پایان نامه کارشناسی ارشد رشته عمران-ساخت-ایجاد تاخیر در انجام پروژه های مهندسی به روش تدارکات – ساخت (ای پی سی)

 

 

پایان نامه عمران-ساخت-ایجاد تاخیر در انجام پروژه های مهندسی به روش تدارکات – ساخت (ای پی سی)

تکه هایی از متن :

 

دانشگاه آزاد اسلامی

علوم و تحقیقات واحد یزد

 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته : عمران – عمران

گرایش : مدیریت ساخت

 

 

شناسایی و بررسی  علل و عوامل تاثیرگذار بر ایجاد تاخیر در انجام پروژه های مهندسی به روش تدارکات – ساخت  (ای پی سی)  و ارائه راهکارهای کاهش آن

استاد راهنما :

دکتر سیّد فرزین فائزی

 

استاد مشاور :

دکتر حسنعلی مسلمان یزدی

 

نگارنده :

سید سعید حسینی

 

سال تحصیلی 1394-1393

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  تقدیم به :

 

تقدیم به پدر و مادر عزیزم و تقدیم

به همه آنان که مرا علم آموختند .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

از کلیه اساتید بزرگوارم برای زحمات فراوانی که متقبل شدند، دوستان خوبم و کلیه عزیزانی که مرا در انجام تحقیقات مربوط به پایان نامه یاری نمودند، کمال تشکر و سپاس خودرا ابراز می دارم.

 

                                                         سپاس گزاری :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                      صفحه

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1- مقدمه. 1

1-2- بیان مسئله 2

1-3- ضرورت انجام تحقیق. 3

1-4- فرضیات تحقیق. 3

1-5- اهداف تحقیق. 4

1-6- روش تحقیق. 5

1-7- خلاصه فصل. 5

فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع و مطالعات گذشته

2-1- مقدمه. 7

2-2- روش هاي  متداول و سنتي اجراي پروژه در كشور 8

2-3- شناسایی و بررسی قراردادهای ساخت و ساز به روش EPC.. 9

2-4- ويژگي هاي بارز قراردادهای EPC.. 11

2-5- اجرای پروژه هاي متناسب با روش EPC.. 12

2-6- مزایا و معایب انجام پروژه به روش EPC.. 14

2-6-1-  مزايای انجام پروژه به روش EPC  از ديد کارفرما.. 14

2-6-2- مزايای انجام پروژه به روش EPC از ديد پیمانکار.. 15

2-6-3- معایب انجام پروژه به روش EPC از ديد کارفرما.. 16

2-6-4- معایب انجام پروژه به روش EPC از ديد پیمانکار.. 16

2-7- شيوه هاي مختلف سازمان پروژه هاي EPC.. 16

2-8- چالش ها و موانع موجود در پروژه های EPC.. 17

2-9- تحليل بر چالش ها و