پایان نامه های دفاع شده : قسمت 8

 

 

کد         عنوان     تعداد صفحات

PR-1001 تعيين ميزان افسردگي در دانشجويان خوابگاهي و غيرخوابگاهي و تأثير ن بر پيشرفت تحصيلي 85  ص    85

PR-1002 ارزيابي كيفيت خدمات ارائه شده توسط شركت سهامي بيمه ايران 95 ص       95

PR-1003 امكان سنجي فيلتراسيون آكوستيكي جهت جذب ذرات خروجي از اگزوز موتورهاي ديزل 115 ص   115

PR-1004 امنيت ملي بين الملل و ايران 160 ص   160

PR-1005 بازيافت دي اتانول آمين از پساب هاي صنعتي 100 ص       100

PR-1006 بررسي تطبيقي اثري از كمال الدين بهزاد با شعري از بوستان سعدي  با عکس 54 ص            54

PR-1007 بررسي جرم پولشويي در اسناد بين المللي و حقوق ايران 230 ص   230

PR-1008 بررسي کمي و کيفي مطالعه تصفيه پذيري و ارائه روش مناسب جهت دفن لجن اسيدي حاصل از فرآوري بازيافت روغن 60 ص     60

PR-1009 بررسي مسائل و مشكلات رواني – اجتماعي نوجوانان تحت سرپرستي بهزيست 115 ص         115

PR-1010 بررسي ميزان شيوع اختلالات رواني در مديران دبيرستانهاي دخترانه شهر تهران            110

PR-1011 بررسي وضعيت جمع‌آوري و دفع زباله‌هاي شهري زابل و ارائه راهكارهاي مناسب براي بهينه‌سازي فرايند موجود      50

PR-1012 بررسي همبستگي بين هوش و خلاقيت دانش آموزان       100

PR-1013 مطالعه عوامل مؤثر در افزايش مهارت نوشتن خلاق در دانش آموزان متوسطه    200

PR-1014 پايان نامه كارشناسي ارشد رشته زبان و ادبيات عرب (M.Sc)           200

PR-1015 تأثير سطح مهارت الگو بر عملكرد و يادگيري مهارت سرويس سادة واليبال        180

PR-1016 تأثير مصرف مکمل کراتين بر آمونياک خون و برخي شاخصهاي عملکردي و ساختاري در تکواندوکاران نخبه  150

PR-1017 تهيه متن هاي آموزش واژه براساس نظريه حوزه هاي معنايي ويژه غير فارسي زبانان سطح پيشرفته      210

PR-1018 توصيف و اولويت بندي عوامل انگيزش شغلي معلمان تربيت‌بدني نيشابور براساس نظريه هرزبرگ       70

PR-1019 رابطة بين شيوه هاي فرزندپروري، با مكان كنترل در دانش آموزان پسر پاية سوم راهنمايي منطقه انگوت در استان اردبيل            90

PR-1020 سنجش خلاقيت دانشجويان كارشناسي سه رشته علوم تربيتي      230

PR-1021 بررسي و تحليل عمليات رواني عليه جوانان کشور در سال 1386 و ارائه راهبردهاي مقابله با آنها         228

PR-1022 سيستم اطلاعات مديريت و كاربرد آن در برنامه ريزي توليد شركت توليدي مهپا  110

PR-1023 سيستم هاي كنترل بينا       120

PR-1024 شبكه هاي بي سيم           100

PR-1025 كشاورزي-ارزيابي اثرا توسعه صنعتي بر محيط زيست        80

PR-1026 بررسي عوامل مؤثر بر راندمان كوره‌هاي دوار سيمان از ديدگاه بهره برداري و آناليز شيميايي خوراك كوره          250

PR-1027 فيبر نوري 80

PR-1028 مطالعه مقايسه اي و تطبيقي مسئوليت مدني مديران شركتهاي تجاري         150

PR-1029 معماري – شهرنشيني در زاهدان        200

PR-1030 مقايسه ميزان توانمندي فني ،ادراکي ،انساني مديران زن و مرد       50

PR-1031 مولكول نگاري پليمري سنتز و كاربرد آن در استخراج          270

PR-1032 اثرات درمان نوروسايكولوژي در كارآمدي خواندن دانش‌آموزان مبتلا به نارسا خواني تحولي    280

PR-1033 نقش ارزشيابي در نظام پرداخت كاركنان دولت     150

PR-1034 بازسازي تاريخچه تدفين رسوبات، مدل‌سازي حرارتي و مقايسه نتايج نرم افزارها در حوضه رسوبي زاگرس         300

PR-1035 واكسن و ايمن سازي          170

PR-1036 وندافزايي به ستاکهاي سادة فعلي در زبان فارسي نوشتاري و گفتاري معيار (طبق نظرية حاکميت و مرجع گزيني)           300

PR-1037 چالش هاي حقوقي ناشي از تورم قوانين کيفري و راههاي برون رفت از بحران مربوط در ايران       130

PR-1038 بررسي عوامل موثر در اجراي سيستم نگهداري و تعميرات پيشگيرانه  (PM)و ارائه الگوي مناسب شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه         95

PR-1039 بررسي رابطة ميان هوش هيجاني و سلامت رواني          150

PR-1040 طراحي و تبيين مدل  رتبه بندي اعتباري مشتريان با استفاده از شبكه‌هاي عصبي                190

PR-1041 طراحي و ساخت مزارع آبي  100

PR-1042 ميزان نقش گياهان آبزي در توليد ومصرف گازهاي مختلف   75

PR-1043 حفاري غير مجاز  – کار تحقيق            182

PR-1044 بررسي چگونگي آموزش از راه دور دانش آموزان 12 تا 18 سال در ايران           65

PR-1045 نقش زنان در انتخاب الگوهاي مصرف غذايى و ارائه راهکارهاي محيط زيستي   190

PR-1046 بررسي امكان تشخيص (شناخت) استفاده از تامين مالي خارج از ترازنامه در شركتهاي پذيرفته شده در بورس توسط حسابرسان مستقل            250

PR-1047 بررسي قابليت گزارشگري مطلوب سيستم اطلاعات حسابداري شهرداري هاي استان اردبيل     106

PR-1048 بررسي عوامل موثر در اجراي سيستم نگهداري و تعميرات پيشگيرانه  (PM)و ارائه الگوي مناسبِ شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه         85

PR-1049 بررسي ميزان توانمندي کارکنان گمرکات استان کرمانشاه با استناد به مدل وتن و کمرون    150

PR-1050 خواب و مرگ و مقايسه‌ي آن دو          60

PR-1051 نقش اجراي سيستم مديريت منابع انساني در ارزشيابي عملكرد كاركنان كارخانه سهامي ( عام) لبنيات پاستوريزه پاك    155

PR-1052 پايان نامه بررسي انواع تجهيزات خانواده FACTS   60

PR-1053 طبيعت در پست امپرسيونيسم           85

PR-1054 مسؤوليت مدني دولت در قبال اشخاص خصوصي 640

PR-1055 آفات و بيماري هاي مهم درخت بيد      100

PR-1056 آفات و بيماري هاي مهم درخت صنوبر   130

PR-1057 استيفاء در قانون مدني        170

PR-1058 تصويرسازي شعر کودک به روش بداهه سازي     190

PR-1059 بررسي عوامل مؤثر بر كاهش ميزان رضايت شغلي كاركنان بانك صادرات ايران   45

PR-1060 مقايسه دبيرستان هاي دخترانه دولتي و غيرانتفاعي منطقه 2 تهران از نظر ميزان برخورداري از ويژگي‌هاي سازمان يادگيرنده         150

PR-1061 صنعت شيريني سازي         135

PR-1062 تاثير جذابيت ظاهر بر قضاوت ديگران     110

PR-1063 ارزيابي كيفيت اجرايي ماشين هاي حفاري 78 ص  و 52 اسلايد       78

PR-1064 مقايسه سلامت روان شاعران در كنار افراد غير شاعر        60

PR-1065 بررسي ارتباط عفونت قبلي هليكو باكترپيلوري با بيماري  پاركينسون در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان بعثت     55

PR-1066 ماهيت محاربه در فقه مذاهب خمسه   270

PR-1067 مجموعه توريستي – تفريحي درياچه گلهر         220

PR-1068 بررسي عوامل موثر بر راندمان کوره هاي دوار سيمان از ديدگاه بهره برداري و آناليز شيميايي خوراک کوره         120

PR-1069 شبکه هاي کامپيوتري و طراحي صفحات وب       136

PR-1070 بررسي چگونگي آموزش از راه دور دانش آموزان 12 تا 18 سال در ايران           65

PR-1071 بررسي امکانات و مشکلات تحصيلي دانش آموزان ابتدايي مناطق روستايي شهرستان فريدون شهر        150

PR-1072 بررسي قابليت گزارشگري مطلوب سيستم اطلاعات حسابداري شهرداري هاي استان اردبيل     150

PR-1073 پايان نامه مشاوره بررسي تأثير مشاوره گروهي با رويکرد تحليل رفتار متقابل بر سازگاري دانش آموزان دختر متوسطه       100

PR-1074 بررسي ارتباط بين هزينه دولت و رشد اقتصادي در ايران      120

PR-1075 بررسي عملكرد خانواده در كنترل خشم نوجوانان دختر و پسر (15-18) شهر تهران               140

PR-1076 تهيه نرم افزار حقوق و دستمزد – کارشناسي نرم افزار       70

PR-1077 مقايسه رضايت از زندگي زناشويي در زنان شاغل و خانه دار ساكن شهر تهران 50

PR-1078 بررسي عوامل موثر در بهره وري كاركنان كارخانه‌ي آسفالت سازي سازمان مهندسي و عمران شهر تهران            145

PR-1079 مقايسه عملكردهاي اجرائي بيماران مبتلا به اختلال سلوك  با افراد سالم در سال 1387    195

PR-1080 بررسي و تحليل عمليات رواني عليه جوانان کشور در سال 1386 و ارائه راهبردهاي مقابله با آنها         218

PR-1081 سيستم عاملهاي بلادرنگ  pdf          130

PR-1082 بررسي تست هاي غير مخرب (NDT) در تجهيزات سيستم هاي قدرت            110

PR-1083 اطعمه و اشربه معمول و مرسوم مردم در عصر عباسيان     255

PR-1084 تعيين ژنوتايپ ويروس هپاتيپ B در اهداء كنندگان 3 استان كرمان، يزد و اصفهان               75

PR-1085 بررسي ميزان افسردگي در پرسنل بيمارستان شهيد مطهري          95

PR-1086 بررسي پذيرش تکنيکهاي کنترل رفتاري از سوي والدين مراجعه کننده به بخش کودکان دانشکده دندانپزشکي قزوين              70

PR-1087 بررسي خداشناسي سعدي با تكيه بر صفات باري تعالي  265

PR-1088 بررسي ارتباط بين وجوه نقد ناشي از فعاليت هاي تامين مالي و بازده سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 25  ص + 45 اسلايد         25

PR-1089 فسفاتكاري و آماده سازي سطوح فلزي             230

PR-1090 بررسي ميزان توانمندي کارکنان گمرکات استان کرمانشاه با استناد به مدل وتن و کمرون    160

PR-1091 هنر معماري در ساخت دبستان در كاشان          165

PR-1092 نگاه‌ و معنا در هنر عكاسي‌   99

PR-1093 نقاشي معاصر ايران – پايان نامه          107

PR-1094 مقايسه ميزان افسردگي جانبازان خفيف و شديد             87

PR-1095 مدلسازي و شبيه سازي اثر اتصالات ترانسفورماتور بر چگونگي انتشار            141

PR-1096 مجموعه توريستي – تفريحي درياچه گلهر          215

PR-1097 طراحي مراحل و الگوي آتشباري تونلهاي بزرگ        195

PR-1098 دزيمتري پرتوهاي ناشي از بمب هاي هسته اي توسط ترمولومينسانس TLD   128

PR-1099 تعيين شبه تراوايي نسبي و فشار موئينه مخازن ترکدار      110

PR-1100 تعيين ارتباط رضايت زناشويي مادران وعزت نفس دختران شان          135

PR-1101 تصوير ديجيتال        130

PR-1102 تحليل نحوي‌كلامي دستنوشته‌هاي داستاني كودكان و نوجوانان       72

PR-1103 تحليل رابطةعوامل شغلي باتعهد سازماني بر اساس مدل ويژگي هاي شغلي 246

PR-1104 تاريخچه تايپوگرافي در ايران و جهان      75

PR-1105 تاثير موسيقي در كاهش اضطراب        75

PR-1106 تاثير برنامه هاي ماهواره اي بررشد اجتماعي نوجوانان شهر ابهر       100

PR-1107 پتانسيل هاي معدني استان قم با نگرشي ويژه بر معدن    239

PR-1108 پايان نامه نحوه عملکرد ادوات ذخيره کننده اطلاعات ديجيتالي           136

PR-1109 پايان نامه فروشگاه الكترونيكي           90

PR-1110 پايان نامه بررسي ساختار و نحوه ارتباط در DPLC              50

PR-1111 بهينه سازي پارامتر هاي موثر در بهره برداري به روش gaslift در يک مخزن       103

PR-1112 بررسي و مقايسه عزت نفس بين دانشجويان ورزشكار و غير ورزشكار پسر و دختر               90

PR-1113 بررسي ميزان اثربخشي اقدامات پليس پيشگيري در کاهش سرقت خودرو       178

PR-1114 بررسي ملاکهاي انتخاب دوست در بين دانش آموزان پايه اول پسر در متوسطه شهرستان ملاير     103

PR-1115 بررسي معيارهاي مورد استفاده حسابرسان مستقل درارزيابي تداوم فعاليت بنگاههاي اقتصادي در ايران    88

PR-1116 بررسي فرايند نم زدايي از گاز در برجهاي آکنده و اثر عوامل مختلف در ميزان نم زدايي             122

PR-1117 بررسي عملکرد مخازن کربناته جنوب    156

PR-1118 بررسي سه  مقوله تبليغات ، لباس ، مد            142

PR-1119 بررسي ارتباط بين واحدهاي ژئومورفولوژي و اشکال فرسايشي در حوضه آبخيز رودخانه سقز با استفاده از  GIS و RS             170

PR-1120 بررسي ارتباط بين شيوه هاي فرزند پروري مادران با انگيزش پيشرفت دانش آموزان سال سوم دبيرستانهاي       110

PR-1121 بررسي ارتباط بين پرخاشگري والدين وافسردگي كودكان قطع پنجم ابتدايي شهرستان ابهر        120

PR-1122 بررسي جزاي نقدي در حقوق ايران      354

PR-1123 بررسي توصيفي موسيقي و موسيقي درماني بر روي انسانها         200

PR-1124 بررسي تاثير شيوه‌هاي فرزند پروري بر رشد اجتماعي كودكان          88

PR-1125 بررسي تاثير بدهي صنعت بر ارزش بازار شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران      119

PR-1126 بررسي ايمن ترين مسير از منظر نرخ تصادفات

Leave a comment