پایان نامه های ارشد

دانلود نحوه نگارش پایان نامه دوره کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند     دستورالعمل نحوه نگارش پایان نامه دوره کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی     باسمه تعالی   تحقیق‌ ، دانشی‌ است‌ که‌ مستلزم‌ شناخت‌ اصول، قواعد و روشهاست؛ ‌پژوهشگر با فراگرفتن‌ و قبول‌ کردن‌ آن‌ اصول‌،‌ علاوه‌ بر اعتبار بخشیدن‌ به‌ دستاوردهای‌ تحقیقاتی‌ خویش Read more...