سایت دانلود

تحقیق ها مقاله ها و پایان نامه ها
دسته‌بندی نشده

پروپوزال رایگان دانشگاه آزاد اسلامي واحد ملاير-بررسی رفتار دینامیکی تک شمع و گروه شمع تحت بارگذاری دینامیکی جانبی

 

دانشگاه آزاد اسلامي واحد ملاير

Islamic Azad University, Malayer Branch

 

فرم پيشنهاد تحقيق

پايان‏نامه‌ كارشناسي ارشد

عنوان تحقيق به فارسي:

بررسی رفتار دینامیکی تک شمع و گروه شمع تحت بارگذاری دینامیکی جانبی

عنوان به زبان انگليسي :

I investigate the behavior dynamic Single piles and group-pile under dynamic loading lateral

نام دانشجو: شهرام            شماره دانشجویی:930337793

نام خانوادگی دانشجو: شاه رضایی                           گروه تخصصی: عمران

رشته تحصيلي: مهندسی عمران                            گرايش:سازه  

نيمسال ورود به جاري:          نيمسال شروع به تحصيل :  

 

نام و نام خانوادگی استاد (اساتيد) راهنما:                             نام و نام خانوادگی استاد (اساتيد) مشاور:                            

1-  دکتر مظاهر روزبهانی                                                     1-دکتر مهدی علی رضایی

 

تاريخ تصويب در شوراي گروهتخصصي:    تاريخ تصويب در شوراي تحصیلات تکمیلی:

تائيدمديرگروه: تائيد مدير امور پژوهشيتحصیلات تکمیلی:

 

 

 

تاريخ ارسال به حوزه پژوهشي واحد:

                                                     تأييد معاون پژوهش و فناوري واحد

 

 

 

 

 

 

 

 • اطلاعات مربوط به دانشجو:

 

نام: نام‏خانوادگي: شهرام شاه رضایی                         شماره دانشجويي: 930337793

: کارشناسی ارشد         رشته تحصيلي: مهندسی عمران   گروه تخصصي: عمران

گرایش: سازه           نام‌دانشكده: آزاد اسلامی واحد ملایر   فنی مهندسی سال ورود به جاري: نيمسال ورودي:

آدرس پستي: 24 متری ظهیری، کوچه ایثار

تلفن ثابت محل سكونت:                                       تلفن همراه:09187033890

پست الكترونيك:

 

 

 • اطلاعات مربوط به اساتيد راهنما و مشاور:

تذكرات:

 1. دانشجويان دوره كارشناسي ارشد می‌توانند يك استاد راهنما و حداكثر یک استاد مشاور و دانشجويان دوره دكتري حداكثر تا دو استاد راهنما و دو استاد مشاور مي‏توانند انتخاب نمايند. (برای دانشجویان ارشد استاد مشاور ضروری نمیباشد)
 2. در صورتي كه اساتيد راهنما و مشاور مدعو مي باشند، لازم است سوابق تحصيلي، آموزشي و پژوهشي كامل ايشان (رزومه كامل) شاملفهرست پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و رساله‏هاي دكتري دفاع شده و يا در حال انجام كه اساتيد مدعو،  راهنمايي و يا مشاوره آنرا بر عهده داشته‏اند،به همراه مدارك مربوطهو همچنين آخرين حكم كارگزيني (حكم هيأت علمي) ضميمه  گردد.
 3. اساتيد راهنما و مشاور موظف هستند قبل از پذيرش پروپوزال، به سقف ظرفيت پذيرش خود توجه نموده و در صورت تكميل بودن ظرفيت پذيرش، از ارسال آن به دانشكده و حوزه پژوهشي و يا در نوبت قراردادن و ايجاد وقفه در كار دانشجويان جداً پرهيز نمايند. بديهي است در صورت عدم رعايت موازين مربوطه، مسئوليت تأخير در ارائه پروپوزال و عواقب كار، متوجه گروه تخصصي و دانشكده خواهد بود.

 

 

 

 

 

 

 

 

اطلاعات مربوط به استاد راهنما:

نام و نام خانوادگي:    آخرين مدرك تحصيلي : دکتری تخصصی

تخصص اصلي:رتبه دانشگاهي:  عضو هيأت علمي دانشگاه :

تلفن منزل يا محل كار:                   تلفن همراه:

پست الكترونيك:

 

نحوه همکاری با واحد ملاير:

 

 

 

 

 

 

اطلاعات مربوط به استاد مشاور:

نام و نام خانوادگي: آخرين مدرك تحصيلي :

تخصص اصلي: رتبه دانشگاهي: مربیعضو هيأت علمي دانشگاه:

تلفن منزل يا محل كار:تلفن همراه:

پست الكترونيك:

 

نحوه همکاری با واحد ملاير:

 

 

 

 

 

 

 

 

3- اطلاعات مربوط به پايان‏نامه:

 

الف- عنوان تحقیق

1- عنوان به زبان فارسی:

بررسی رفتار دینامیکی تک شمع و گروه شمع تحت بارگذاری دینامیکی جانبی

2- عنوان به زبان انگليسي/(آلماني، فرانسه، عربي):

تذكر: صرفاً دانشجويان رشته‏هاي زبان آلماني،‌فرانسه و عربي مجازند عنوان پايان‏نامه خود را به زبان مربوطه در اين بخش درج نمايند و براي بقيه دانشجويان، عنوان بايستي به زبان انگليسي ذكر شود.

Investigate the behavior dynamic Single piles and group-pile under dynamic loading lateral

 

ب– تعداد واحد پايان‏نامه: 6 واحد

 

ج- بيان مسأله اساسي تحقيق به طور كلي (شامل تشريح مسأله و معرفي آن، بيان جنبه‏هاي مجهول و مبهم، بيان متغيرهاي مربوطه و منظور از تحقيق) :

در سال های اخیر استفاده از شمع ها در زیر سازه های مهمی همچون تجهیزات نیروگاهی، مجتمع های پتروشیمی، سازه های دریایی و پل ها گسترش زیادییافته است. طراحی ایمن و اقتصادی این نوع پی ها تحت اثر بارهای دینامیکی جانبی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. توجه به این مسئله که اندرکنش شمع و خاک به همراه اثرات ناشی از نیروی های زلزله از پیچیدگی های زیادی برخوردار است نیاز به استفاده از روش های عددی برای تحقیق و شناخت هرچه بیشتر این موضوع را روشن می کند.

تحلیل عکس العمل دینامیکی سازه هایی که تحت بارهای بلقوه زلزله در پایه خود قرار دارند، یکی از وظایف اصلی مهندسی زلزله می باشد. در دینامیک سازه تعیین روش هایی برای تعیین تنش ها و تغییر مکان های سازه که تحت اثر بارهای دینامیکی مثل زلزله قرار دارد، از اهم مسایل است. اما در حالت کلی سازه با خاک اطراف خود در حال برهمکنش است، بنابراین بار وارده به محیط خاک اطراف سازه، در خلال حرکات زلزله، باید در نظر گرفته شود. در مقایسه با سازه ، خاک دارای قلمرو نامحدودی است که شرایط انتشار امواج در آن باید در مدل دینامیکی به حساب آورده شود. یکی از موضوعاتی که می تواند در تحلیل اندرکنش خاک و پی در نظر گرفته شود بررسی اندرکنش خاک و شمع به عنوان نوعی خاص از انواع پی ها است. نیروهای وارد بر شمع، نیروهای محوری، جانبی و ممان های خمشی می باشند و طراح باید اطمینان داشته باشد که شمع تک و یا شمع بحرانی در گروه شمع تحت نیروهای مذکور ایمن بوده و تغییر مکان نیز از مقادیر مجاز تجاوز نمی کند. طراحی شمع تحت بارهای قائم و محوری با حل معادلات تعادل در راستای نیرو صورت می گیرد. در حالیکه در شمع های با بارگذاری جانبی مسئله به حل معادلات دیفرانسیلی غیر خطی منجر می شود. بررسی ظرفیت باربری نهایییک شمع قائم تحت بار جانبی و کنترل تغییر مکان سر شمع به لحاظ پچیدگی اندرکنش بینیک شمع نیمه صلب و خاک الاستو پلاستیک جزو مسایل مبهم در علم ژئوتکنیک قرار گرفته است[1]. روش های تحلیلی و تئوریک مبتنی بر مکانیک محیط های پیوسته نیز توسط محققین متعددی بکار برده شده است اما مزیت استفاده از روش اجزای محدود، قابلیت تحلیل شمع و خاک و اندرکنش آنها با در نظر گرفتن همزمان پارامترها می باشد. همچنین با استفاده از این روش می توان هر نوع نیمرخ خاک را در حالت سه بعدی مورد مطالعه قرار داد. یکی از علل موفقیت این روش در تحلیل مسائل خاکی استفاده از مدلهای رفتاری مختلف خاک می باشد که می توان با استفاده از آن رفتار خاک را با دامنه وسیعی از کرنشها، اثرات سرعت بارگذاری، کاهش سختی و ... مورد مطالعه قرار داد [2]. عمده روش مدل سازی در تحقیقات قبلی استفاده از فنرها و میراگرها بوده است که در این تحقیق سعی در استفاده از المان هایخاک و سازه  برای مدل سازیمدل ها استفاده شده است که از مزایای آنها سادگی کاربرد و سرعت بالا و دقت بیشتر آنها می باشد.

 

د - اهمیت و ضرورت انجام تحقيق (شامل اختلاف نظرها و خلاءهاي تحقيقاتي موجود، ميزان نياز به موضوع، فوايد احتمالي نظري و عملي آن و همچنين مواد، روش و يا فرآيند تحقيقي احتمالاً جديدي كه در اين تحقيق مورد استفاده قرار مي‏گيرد:

سازه با خاک اطراف خود در اندرکنش بوده و خود این باعث تغییرات بیشتر در اثر امواج لرزه ای می شود. مفهوم این امر آن است که نمی بایستی در آنالیزهای دینامیکی تنها به آنالیزه سازه پرداخت، بلکه اثر متقابل سازه و خاک نیز می بایستی در نظر گرفته شود. پاسخ دینامیکی سیستم خاک –سازهوقتی که تحت تاثیریک بارگذاری دینامیکی قرار می گیرد تابعی از 3 عامل پارامترهای دینامیکی زمین محل، نیروها و تحریکات وارده و مدل دینامیکی سیستم می باشد. پارامترهای دینامیکی زمین محل شامل مدول ارتجاعی خاک، مدول برشی خاک، ضریب پواسون خاک و میرائی در خاک است. میرایی نیز به دو دسته میرایی داخلی و تشعشعی تقسیم می شود. میرائی داخلی در اثر عبور امواج ارتعاشی در داخل خاک بوجود می آید و می توان آن را عامل اتلاف انرژی در اثر پسماند در خاک دانست. اما میرایی تشعشعییا تابشی عامل اتلاف انرژی در اثر پخش امواج از پی سازه به اطراف تا محدوده نیمه بینهایت است و به این دلیل به چنین توزیع هندسی انرژی امواج ارتجاعی، میرائی هندسی می گویند. تحلیل مناسب عکس العمل دینامیکییک سیستم اندرکنش خاک و سازه ، نیازمند شناخت مولفه های مختلف سیستم و تحریکات وارده است که شامل تعیین حرکت میدان آزاد یعنی حرکت زمین بدون حضور سازه و محاسبه پراکنش (تفرق) امواج زلزله بواسطه پدیده حاصل از اندرکنش خاک و سازه می باشد. طبق اصل جمع آثار قوا، تحریکات ناشی از میدان آزاد و پراکنش با یکدیگر جمع می شوند. مدل دینامیکی سیستم شامل ارتباط مدل دینامیکی سازه با مدل دینامیکی محیط پی می باشد. چندین مدل برای در نظر گرفتن و آنالیز اندرکنش موجود می باشد. پس از انتخاب مدل مناسب یکی از روشهای حل در حوزه زمانی و یا فرکانسی در نظر گرفته می شود. در حل معادلات حرکت مربوط به اندرکنش خاک و سازه زمانی که پارامترها و متغیرها مستقل از فرکانس باشند دو روش حل در حوزه زمان و فرکانس، هر دو قابل استفاده می باشد اما برای حل معادلات حرکت در حالتی که رفتار غیر خطی و یایشرایط مرزی مورد نظر است فقط روش انتگرال گیری مستقیم (حل در حوزه زمان) قابل استفاده خواهد بود. از این رو در این تحقیق از این روش برای حل معادلات دینامیکی سیستم استفاده می گردد.

 

ه- مرور ادبیات و سوابق مربوطه (بيان مختصر پیشینه تحقيقات انجام شده در داخل و خارج کشور پيرامون موضوع تحقیق و نتايج آنها و مرور ادبیات و چارچوب نظريتحقیق):

بسیاری از تحقیقات گذشته بر روی رفتار دینامیکی گروه شمع، با استفاده از رفتار الاستیک خاک انجام گرفته است. کی نیا و کازل (1982) ، سن و همکاران (1985) ، دوبری و گازتاس (1988) و دیگران تحقیق هایی را با فرض رفتار الاستیک خاک بر روی رفتار دینامیکی گروه شمع انجام دادند. لیکن باید توجه نمود که در اثر زلزله های شدید رفتار غیر خطی خاک و ایجاد فاصله بین بدنه شمع و خاک اثرات زیادی بر روی پاسخ فونداسیون دارد. گسیختگی های بوجود آمده در حین زلزله های اخیر نشان دادند که رفتار غیر خطی خاک باید در تحلیل شمع مدنظر قرار گیرد.

در این حالت، تحلیل باید به صورت تاریخچه زمانی انجام شود تا بتوان غیر خطی بودن خاک و جدایی شمع و خاک را در مدل بررسی کرد. به همین دلیل در تحقیقات سال های اخیر با تمرکز بر روی تحلیل تاریخچه زمانی به بررسی رفتار گروه شمع ها پرداخته اند. نوگامی و کوناگی (1986، 1988) با استفاده از مدل وینکلر به بررسی رفتار شمع به صورت تاریخچه زمانی پرداختند. نوگامی و همکاران (1992) تحلیل تاریخچه زمانی گروه شمع را با استفاده از سیستم های مجزای جرم، فنر و میراگر انجام دادند. ال ناگار و نوواک (1995، 1996) تحلیل غیر خطی و تاریخچه زمانی گروه شمع را با استفاده از فرضیه فرینکلر انجام دادند[3].

نشان دادن اثرات میرایی و اینرسی در محیط خاک با در نظر گرفتن سیستم های وینکلر و مشابه آن مشکل بوده و ناچار به استفاده از روش های عادی برای تحلیل دینامیکی با در نظر گرفتن همزمان پارامترهای موثر هستیم. در این حالت در نظر گرفتن اثرات غیر خطی خاک و جدایی بین شمع و خاک نیز وارد تحلیل شده و می توان تحلیل را به صورت تاریخچه زمانی انجام داد. وو و فین (1997) روش شبه سه بعدی را برای تحلیل دینامیکی غیر خطی خاک انجام دادند. بتنلی وال نگار (2000) با استفاده از مدل رفتاری دراگر –پراگروایجاد فاصله بین شمع و خاک پاسخ سینماتیک شمع منفرد را مورد بررسی قرار دادند.

راندولف در سال 1981 عبارات ساده ای را برای محاسبه پاسخ شمع منفرد و گروه شمع با استفاده از مطالعات پارامتریک اجزای محدود بدست آوردند. دوبری و همکارانش (1982) با مطالعه پارامتریک پاسخ دینامیکی شمع منفرد تحت بار قائم در خاک همگن با استفاده از روش حل بلانی، ضرایب میرایی و سختی را بصورت تابعی از مدول الاستیسیته خاک و شمع اصلاح کردند[4].  تروچیانیس و همکارانش (1988) پاسخ غیر خطییکنواخت و پاسخ سیکلی شمع –خاکرادردوحالتبارجانبی و محوری با مدل اجزای محدود سه بعدی برای شمع منفرد و گروه دو تایی با در نظر گرفتن لغزش و فاصله در محل تماس شمع و خاک مورد بررسی قرار داده و مدل ساده شده ای را برای حالت بارگذاری در سر شمع ارائه دادند. کوجیمان 1989 روش اجزای محدود شبه سه بعدی را بصورت لایه های مستقل با همان فرضیات وینکلر مورد استفاده قرار داد[5].

روش شبه سه بعدی المان محدود برای حالت دینامیکی الاستیک و آنالیز غیر خطی اندرکنش شمع –خاک–سازهتوسطوووفین ارائه شد. این مدل بر اساس فرضیاتی بنا نهاده شده است. یکی از این فرضیات این است که موج های برشی در صفحات yz , xy تنها باعث حرکت در مدل می شوند و موج های فشاری در راستایY حرکت میکند. ثانیا تغییر مکان ها در جهت عمود بر راستای تکان خوردن بسیار کوچک هستند تا جایی که بشود از آنها صرفنظر کرد. مدل توسط تست های سانتریفیوژ که توسط انستیتو تکنولوژی کالیفرنیا (کلتک) با روی شمع منفرد و گروه شمع های 2 در 2 انجام گرفته شده بود صحتش ارزیابی شد. تغییر مکان های شمع و خاک با یکدیگر مطابقت داده شده بودند. برای شرایط مرزی از حالت تقارن استفاده کردند. نتایج آنالیز المان محدود نشان داد که سختی پی شمع با توجه به درجه تکان خوردن کاهش پیدا می کند. همچنین آنالیز آنها اهمیت اندرکنش اینرسی را نیز نشان داد. چای در سال 2000 از طریق روش زیر سازه حل سه بعدی و غیر خطی ای را ارائه کرد. مدل خاک Hiss برای مدل سازی خاک استفاده شد. برای مدل سازی سطح تماس از المان هایی خاص که به صورت یکپارچه 8 گرهی بوده و بسیار نازک و دارای مدل مشخصه Hiss بوده و امکان نشان دادن جدا افتادگی، لغزش و چسبندگی را داشتند استفاده شد. با توجه به شرایط لازم برای مدل سازه امکان استفاده از شرایط خطی و یا غیر خطی برای مدل سازی شمع نیز محیا بوده است. در ضمن به علت روشی که در مدل سازی بکار برده شده بود امکان بررسی همزمان اندرکنش اینرسی و اندرکنش سمنماتیک نیز وجود داشت[6]. ماهشواری و همکاران (2005) یک مدل 3 بعدی را از طریق روش المان محدود برای بررسی اثر سخت شوندگی و پلاستیک خاک تهیه کردند و همچنین اثر جدا افتادگی در سطح تماس بین خاک و شمع را بر پاسخ شمع منفرد و گروه شمع را بررسی کردند. شمع به صورت الاستیک خطی مدل شده بود و خاک نیز به صورت مدل Hiss در نظر گرفته شده بود. برای کاهش زمان انجام و اجرا آنالیز فقط یک چهارم از مدل به کمک تقارن و پاد تقارن در نظر گرفته شده بود. نتایج تحقیق عددی ماهشواری و همکاران اینگونه نشان داد که اثر جدا افتادگی بین شمع و خاک در حالتی که از خاک الاستیک استفاده شده است بسیار بیشتر از مقداری است که در حالت پلاستیک در نظر گرفته شده است. همچنین غیر خطی بودن باعث کاهش قسمت حقیقی و مجازی تابع امپدانس در سیستم شمع میشوند[7]. در سال 2005 هیگن نشان داد که امکان استفاده از ترکیب روش المان محدود و المان های مرزی در برنامه Abaqus وجود دارد و با نوشتن برنامه آنالیز المان های مرزی و ترکیب آن در توابع تعریف المان در Abaqus موفق شد از این روش استفاده کند[8]. رجیب و ماهشواری در سال 2008 با استفاده از المان های مکعبی و به صورت سه بعدی و با استفاده از فنر و میراگر به مدل سازی گروه شمع و خاک اطراف آن پرداختند[9].

 

و– جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق:

تاکنون تحقیقات  زیادی در باره رفتار دینامیکی شمع ها  و گروه شمع صورت گرفته  ولی  مقایسه رفتار دینامیکی شمع و گروه شمع  در یک شرایط واقعی و مورد مطالعاتی مشخص می تواند جنبه عملی و کاربردی به این تحقیق ببخشد.

 

ز- اهداف مشخص تحقيق (شامل اهداف آرماني، کلی، اهداف ويژه و كاربردي):

در این تحقیق رفتار دینامیکی  تک شمع و گروه شمع  بررسی می گردد و تاثیر آن بر تشدید حرگت دینامیگی سازه ها مورد مطالعه قرار می گیرد.

 

ح – در صورت داشتن هدف كاربردي، نام بهره‏وران (سازمان‏ها، صنايع و يا گروه ذينفعان) ذكر شود (به عبارت دیگر محل اجرای مطالعه موردی):

سازمان نظام مهندسی ساختمان

شهرداری

سازمان مسکن و شهرسازی

دفتر تدوین مقررات ملی ساختمان

وزارت راه و شهرسازی

 

ط-  سؤالات تحقیق:

رفتار دینامیکی گروه شمع در مقایسه با تک شمع چگونه است ؟

اندرکنش شمع و خاک در گروه شمع و تک شمع چگونه است؟

 

 

ی-  فرضيه‏هاي تحقیق:

در هنگام رخداد زلزله رفتار شمع و گروه شمع بر  رفتار دینامیکی سازه ها اثرگذار است.

با در نظر گرفتن طول و قطر یکسان در شمع و گروه شمع تاثیر آنها بر رفتار سازه متفاوت است.

 

ک- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):

 

4-روش شناسی تحقیق:

الف- شرح كامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهيزات و استانداردهاي مورد استفاده در قالب مراحل اجرايي تحقيق به تفكيك):

 

ب-  متغيرهاي مورد بررسي در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها:

 

ج –  شرح کامل روش (ميداني، كتابخانه‏اي) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فيش‏برداري و غيره) گردآوري داده‏ها :

 

د – جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):

 

ه - روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها:

با استفاده از روش های عددی و با استفاده از نرم افزار Abaqus، مدل سازی و تجزیه و تحلیل داده ها صورت می گیرد.

 

و- استفاده از امكانات آزمايشگاهي واحد:(این قسمت فقط توسط دانشجویانی که کار تحقیقاتی آنها عملی و نیازمند به استفاده از تجهیزات کارگاهی وآزمایشگاهی می­باشد تکمیل شود.)

آيا براي انجام تحقيقات نياز به استفاده از امكانات کارگاهی و آزمايشگاهي واحد خمین مي‌باشد؟

بلي                                          خير

آیا امکان  انجام این پایان نامه با استفاده از تجهیزات و امکانات کارگاه ها و آزمایشگاه های واحد خمین وجود دارد؟

بلي                                             خير

 

نوع آزمايشگاهتجهيزات مورد نيازمواد و وسايل
موجود در واحدغیر موجود در واحد
  

 

  

آیا امکان  تهیه تجهیزات و امکانات لازم جهت انجام پایان نامه در کارگاه ها و آزمایشگاه های واحد خمین وجود دارد؟

بلي                                             خير

 

امضاء مدیر گروه                                                    امضاء سرپرست کارگاه ها و آزمایشگاه ها

 

آیا برای انجام تحقیقات نیاز به حمایت از سایر مراکز خارج از واحد خمین می باشید؟

بلي                                    خير

در صورت نیاز نام مراکز و نحوه حمایت(مالی، امکانات و تجهیزات و .. )مشخص گردد.

 

ح- زمان بندي انجام تحقيق:

 

(این قسمت حتماً باید با کمک استاد محترم راهنما و مدیر محترم گروه تکمیل گردد)

 

الف-تاريخ شروع: ..../....../... 139     ب-تاریخ اتمام: ....../......./....139    ج- مدت زمان انجام تحقیق : ............ ماه

تذكر: لازم است كليه فعاليت‏ها و مراحل اجرايي تحقيق (شامل زمان ارائه گزارشات دوره‏اي) و مدت زمان مورد نياز براي هر يك، به تفكيك پيش‏بيني و در جدول مربوطه درج گرديده و در هنگام انجام عملي تحقيق، حتي‏الامكان رعايت گردد.

پيش‏بيني زمان‏بندي فعاليت‏ها و مراحل اجرايي تحقيق و ارائه گزارش پيشرفت كار

رديفشرح فعاليتزمان كل

(ماه)

زمان اجرا به ماه
       89101112
1

 

جمع آوری منابع مورد نیاز1            
2

 

فیش برداری از منابع و جمع بندی مفاهیم و ایجاد ساختار پایان نامه1            
3

 

گردآوری فصل اول و دوم1            
4

 

گردآوری فصل سوم1            
5

 

تجزیه و تحلیل یافته ها و گردآوری فصل چهارم1            
6

 

گردآوری فصل پنجم و جمع بندی1            

 

توجه:

 • زمان و نوع فعاليت‌هاي اجرايي پايان‏نامه، حتي‏الامكان بايد با مندرجات جدول منطبق باشد.

حداقل زمان قابل قبول براي پيش‏بيني مراحل مطالعاتي و اجرايي پايان‏نامه كارشناسي ارشد 6 ماه و حداكثر 12 ماه مي‏باشد.

 

خ- منابع:

 1. Reese, L.C. & Van Impe, W.F., (2001), “Single Piles and Pile Groups under Lateral Loading”, A.A.

Balkema, Rotterdam, Brookfield

 1. Philip J. Meymand, (1998), "Shaking Table Scale Model Tests of Nonlinear Soil-Pile-Superstructure

Interaction in Soft Clay", PhD. Dissertation, University of California Berkley.

 1. Wolf, J.P., (1985), Dynamic soil-structure interaction, Prentice Hall, Inc.

4.نصرالهی ،نسیم ،"بررسی اندرکنش شمع – خاک تحت بار های لرزه ای هارمونیک "،دانشگاه تربیت مدرس، پایان نامه کارشناسی ارشد

 1. Dong, C. (2005), "3D dynamic analysis of soil-pile interaction", PhD Dissertation, Washington Uni.
 2. Cai, Y.X.,Gould, P. & Desai, C., (2000), "Nonlinear analysys of 3D seismic interaction of soil-pilestructuresystem and application", Engineering structures, 22 (2) ,191-199
 3. Maheshwari, B.K. & Truman, K., (2005), "3D Finite element nonlinear dynamic analysis for soil-pileinteraction", 13th world conference on earthquake engineering, Vancouver, Canada, papper 1570.
 4. Hagen, C., (2005), “FEM-BEM coupling by means of Abaqus and user subroutines”. Internal report,Institute of Geotechnics and Construction Management, Hamburg University of Technology.
 5. Rajib, S. and Maheshwari, B.K., (2008), "Three dimensional seismic analysis of pile groups", 12thinternation conference of IACMAG.

 

 

 

 

5-صورتجلسه گروه تخصصی

 

نام ‏و نام‏خانوادگي دانشجو: شهرام شاه رضایی                                  امضاء                        تاريخ

 

نام و نام‏خانوادگي استاد يا استادان راهنما                             امضاء                  تاريخ

1-   دکتر روزبهانی (عضو هيأت علمي دانشگاه ..........................)

2-                                    (عضو هيأت علمي دانشگاه ........................)

 

نام و نام‏خانوادگي استاد يا استادان مشاور                              امضاء                              تاريخ

1-   دکتر رضایی (عضو هيأت علمي دانشگاه ........................)

2-                                    (عضو هيأت علمي دانشگاه ........................)

نام و نام‏خانوادگي عضو كميته نظارت بر تحقيق                                   امضاء                              تاريخ

1-                                      (عضو هيأت علمي دانشگاه ........................)

 

شوراي گروه تخصصي .........................................در تاريخ ............................ در محل ............................ با حضور اعضای مربوطه

خانم

تشكيل و موضوع پایان‌نامه   ـــــــــــــــ................................ با عنوان............................................................................................

آقای

.....................................................................................................................................................................................................

 

بررسي و به تصويب رسيد.

 

نام و نام‏خانوادگي اعضای شورا                                              امضاء                                   تاريخ

1-

2-

3-

4-

5-

6-

 

 

نام و نام‏خانوادگي مديرگروه:

امضاء

تاريخ

 

 

 

 

فرم شماره 1 (حتما تایپ و امضا شود)

 

             فرم تعهد اساتيد در قبال نتايج حاصل از پايان‌نامه كارشناسي‌ارشد يا رساله دكتري

 

اينجانبان اساتيد راهنما و مشاور پايان‌نامه / رساله، خانم/آقاي شهرام شاه رضایی دانشجوي کارشناسی ارشد رشتهمهندسي عمرانگرايشسازه   باعنوان بررسی رفتار دینامیکی تک شمع و گروه شمع تحت بارگذاری دینامیکی جانبی متعهد مي‌شويم در تمامي توليدات علمي مستخرج از پايان‌نامه/رساله نسبت به انتشار نتايج حاصل از تحقيق مذكور (در قالب كتاب، مقاله، طرح تحقيقاتي، اختراع، اكتشاف و ...) با رعايت موارد ذيل اقدام نمائيم.

الف) نشاني نويسنده اول مقاله بايد دانشجو باشد و آدرس به نام دانشگاه آزاد اسلامي واحد ملاير باشد.

ب) نشاني عهده‌دار مكاتبات (Correspanding Author) بايد به عنوان تنها آدرس به نام دانشگاه آزاد اسلامي واحد ملاير باشد.

ج) نشاني دانشجو بايد به عنوان تنها آدرس به نام دانشگاه آزاد اسلامي واحد ملاير باشد.

د) نشاني اساتيد خارج از واحد در صورتيكه نام ايشان به عنوان نويسنده اول و عهده‌دار مكاتبات نباشند مي‌تواند با هر آدرسي باشد.

هـ) فقط اسامي افراد مرتبط با پايان‌نامه يا رساله در مستخرجات ذكر شود.

و) آدرس دقيق دانشگاه و واحد و رعايت ترتيب و توالي آن بايد به صورت زير آورده شود:

به انگليسي:

Department of civil , Malayer Branch, Islamic Azad University, Malayer, Iran.

به فارسي:

دانشگاه آزاد اسلامي، واحد ملاير ، گروه عمران، ملاير، ايران.

 

نام و نام‌خانوادگي استاد راهنما:دکتر             تاريخ و امضاء

 

 

نام و نام‌خانوادگي استاد مشاور:دكتر تاريخ و امضاء

 

درتاريخ ...................فرم مزبور كه به امضاء اساتيد محترم راهنما و مشاور رسيده‌است، دريافت گرديد.

 

مدير پژوهش دانشكده

 

 

 

 

فرم شماره 2 (حتما تایپ و امضا شود)

                                                   باسمه تعالی

تفاهم نامه پژوهشی با استادان راهنمای خارج از دانشگاه آزاد اسلامی

برای روشن شدن چگونگی همکاری آقای دکتر روزبهانی به عنوان استاد راهنمای پایان نامه دانشجویی آقای شهرام شاه رضایی با عنوانبررسی رفتار دینامیکی تک شمع و گروه شمع تحت بارگذاری دینامیکی جانبی با دانشگاه آزاد اسلامی در انتشار مقاله های مستخرج از پایان نامه و بهره مندی از سایر نتایج پژوهشی آن این تفاهم نامه بین استاد(استادان راهنما)و معاونت پزوهش و فناوری /معاونت علوم پژشکی هر یک از واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی تنظیم می شود.

1-دریافت بودجه از محل پایان نامه / رساله

 • کل بودجه از دانشگاه آزاد اسلامی دریافت خواهد شد
 • بخشی از بودجه از دانشگاه آزاد اسلامی دریافت
 • هیچ بودجه ای به جز حق الزحمه راهنمایی از دانشگاه آزاد اسلامی دریافت نخواهد شد.

2-در فرایند های پژوهشی پایان نامه / رساله و انتشار نتایج

-نویسنده اول مقاله پزوهشی دانشجو با آدرس رسمی دانشگاه آزاد اسلامی است و نویسنده مسئول استاد یا استادان راهنما هستند

 • آدرس موسسه محل خدمت نویسنده مسئول(استاد راهنما)در مقاله درج خواهد شد
 • آدرس دانشگاه آزاد اسلامی و آدرس موسسه محل خدمت راهنما هر دو به عنوان آدرس نویسنده مسئول درمقاله درج خواهد شد

3-در سایر دستاوردهای پژوهشی پایان نامه /رساله مانند ثبت اختراع،تولید دانش فنی و غیره

 • معتقد به سهیم بودن دانشجو(درصد)و دانشگاه آزاد اسلامی (درصد)همراه با درج آدرس دانشگاه در آن هستم
 • دانشگاه آزاد اسلامی در آن سهیم نخواهد بود

تذکر 1:پس از ارسال این فرم همراه با پیشنهاد موضوع پایان نامه / رساله ،واحد دانشگاهی مربوط در شورای آموزشی – پژوهشی خود حسب مورد برای پذیرش و یا رد آن اقدام می کند.

تذکر2:در صورتی که همه ی هزینه های انجام پایان نامه /رساله دانشگاه آزاد اسلامی در قالب بودجه پایان نامه / رساله یا طرح پژوهشی و یا هر دو آنها تامین شود،چگونگی انتشار محصولات پزوهشی ان با رعایت حق تاٌلیف و مالکیت فکری دانشجو ،استاد (استادان )راهنما و دانشگاه محل خدمت ایشان در قالب مقررات داخلی دانشگاه آزاد اسلامی صورت می پذیرد.

نام و نام خانوادگی استاد راهنما

معاون پژوهش و فناوری

دكتر

دکتر حسین سلیمانی


فرم شماره 3 (حتما تایپ و امضا شود)

 

فرم تعهد دانشجويان در قبال نتايج حاصل از پايان‌نامه كارشناسي‌ارشد يا رساله دكتري

 

اينجانب شهرام شاه رضایی  دانشجوي ورودي فوق ليسانس رشته مهندسي عمران سازهگرايش سازه كه موضوع پايان‌نامه/رساله‌ام تحت عنوان:

بررسی رفتار دینامیکی تک شمع و گروه شمع تحت بارگذاری دینامیکی جانبی

شوراي گروه تخصصي به تصويب رسيده، متعهدمي‌گردم

الف) كليه مطالب و مندرجات پايان‌نامه/ رساله‌ام بر اساس اصول علمي و حاصل از تحقيقات خودم تهيه شود و در صورت استفاده از مطالب، نتايج تحقيقات، نقل قول‌ها، جداول و نمودارهاي ديگران در پايان‌نامه/رساله، منابع و ماخذ آن به نحوي كه قابل تشخيص و تفكيك از متن اصلي باشد قيد گردد.

ب) در صورتيكه از نتايج تحقيقاتم علاوه بر پايان نامه / رساله، كتاب ، مقاله، اختراع، اكتشاف و هر گونه توليدات علمي حاصل شود، صرفاً بنام دانشگاه آزاد اسلامي واحد ملايربوده و اين موضوع صراحتاً در مكاتبات و توليدات اينجانب درج و بر اساس ضوابط دانشگاه اقدام نمايم.

ج) در صورت استفاده از كمكهاي مالي و غير مالي نهادهاي دولتي و غير دولتي از موضوع تحقيق اينجانب مراتب را كتباً به دانشكده اطلاع دهم در غير اينصورت دانشكده مجاز به تغيير عنوان پايان‌نامه يا ساير اقدامات حقوقي مي‌باشد.

د) آدرس دقيق دانشگاه و واحد و رعايت ترتيب و توالي آن به عنوان تنها آدرس در توليدات علمي مستخرج از پايان‌نامه/رساله بايد به صورت زير آورده شود:

 

آدرس دانشگاه و واحد به فارسي:

دانشگاه آزاد اسلامي، واحد ملاير، گروه عمران،ملاير، ايران.

 

آدرس دانشگاه و واحد به انگليسي:

Department of civil,Malayer Branch, Islamic Azad University, Malayer, Iran.

 

نام و نام‌خانوادگي دانشجو

تاريخ و امضاء

 

تذكر: بديهي است چنانچه تحت هر شرايطي و در هر زمان، دانشگاه خلاف موارد ذكر شده را مشاهده نمايد نسبت به تصميم اتخاذ شده هيچگونه ادعايي نداشته و حق هرگونه اعتراضي را از خود سلب و ساقط مي‌نمايم.

 

در تاريخ .................... فرم مزبور كه توسط آقاي/ خانم               به امضاء رسيده است، دريافت گرديد.

مدير پژوهش دانشكده