشني شناخته نشده است. محققين با مطالعه در اين زمينه، سه…

Read More

عنوان کامل این پایان نامه :  تأثیر تثبیت با آهک و سرباره فولادسازی ذوب آهن اصفهان بر دوام خاک رسی و خاک رس آلوده به مواد شیمیایی  تکه هایی از متن : 2-10- اترينگايت کاني‌هاي رس در pH  بيشتر از 5/10 شروع به از بين رفتن مي‌کنند و با افزودن آهک، مقدار pH تا 3/12…

Read More

عنوان کامل این پایان نامه :  تأثیر تثبیت با آهک و سرباره فولادسازی ذوب آهن اصفهان بر دوام خاک رسی و خاک رس آلوده به مواد شیمیایی  تکه هایی از متن : 2-8- تأثير سولفات بر واکنش‌هاي خاک و آهک 2-8-1- مقدمه کاربرد سيمان يا آهک در بهبود مشخصه‌هاي خاک‌هاي ريزدانه نرم، موضوع جديدي نيست…

Read More

عنوان کامل این پایان نامه :  تأثیر تثبیت با آهک و سرباره فولادسازی ذوب آهن اصفهان بر دوام خاک رسی و خاک رس آلوده به مواد شیمیایی  تکه هایی از متن : 2-9- تورم ناشي از سولفات شروود يکي از اولين کساني بود که مساله حمله سولفات‌ها را مورد توجه قرار داد، وي آزمايش‌هايي براي…

Read More

عنوان کامل این پایان نامه :  تأثیر تثبیت با آهک و سرباره فولادسازی ذوب آهن اصفهان بر دوام خاک رسی و خاک رس آلوده به مواد شیمیایی  تکه هایی از متن : 2-7- مرور کلي بر پژوهش‌هاي انجام شده طباطبائي در بررسي­هايش نشان داد که آهک براي تثبيت رس­هاي خميري، عملکرد مناسبي دارد و با…

Read More

عنوان کامل این پایان نامه :  تأثیر تثبیت با آهک و سرباره فولادسازی ذوب آهن اصفهان بر دوام خاک رسی و خاک رس آلوده به مواد شیمیایی  تکه هایی از متن : 2-6-4-3- واکنش کربناسيون[1] کربناسيون، واکنش کوتاه مدت و مضري است که از انجام واکنش­هاي ديگر جلوگيري مي­کند و خاصيت خميري خاک را افزايش…

Read More