ماه: آگوست 2016

عنوان کامل این پایان نامه :  تأثیر تثبیت با آهک و سرباره فولادسازی ذوب آهن اصفهان بر دوام خاک رسی و خاک رس آلوده به مواد شیمیایی  تکه هایی از متن : 2-12- خلاصه و نتیجه‌گیری تورم خاک‌‌های رسی از موضوعات مهمی است که مورد توجه بسیاری از محققین قرار دارد. تورم در خاک رس…

Read More

عنوان کامل این پایان نامه :  تأثیر تثبیت با آهک و سرباره فولادسازی ذوب آهن اصفهان بر دوام خاک رسی و خاک رس آلوده به مواد شیمیایی  تکه هایی از متن : 2-11-3- استفاده از تثبیت‌کننده‌های بدون کلسیم از آنجایی که کلسیم برای تشکیل کانی‌های متورم‌شونده اترینگایت و تاماسایت مورد نیاز است، با استفاده از…

Read More

عنوان کامل این پایان نامه :  تأثیر تثبیت با آهک و سرباره فولادسازی ذوب آهن اصفهان بر دوام خاک رسی و خاک رس آلوده به مواد شیمیایی  تکه هایی از متن : 2-11-2- روش عمل‌آوری این روش بر اساس عمل‌آوری خاک تثبیت‌شده با آهک و قطع ارتباط موقتی آب سولفاته در مدت زمان انجام واکنش‌های…

Read More

عنوان کامل این پایان نامه :  تأثیر تثبیت با آهک و سرباره فولادسازی ذوب آهن اصفهان بر دوام خاک رسی و خاک رس آلوده به مواد شیمیایی  تکه هایی از متن : 2-11-1- روش دو مرحله‌ای اختلاط خاک و آهک آهک یکی از ارزانترین و مناسب‌ترین راه حل‌ها در بهبود خاک‌های رسی است؛ اما در…

Read More

عنوان کامل این پایان نامه :  تأثیر تثبیت با آهک و سرباره فولادسازی ذوب آهن اصفهان بر دوام خاک رسی و خاک رس آلوده به مواد شیمیایی  تکه هایی از متن : 2-10-1- مکانیزم تورم ناشی از اترینگایت مکانیزم تورم ناشی از اترینگایت هنوز به­روشنی شناخته نشده است. محققین با مطالعه در این زمینه، سه…

Read More

عنوان کامل این پایان نامه :  تأثیر تثبیت با آهک و سرباره فولادسازی ذوب آهن اصفهان بر دوام خاک رسی و خاک رس آلوده به مواد شیمیایی  تکه هایی از متن : 2-10- اترینگایت کانی‌های رس در pH  بیشتر از 5/10 شروع به از بین رفتن می‌کنند و با افزودن آهک، مقدار pH تا 3/12…

Read More

عنوان کامل این پایان نامه :  تأثیر تثبیت با آهک و سرباره فولادسازی ذوب آهن اصفهان بر دوام خاک رسی و خاک رس آلوده به مواد شیمیایی  تکه هایی از متن : 2-8- تأثیر سولفات بر واکنش‌های خاک و آهک 2-8-1- مقدمه کاربرد سیمان یا آهک در بهبود مشخصه‌های خاک‌های ریزدانه نرم، موضوع جدیدی نیست…

Read More

عنوان کامل این پایان نامه :  تأثیر تثبیت با آهک و سرباره فولادسازی ذوب آهن اصفهان بر دوام خاک رسی و خاک رس آلوده به مواد شیمیایی  تکه هایی از متن : 2-9- تورم ناشی از سولفات شروود یکی از اولین کسانی بود که مساله حمله سولفات‌ها را مورد توجه قرار داد، وی آزمایش‌هایی برای…

Read More

عنوان کامل این پایان نامه :  تأثیر تثبیت با آهک و سرباره فولادسازی ذوب آهن اصفهان بر دوام خاک رسی و خاک رس آلوده به مواد شیمیایی  تکه هایی از متن : 2-7- مرور کلی بر پژوهش‌های انجام شده طباطبائی در بررسی­هایش نشان داد که آهک برای تثبیت رس­های خمیری، عملکرد مناسبی دارد و با…

Read More

عنوان کامل این پایان نامه :  تأثیر تثبیت با آهک و سرباره فولادسازی ذوب آهن اصفهان بر دوام خاک رسی و خاک رس آلوده به مواد شیمیایی  تکه هایی از متن : 2-6-4-3- واکنش کربناسیون[1] کربناسیون، واکنش کوتاه مدت و مضری است که از انجام واکنش­های دیگر جلوگیری می­کند و خاصیت خمیری خاک را افزایش…

Read More