پایان نامه روان شناسی درباره سلامت روانی و عزت نفس -قسمت 25

نتایج نشان داده است که: 1- انگيزش پيشرفت و عزت نفس دانشجويان غيرمتعارف با ميزان پيشرفت تحصيلي، ارتباط ي مثبت معني دار بالايي دارد. از بين دو متغير تبييني، متغير انگيزش پيشرفت، پيش بيني كننده ي نيرومندي است. 2- سطح انگيزش پيشرفت دانشجويان غيرمتعارف، بيشتر از سطح انگيزش دانشجويان متعارف است. 3- ميزان پيشرفت تحصيلي […]

احساسات والدین کودکان استثنایی:پایان نامه روان شناسی درباره سلامت روانی و عزت نفس -قسمت 24

احساسات والدین کودکان استثنایی: بسیار حائز اهمیت است که شما به عنوان والدین کودکان دارایی نیازهای ویژه با نوع احساسات خود برخورد با کودکانتان آشنا شوید. برای سازش با کودک خود نیاز دارید که احساس نسبتاً خوبی درمورد خود پیدا کنید. زندگی، ازدواج و کار شما ایجاب می کند تا حدی رضایتمندی را احساس کنید، […]

ویژگیهای کودک استثنایی :پایان نامه روان شناسی درباره سلامت روانی و عزت نفس -قسمت23

ویژگیهای کودک استثنایی : تواناییها و ناتواناییهای مختلف، اثرات متفاوتی بر زندگی خانوادگی دارد. معمولا ماهیت استثنایی بوده، واکنش خانواده را تعیین می کند. کودکی که ناشنوا است ، خانواده را برای تغییر در سیستم ارتباطی تحت فشار قرار می دهد و این منازعه ای است برای خانواده که از زبان علامتی یا شفاهی استفاده […]

پایان نامه روان شناسی درباره سلامت روانی و عزت نفس -قسمت 22

شواهد پژوهشي فراواني وجود دارد كه نشان  مي دهند حوادث نامطبوع زندگي قادرند بهزيستي روانشناختي را تحت تأثير قرار دهند و مختل كنند و به ايجاد مشكلات رواني مانند افسردگي و اضطراب منجر شوند بر اين اساس داشتن فرزند كم توان ذهني كه ماهيتي تقريبا ثابت و تنش زا دارد. مي تواند با ايجاد تنيدگي […]

عوامل موثر در تامین سلامت روان:پایان نامه روان شناسی درباره سلامت روانی و عزت نفس -قسمت 20

عوامل موثر در تامین سلامت روان: روان انسان هم تابع عوامل عضوی، روانی و اجتماعی و ارتباط عوامل مذکور با یکدیگر می باشد. به عبارت دیگر محیط طبیعی و محیط انسانی تنظیم کننده سلامت روان است و مقصود از محیط طبیعی عوامل هادی مثل بهداشت، آنان برای حفظ و سلامت روان خود می باید از […]

خصوصیات افراد دارای سلامت روانی:پایان نامه روان شناسی درباره سلامت روانی و عزت نفس -قسمت19

خصوصیات افراد دارای سلامت روانی: بنابر تحقیقات انجمن ملی بهداشت روانی، افراد دارای سلامت روانی دارای خصوصیات زیر هستند: آنان احساس راحتی می کنند، خود را آنگونه که هستند می پذیرند، از استعدادهای خود بهره مند می شوند، نگرانی، ترس واضطراب و حسادت کمی دارند و دارای اعتماد به نفس می باشند. سیستم ارزشی آنان […]

اصول بهداشت روانی:پایان نامه روان شناسی درباره سلامت روانی و عزت نفس -قسمت 18

اصول بهداشت روانی: چنانکه قبلا ذکر شد، هدف اصلی بهداشت روانی پیشگیری است و این منظور به وسیله ایجاد محیط فردی واجتماعی مناسب حاصل می گردد. بنابراین برای هر فرد لازم است که با اصول بهداشت روانی آشنایی داشته باشد. اصول اساسی بهداشت روانی عبارت است از: الف) احترام به شخصیت خود و دیگران: یکی […]

تعریف بهداشت روان در فرهنگهای مختلف:پایان نامه روان شناسی درباره سلامت روانی و عزت نفس -قسمت 17

برای متن کامل پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته روانشناسی (همه گرایش ها) می توانید اینجا کلیک کنید پایان نامه ارشد روانشناسی درباره سلامت روانی و عزت نفس   تعریف بهداشت روان در فرهنگهای مختلف: بهداشت روان سازش با فشار های مکرر زندگی می باشد و سازگاری عبارت است از ایجاد تعادل و هماهنگی رفتار فرد […]

تعریف سلامت روانی-پایان نامه روان شناسی درباره سلامت روانی و عزت نفس -قسمت 16

تعریف سلامت روانی: سلامت روانی را می توان براساس تعریف کلی و وسیع تر تندرستی تعریف کرد. طی قرن گذشته ادراک ما از تندرستی به طور گسترده ای تغییر یافته است. عمر طولانی تر از متوسط، نجات زندگی انسان از ابتلاء به بیماریهای مهلک با کشف آنتی بیوتیک ها و پیشرفتهای علمی و تکنیکی در […]

سلامت روان -پایان نامه روان شناسی درباره سلامت روانی و عزت نفس -قسمت 15

سلامت روان: ریشه لغوی واژه انگلیسی «health» در واژه های«haelth» ،«haelp» به معنی کل و (heal) «haelen» انگلیسی قدیم و کلمه آلمانی قدیم «heilen» و «heilida» به معنی کل قرار دارد. گراهام 1(1992) این ریشه لغوی را با کلمات انگلیسی «halig» و آلمانی قدیم «heilig» که به معنی مقدس است ارتباط داده است. بنابراین از […]