ماه: آوریل 2016

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند     دستورالعمل نحوه نگارش پایان نامه دوره کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی     باسمه تعالی   تحقیق‌ ، دانشی‌ است‌ كه‌ مستلزم‌ شناخت‌ اصول، قواعد و روشهاست؛ ‌پژوهشگر با فراگرفتن‌ و قبول‌ كردن‌ آن‌ اصول‌،‌ علاوه‌ بر اعتبار بخشیدن‌ به‌ دستاوردهای‌ تحقیقاتی‌ خویش ‌و دستیابی‌ به‌ نتایج‌ جدید…

Read More