پروپوزال رایگان دانشگاه آزاد اسلامي واحد ملاير-بررسی رفتار دینامیکی تک شمع و گروه شمع تحت بارگذاری دینامیکی جانبی

 

دانشگاه آزاد اسلامي واحد ملاير

Islamic Azad University, Malayer Branch

 

فرم پيشنهاد تحقيق

پايان‏نامه‌ كارشناسي ارشد

عنوان تحقيق به فارسي:

بررسی رفتار دینامیکی تک شمع و گروه شمع تحت بارگذاری دینامیکی جانبی

عنوان به زبان انگليسي :

I investigate the behavior dynamic Single piles and group-pile under dynamic loading lateral

نام دانشجو: شهرام            شماره دانشجویی:930337793

نام خانوادگی دانشجو: شاه رضایی                           گروه تخصصی: عمران

رشته تحصيلي: مهندسی عمران                            گرايش:سازه  

نيمسال ورود به جاري:          نيمسال شروع به تحصيل :  

 

نام و نام خانوادگی استاد (اساتيد) راهنما:                             نام و نام خانوادگی استاد (اساتيد) مشاور:                            

1-  دکتر مظاهر روزبهانی                                                     1-دکتر مهدی علی رضایی

 

تاريخ تصويب در شوراي گروهتخصصي:    تاريخ تصويب در شوراي تحصیلات تکمیلی:

تائيدمديرگروه: تائيد مدير امور پژوهشيتحصیلات تکمیلی:

 

 

 

تاريخ ارسال به حوزه پژوهشي واحد:

                                                     تأييد معاون پژوهش و فناوري واحد

 

 

 

 

 

 

 

  • اطلاعات مربوط به دانشجو:

 

نام: نام‏خانوادگي: شهرام شاه رضایی                         شماره دانشجويي: 930337793

: کارشناسی ارشد         رشته تحصيلي: مهندسی عمران   گروه تخصصي: عمران

گرایش: سازه           نام‌دانشكده: آزاد اسلامی واحد ملایر   فنی مهندسی سال ورود به جاري: نيمسال ورودي:

آدرس پستي: 24 متری ظهیری، کوچه ایثار

تلفن ثابت محل سكونت:                                       تلفن همراه:09187033890

پست الكترونيك:

 

 

  • اطلاعات مربوط به اساتيد راهنما و مشاور:

تذكرات:

  1. دانشجويان دوره كارشناسي ارشد می‌توانند يك استاد راهنما و حداكثر یک استاد مشاور و دانشجويان دوره دكتري حداكثر تا دو استاد راهنما و دو استاد مشاور مي‏توانند انتخاب نمايند. (برای دانشجویان ارشد استاد مشاور ضروری نمیباشد)
  2. در صورتي كه اساتيد راهنما و مشاور مدعو مي باشند، لازم است سوابق