ماه: فوریه 2016

نظریه نو فرویدی : این نظریه‌‌ها در دهه‌های 1930 و 1940 و عمدتاً نتیجه اختلاف نظر درباره آن چه تاكید افراطی فروید بر اهمیت تكانه‌های بیولوژیكی تلقی می‌شد، خصوصاً تكانه جنسی و تهدیدی كه آن تكانه‌ها بر فرد تحمیل می‌كند، مطرح شدند. نوفرویدها شخصیت آدمی را به میزان زیادی پیامد و نتیجه تأثیرات اجتماعی می‌دانند….

Read More

  دانشگاه تبریز                              دانشكده  علوم تربیتی و روانشناسی   پایان‌نامه : برای دریافت درجه كارشناسی رشته روان‌شناسی بالینی موضوع: بررسی و مقایسه‌ میزان اضطراب دانشجویان پسر دانشگاه تبریز قبل از امتحانات و در ایام امتحانات در سال تحصیلی 86-1385 استاد راهنما : جناب آقای دكتر منصور بیرامی   پژوهشگر : محسن دربانیان   سال تحصیلی…

Read More

فصل پنجم بحث و نتیجه‌گیری   مقدمه در این فصل تلاش می‌شود تا یافته‌های این پژوهش با یافته‌های قبلی مقایسه شده و بحث و نتیجه‌گیری به عمل آید. در این راستا ابتدا سوال پژوهشی ارائه شده در فصل اول مورد بررسی قرار می‌گیرد و در پایان پس از جمع‌بندی، پیشنهادهای پژوهشی و كاربردی ارائه خواهد…

Read More