پایان نامه های دفاع شده : قسمت 3

PR-1913 تاثير  رنگ بر حافظه كودكان 90 ص

PR-1914 تفسير روان شناختي نقاشي هاي اطفال 7 تا 9 ساله كرج در ارتباطات خانوادگي 95 ص

PR-1915 خلاقيت در نقاشي كودكان 80 ص

PR-1916 خلاقيت در نقاشي كودكان 115 ص

PR-1917 روش تحقيق کامل – مشارکت سياسي زنان 85 ص

PR-1918 سبك اسنادي كودك عادي وكودك عقب مانده ذهني 80 ص

PR-1919 كاربرد رايانه در ايجاد و رشد خلاقي 100 ص

PR-1920 كودكان بدون سرپرست 130 ص

PR-1921 مقايسه تحول شناختي بين کودکان عقب مانده ذهني و عادي 7 تا 11 ساله در شهر تهران 115 ص

PR-1922 مقايسه سلامت رواني زنان سالمند فعال و غيرفعال بوستان¬هاي شهر مشهد 100 ص

PR-1923 نحوة گذراندن اوغات فراغت كاركنان زندان اوين 45 ص

PR-1924 نقش ايثار در منابع اسلامي 140 ص

PR-1925 – بررسي بهداشت رواني بيماران سرطاني شيمي درماني شده بيمارستان امام حسين (ع) تهران در تابستان 85 45 ص

PR-1926 « بررسي تأثير ناكامي در ميزان پرخاشگري بين دانش آموزان دختر و پسر ابتدايي شهرستان قروه » 96 ص

PR-1927 اذن وآثار حقوقي آن 157 ص

PR-1928 ارزشيابي شخصيت كودكان 130 ص

PR-1929 ارزيابي تاثيرتبليغات تلويزيوني بانك كشاورزي برسپرده‌گذاري درحساب‌هاي قرض‌الحسنه پس‌انداز 37 ص

PR-1930 ارزيابي كارايي شعب بانك كشاورزي استان اصفهان با رويكرد تحليل پوششي داده هاي فازي 44 ص

PR-1931 اندازه‌گيري و مقايسه كيفيت ارائه خدمات بانكي به مشتريان با رويكرد فازي 36 ص

PR-1932 بررسي آلودگي هوا ناشي از صنايع بزرگ در شهرستان سمنان و راه‌هاي مقابله با آن 70

PR-1933 بررسي ارتباط سبب شناختي بين ايذاء در دوران كودكي از سوي والدين و بروز جرم شرارت در دوره هاي بعدي زندگي  52 ص

PR-1934 بررسي ارتباط طولي دروس عربي در دوره هاي تحصيلي دبيرستان و  تأثير آن در موفقيت دانش‌آموزان 20 ص

PR-1935 بررسي اضطراب و افسردگي در بين معلمان مدارس  105 ص

PR-1936 بررسي اضطراب و افسردگي در بين معلمان مدارس استثنايي و عادي  105 ص

PR-1937 بررسي تفاوت هاي جنسي در اضطراب اجتماعي نوجوانان 77 ص

PR-1938 بررسي چگونگي تأثير رضايتمندي شغلي در افزايش بهره‌وري كاركنان دفتر مركزي كميته امداد امام خميني (ره) 55 ص

PR-1939 بررسي خصوصيات مديران مدارس شهري شهرستان ساوجبلاغ و تطبيق آن با آيين نامه انتصاب مدبران 74 ص

PR-1940 بررسي ارتباط بين سن و تحول قضاوت اخلاقي دانشجويان  102 ص

PR-1941 بررسي ارتباط بين كمال‌گرايي والدين با عزت‌نفس، جرأت‌ورزي و خودكارآمدي فرزندان  125 ص

PR-1942 بررسي ارتباط خلاقيت و پيشرفت تحصيلي 58 ص

PR-1943 بررسي راهکارهاي بهبود و وصول و کاهش مطالعات معوق بانک کشاورزي  43 ص

PR-1944 بررسي رغبتهاي شغل دانش‌آموزان دختر ناشنوا و عادي شهر كرج در سال تحصيلي( 75-74) 53 ص

PR-1945 بررسي روابط مشترک معماري و موسيقي و تأثير گذاري آنها بر هم  43 ص

PR-1946 بررسي ساختار اجتماعي مناطق حاشيه نشين شهر دزفول 45  ص

PR-1947 بررسي عزت نفس بين زنان متأهل و مجرد 47 ص

PR-1948 بررسي علل و عوامل موثر بر ازدواج موفق دانشجويان  70 ص

PR-1949 بررسي عملكرد عمليات بانكداري بدون‌ربا 21 ص

PR-1950 بررسي عوامل موثر بر بازپرداخت به موقع تسهيلات بانك كشاورزي  24 ص

PR-1951 بررسي عوامل موثر بر ريسك اعتباري مشتريان حقوقي  بانك(بررسي موردي بانك كشاورزي ) 38 ص

PR-1952 بررسي مقايسة هوش و هيجان كودكان عادي و كودكان كار و خيابان  54 ص

PR-1953 بررسي مقايسه اي خصيصه سلطه گري و سلطه پذيري در زنان شاغل و غير شاغل 90 ص

PR-1954 بررسي مقياس هاي شخصيتي زنان مجرم ومقايسه آن با زنان غير مجرم در زندانهاي لرستان 55 ص

PR-1955 بررسي موانع حضور زنان در تصميم گيريها ومشارکت هاي مديريتي شهر تهران 20 ص

PR-1956 بررسي موقعيت هاي استرس زاي شغلي و عوامل مرتبط در بانوان دندانپزشک شرکت کننده در همايش هاي دندانپزشکي  28 ص

PR-1957 بررسي ميزان اضطراب در تيپهاي شخصيتي ‎A و ‎B 88 ص

PR-1958 بررسي ميزان تأثير كيفيت خدمات بانك كشاورزي بر ميزان رضايت مشتريان هدف آن بانك در منطقة غرب استان مازندران 45 ص

PR-1959 بررسي ميزان رضايت مندي زناشويي زنان شاغل ديپلم و غير شاغل دي 63 ص

PR-1960 بررسي و مقايسه ميزان اضطراب كلي دانش آموزان دختر و پسر محروم از پدر 64 ص

PR-1961 بررسي و مقايسه ميزان افسردگي در بين دانش آموزان دختر و پسر متوسطه 75 ص

PR-1962 بررسي و مقايسه ميزان افسردگي در بين دانش آموزان دختر و پسر متوسطه 75 ص

PR-1963 بررسي و مقايسه ميزان هيجان خواهي در دختران و پسران معلول حركتي 67 ص

PR-1964 بررسي والدين ومسئولين مدارس در جهت كاهش مشكلات تربيتي واخلاقي  75 ص

PR-1965 بررسي وضعيت جمع‌آوري و دفع زباله‌هاي شهري تهران و ارائه راهكارهاي مناسب براي بهينه‌سازي فرايند موجود 55 w

PR-1966 بررسي هوش هيجان در ارتباط با سلامت رواني 108 ص

PR-1967 بررسي يكي از عوامل مهم نگهداري كاركنان يعني ايمني و سلامت حرفه‌اي  58 ,

PR-1968 بزهكاري و علل و انگيزه هاي آن   195 ص

PR-1969 بين مردان بازنشسته و شاغل تفاوتي در ميزان افسردگي  70 ص

PR-1970 پژوهش بررسي نقش شرکتهاي تعاوني روستايي در رفع و حل مشکلات و معضلات دامداريها 90 ص

PR-1971 تبيين ارتباط بين فرهنگ سازماني و ميزان روحيه كاركنان ادارات كل استان خراسان شمالي  70 ص

PR-1972 تجزيه و تحليل و بررسي ساختار تشكيلاتي موجود  بانك كشاورزي (مركز) و ارائه الگوئي بهينه براي آن 29 ص

PR-1973 تحقيقي پيرامون مشكلات قيمت گذاري سهام بانكها بمنظور ارائه يكروش مناسب جهت خصوصي سازي 36 ص

PR-1974 ارتباط بين منبع کنترل رفتار و ميزان تحصيلات معلمان مدارس راهنمايي و دبيران دبيرستان هاي استان تهران 145 ص

PR-1975 روش تحقيق بررسي آسيبهاي ورزشي وعلل اصلي اين آسيبها در دانشجويان  50 ص

PR-1976 روش تحقيق زنان و پرده نشيني  50ص

PR-1977 روش تحقيق مديريت منابع انساني 80 ص

PR-1978 کودک آزاري و راهکاري مقابله با آن  60 ص

PR-1979 مطالعه بهره وري در بانکداري اسلامي- بانک کشاورزي 40 ص

PR-1980 نقش فرهنگ سازماني در افزايش كارآئي كاركنان بانك كشاورزي  44 ص

PR-1981 تاثير قرآن وحديث برادب پارسي از ديدگاه حافظ 92 ص

PR-1982 تاريخ ادبيات ايران 94 ص

PR-1983 گويش شناسي 140 ص

PR-1984 160 صplc

PR-1985 طراحي و ساخت منبع تغذيه سوئيچينگ Fly back 120 ص

PR-1986 کنترل دو جهته ي موتور DC با فيد بک ديجيتال  80 ص

PR-1987 مدلسازي شناختي يك سيستم آموزش دهنده هوشمند به منظور توان‌بخشي علاقه به يادگيري و خلاقيت دانشجو 40 ص

PR-1988 ميكروكنترلرهاي AVR -ميكروكنترلرهاي 8051  150 ص

PR-1989 آشنايي با ماشين بينايي و تصوير برداري ديجيتالي  130 ص

PR-1990 بررسي ساختار و نحوه عملکرد سيستم هاي کنترل صنعتي 160 ص

PR-1991 ترانزيستور اثر ميداني 90 ص

PR-1992 شبکه حسگر 55 ص

PR-1993 طراحي پست 148 ص

PR-1994 كارآموزي برق صنعتي شرکت آريارعدجهان  78 ص

PR-1995 اصول پايه درطراحي محصولات پلاستيک 50 ص

PR-1996 انرژي هسته اي و كاربردهاي صلح آميز آن 130 ص

PR-1997 بررسي تاثير تيتانيم و کربن بر ريزساختار و خواص سايشي کامپوزيت Fe – TiC پروژه كارشناسي علم مواد و متالورژي صن 100 ص

PR-1998 پروژه سوخت واحتراق پيشرفته 60 ص

PR-1999 تاثير منگنز بر منحني هاي سردشدن، ريزساختار و خواص مکانيکي چدن خاکستري 65 ص

PR-2000 تعمير و نگهداري سيستم فرمان پرايد 120 ص

PR-2001 چدن هاي مقاوم به اکسيداسيون و حرارت حاوي آلمينيوم 40 ص

PR-2002 چدنهاي پر آلياژ  40 ص

PR-2003 چدنهاي پرسيليسم مقاوم به خوردگي 58 ص

PR-2004 خط توليد نوشابه و تحليل انواع نوشيدني ها 150 ص

PR-2005 دستگاه هاي ماشين سازي 100 ص

PR-2006 کارکرد سنسورها در تنظيم کارايي موتور خودرو 100 ص

PR-2007 كمكفنـرها(بررسي انواع و روش طراحي آنها) 180 ص

PR-2008 گزارش كارآموزي (شرکت صنعتي شوفاژکار) 70 ص

PR-2009 بررسي كانيهاي در بردارندة‌ عناصر نادر خاكي شامل  مونازيت ، باستنازيت و زينوتايم و كاربرد آن در ايران 112 ص

PR-2010 بررسي و مقايسه مدلهاي رسوبي و انتخاب يك مدل رياضي براي رودخا 128 ص

PR-2011 به بررسي انواع سيستمهاي مختلف ايجاد يك آيس بانك (Ice Bank) يا يك مخزن ذخيره سرمايي 140 ص

PR-2012 پروژه پايان نامه كارشناسي رشته مكانيك حرارت و سيالات 140 ص

PR-2013 پروژه طراحي صنعتي رنده دستي 77 ص

PR-2014 ترمزهاي هيدروليكي و پنوماتيكي 82 ص

PR-2015 تستهاي غيرمخرب جوش و کاربرد روش (TDN) در بازرسي قطعات فورج 67 ص

PR-2016 تعميرات سيستم هاي هواي ورودي و تجهيرات سيستم توربين گاز 150 ص

PR-2017 جايگاه انرژيهاي نور درتامين انرژي قرن آتي  110  ص

PR-2018 سيستم هيدروليك زانتيا 56 ص

PR-2019 سيکل هاي واقعي تبريد 98 ص

PR-2020 شبيه سازي ديناميكي شيرترمز اتوماتيك لكوموتيو ( راه آهن ) 137 ص

PR-2021 صفحات فشرده چوبي يا فراورده هاي كامپوزيت  110 ص

PR-2022 طراحي اجزاء سيستم سوخت رساني 77 ص

PR-2023 فرآيندهاي حالت ناپايدار و batch (پخت در كوره) (نرم كردن با روغن داغ) 85 ص

PR-2024 كنترل بوسيلة ماشينهاي Cmm  در شركت پارس خودرو  ( کارآموزي ) – 75 ص

PR-2025 گزارش كارآموزي نقشه كشي صنعتي شزكت پارس خودرو 75 ص

PR-2026 مبدل هاي قدرتي و مبدل هاي قدرتي خودکار 40 ص

PR-2027 انتقال حرارت به سيالات 115 ص

PR-2028 آشنايي با BIS ( برق خودرو ) 31 ص

PR-2029 پژو206  تعميرات گيربكس اتوماتيك128 ص

PR-2030 پژو206  تعميرات گيربكس معمولي 81 ص

PR-2031 پژو 206  تعميرات سيستم تعليق 121 ص

PR-2032 پژو 206  تعميرات مكانيكي موتور 81 ص

PR-2033 پژو 206  تعميرات موتور 85 ص

PR-2034 پژو 206 تعميرات تجهيزات الكتريكي ( برق خودرو ) 84 ص

PR-2035 پژو 206 دفترچة زمان استاندارد تعميرات 71 ص

PR-2036 پژو 206 دفترچه كد ايراد تعميرات 23 ص

PR-2037 پژو 206 معرفي و عيب يابي سيستم bsi و ايموبيلايزر 82 ص

PR-2038 پژو پارس  تعميرات مكانيكي 110 ص

PR-2039 پژو پارس تعميرات الكتريكي ( برق خودرو ) 200 ص

PR-2040 پژو پارس معرفي و عيب يابي سيستم سوخت رساني و جرقه 65 ص

PR-2041 تعميرات اساسي پژو 405 ايران 97 ص

PR-2042 تعميرات مكانيكي موتور پژو پارس 166 ص

PR-2043 تعميرات و سرويس ترمزها سمند 44 ص

PR-2044 تعميرات و سرويس جعبه دنده سمند 118 ص

PR-2045 تعميرات و سرويس سيستم تعليق جلو و عقب سمند  70 ص

PR-2046 تعميرات و سرويس سيستم سوخت رسناي و سيستم ورودي هوا سمند 52 ص

PR-2047 تعميرات و سرويس فرمان سمند 48 ص

PR-2048 تعميرات و سرويس قطعات و اجزاء الكتريكي سمند ( برق خودرو ) 100ص

PR-2049 تعميرات و سرويس موتور و … سمند 90 ص

PR-2050 زمان استاندار تعميرات پژو 405 27 ص

PR-2051 زمان استاندارد خودرو RD 29 ص

PR-2052 سيستم هشدار دهندة سمند 15 ص

PR-2053 كاتالوگ قطعات يدكي پژو 1600 آردي RD 230 ص

PR-2054 كاتالوگ قطعات يدكي گيربكس RD 18 ص

PR-2055 گتراك تعميرات گيربكس RD 49 ص

PR-2056 مشخصات فني پيكان RD 18ص

PR-2057 معرفي كلي پژو 206 100ص

PR-2058 آشنايي با مفاهيم ارزي پول خريد و فروش ارزهاي غير بازرگاني اعتبار اسنادي اعتبار اسنادي صادراتي 160 ص

PR-2059 جهت اخذ كارشناسي ارشد مديريت بيمه (بررسي آثار و پيامدهاي خصوصي سازي صنعت بيمه بر ساختار دارايي ها و …  100 ص

PR-2060 اثرات نفت بر اقتصاد كشور و محيط زيست مناطق 127 ص

PR-2061 امنيت شغلي با رويكرد ايمني و سلامت و نقش آن در نگهداري كاركنان سازمان 66 ص

PR-2062 اندازه گيري و كنترل كيفيت 112 ص

PR-2063 بررسي ساختار وشبوه مديريت دبيرستان فرقان كرج  100 ص

PR-2064 برنامه ريزي وتوسعه نيروي انساني پروژه ها 1 160 ص

PR-2065 پايان نامه كارشناسي انتقال الكترونيكي وجوه و بانكداري الكترونيكي  در ايران 240 ص

PR-2066 پايان نامه كارشناسي مديريت صنعتي (تجارت الكترونيك) 81 ص

PR-2067 سبكهاي‌ مديريتي در سازمانهاي‌ تحقيق‌ و توسعه 100 ص

PR-2068 شركت كابل سين  100 ص

PR-2069 كاربرد علوم رفتاري و ارتباطات رضايت مندي مشتري 160 ص

Leave a comment