بررسی ارتباط بین حل مسئله ،مهارتهای زندگی و سلامت روان دانش آموزان متوسطه

پایان نامه

عنوان پایان نامه : بررسی ارتباط بین حل مسئله ،مهارتهای زندگی و سلامت روان دانش آموزان متوسطه

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

شبکه‌هاي انتقال سيستم‌هاي قدرت مدرن بدليل افزايش تقاضا و محدوديت در احداث خطوط جديد بطور فزآينده‌اي در حال دگرگوني است. يکي از عواقب چنين سيستم تحت تنشي، خطر از دست دادن پايداري پس از يک اغتشاش مي‌باشد. سيستم‌هاي انتقال جريان متناوب انعطاف‌پذير (facts)، تجهيزات بسيار مؤثري در يک شبکه انتقال براي استفاده بهتر از ظرفيت‌هاي موجود بدون از دست دادن حاشيه پايداري مورد نظر مي‌باشد. ادوات facts همانند جبرانساز استاتيکي سنکرون (statcom) و جبران‌کننده‌ي VAR استاتيکي (svc)، آخرين تکنولوژي تجهيزات کليدزني الکترونيک قدرت در سيستم‌هاي انتقال توان الکتريکي براي کنترل ولتاژ و ضريب توان مي‌باشد. جبرانساز استاتيکي سنکرون يک کنترل‌کننده‌ي موازي از خانواده‌ي ادوات facts مي‌باشد. جبرانساز استاتيکي سنکرون ولتاژ را در ترمينال خود با کنترل توان راکتيو جذب شده از؛ يا تـزريق شده به سيـستم قدرت تنظيم مي‌نمايد. زمانيکه ولتاژ سيستم کم است، جبرانساز استاتيکي سنکرون توان راکتيو توليد مي‌کند و هنگاميکه ولتاژ سيستم زياد است، اين جبرانساز توان راکتيو را از سيستم قدرت جذب مي‌نمايد.

در اين پايان‌نامه کنترل‌کننده‌هاي مختلف جبرانساز استاتيکي سنکرون يعني مبتني بر منطق فازي و Fuzzy-pi براي بهبود پايداري گذراي سيستم‌هاي دو ماشينه طراحي شده است. کنترل‌کننده‌هاي پيشنهادي تحت محيط نرم‌افزار matlab/simulink پياده‌سازي مي‌شود. نتايج کنترل‌کننده‌هاي مبتني بر فازي و Fuzzy-pi نصب شده با سيستم دو ماشينه، با جبرانساز استاتيکي سنکرون مبتني بر کنترل‌کننده pi مرسوم مقايسه شده است.

 

کلمات کليدي: پايداري گذرا، جبرانساز استاتيکي سنکرون، کنترل‌کننده‌ي منطق فازي، عدم قطعيت، ميرايي نوسانات.

  رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

بررسی ارتباط بین حل مسئله ،مهارتهای زندگی و سلامت روان دانش آموزان متوسطه

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و آنی فایل متن کامل با فرمت