پروپوزال رایگان رشته تحصيلي: حقوق گرایش: جزا و جرم شناسی

 

باسمه تعالي

 

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

دانشکده علوم انسانی

 

 

 

نمونه برگ پیشنهاد طرح پژوهشی (پروپوزال)

 

عنوان: ……………………………………..

 

نام و نام خانوادگی دانشجو:

 

 

 

 

دانشجویان گرامی؛

دستور نگارش پروپوزال در پایان همین فایل قرار داده شده لطفاً با توجه به این نکات پروپوزال را کامل فرمایید

(برگه توضیحات فقط جهت راهنمایی شماست و نیازی نیست که همراه پوپوزال پرینت و ارائه گردد)

توجه : اين فرم با مساعدت و هدايت استاد راهنما تكميل شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کارشناسي ارشد  ¨                                                                            دكتراي حرفه‌اي   ¨

 

 

عنوان پژوهش به فارسي:  بررسی  ضمانت اجرای  قرارهای  تامین کیفری قانون آیین دادرسی کیفری 93

 

عنوان پژوهش به انگلیسی:

study guarantee The implementation of security arrangements criminal Code of Criminal Procedure 93

 

سوال اصلی پژوهش:

  1. اطلاعات مربوط به دانشجو:
نام: ابراهیم                  نام خانوادگي : شفیعی                            شماره دانشجويي: 930527177

رشته تحصيلي: حقوق                                                         گرایش: جزا و جرم شناسی

نام دانشکده: آزاد همدان                                                        تاريخ و سال ورود:

نشاني پستي:                                                                        تلفن ثابت:  

نشاني پست الکترونیکی:                                                       تلفن همراه:   09182001701                                         

 

 

 

 

 

 

  1. اطلاعات مربوط به استاد راهنما:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. اطلاعات مربوط به استاد راهنما:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

 

 

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                                     شماره  صفحه

1- چکیده4
2- مقدمه4
2-1- مبانی نظری4
2- 2- بیان مساله4
2- 3- اهمیت پژوهش5
2-4- هدف