پایان نامه وب کاوی در صنعت

متن کامل این پایان نامه :داده کاوی در صنعت

 

مقدمه

با توسعه سيستم هاي اطلاعاتي، داده به يکي از منابع پراهميت سازمان ها مبدل گشته است. بنابراين روش ها و تکنيک هايي براي دستيابي کارا به داده، اشتراک داده، استخراج اطلاعات از داده و استفاده از اين اطلاعات، مورد نياز مي باشد. با ايجاد و گسترش وب و افزايش چشمگير حجم اطلاعات، نياز به اين روش ها و تکنيک ها بيش از پيش احساس مي شود. وب، محيطي وسيع، متنوع و پويا است که کاربران متعدد اسناد خود را در آن منتشر مي کنند. در حال حاضر بيش از دو بيليون صفحه در وب موجود است و اين تعداد با نرخ 3/7 ميليون صفحه در روز افزايش مييابد. با توجه به حجم وسيع اطلاعات در وب، مديريت آن با ابزارهاي سنتي تقريبا غير ممکن است و ابزارها و روش هايي نو براي مديريت آن مورد نياز است. به طور کلي کاربران وب در استفاده از آن با مشکلات زير روبرو هستند:

  1. يافتن اطلاعات مرتبط: يافتن اطلاعات مورد نياز در وب دشوار مي باشد. روش هاي سنتي بازيابي اطلاعات که براي جستجوي اطلاعات در پايگاه داده ها به کار مي روند، قابل استفاده در وب نمي‌باشند وکاربران معمولا از موتورهاي جستجو که مهمترين و رايج ترين ابزار براييافتن اطلاعات در وب مي باشند، استفاده مي کنند. اين موتورها، يک پرس و جوي[1] مبتني بر کلمات کليدي از کاربر دريافت کرده و در پاسخ ليستي از اسناد مرتبط با پرس و جوي وي را که بر اساس ميزان ارتباط با اين پرس و جو مرتب شده اند، به وي ارائه مي کنند. اما موتورهاي جستجو داراي دو مشکل اصلي هستند. اولا دقت[2] موتورهاي جستجو پايين است، چراکه اين موتورها در پاسخ به يک پرس و جوي کاربر صدها يا هزاران سند را بازيابي مي کنند، در حالي که بسياري از اسناد بازيابي شده توسط آنها با نياز اطلاعاتي کاربر مرتبط نمي باشند. دوما ميزان فراخوان[3] اين موتورها کم مي باشد، به آن معني که قادر به بازيابي کليه اسناد مرتبط با نياز اطلاعاتي کاربر نيستند. چراکه حجم اسناد در وب بسيار زياد است و موتورهاي جستجو قادر به نگهداري اطلاعات کليه اسناد وب، در پايگاه داده هاي خود نمي باشند.
  2. ايجاد دانش جديد با استفاده از اطلاعات موجود در وب: اين مشکل در واقع بخشي از مشکل مطرح شده در قسمت قبل مي باشد. در حال حاضر اين سوال مطرح است که چگونه مي توان داده هاي فراوان موجود در وب را به دانشي قابل استفاده تبديل کرد، به طوري که يافتن اطلاعات مورد نياز در آن به سادگي صورت بگيرد. همچنين چگونه مي توان با استفاده از داده هاي وب به اطلاعات و دانشي جديد دست يافت.
  3. خصوصي سازي[4] اطلاعات: از آن جا که کاربران متفاوت هر يک درباره نوع و نحوه بازنمايي اطلاعات سليقه خاصي دارند،اين مسئله بايد توسط تامين کنندگان اطلاعات در وب مورد توجه قرار بگيرد. براي اين منظور با توجه به خواسته ها و تمايلات کاربران متفاوت، نحوه ارائه اطلاعات به آنها بايد سفارشي گردد.

تکنيک هاي وب کاوي[5]قادر به حل اين مشکلات مي باشند. دروب کاويبه صورت زير تعريف شده است:

وب کاوي به کارگيري تکنيک هاي داده کاوي[6] براي کشف و استخراج خودکار اطلاعات از اسناد و سرويس هاي وب مي باشد.

البته تکنيک هاي وب کاوي تنها ابزار موجود براي حل اين مشکلات نيستند. بلکه تکنيک هاي مختلفي از ساير زمينه هاي تحقيقاتي همچون پايگاه داده ها، بازيابي اطلاعات، پردازش زبان طبيعي قابل استفاده در اين زمينه مي باشند. همچنين تکنينک هاي وب کاوي مي توانند به صورت مستقيم يا غير مستقيم براي حل اين مشکلات به کار روند. منظور از رويکرد مستقيم آن است که کاربرد تکنيک هاي وب کاوي به صورت مستقيم مشکلات مطرح شده را حل مي نمايد. يک عامل گروه خبري که مرتبط بودن يک خبر به يک کاربر را تعيين مي کند، مثالي از اين رويکرد مي باشد. اما در رويکرد غير مستقيم، تکنيک هاي وب کاوي به عنوان بخشي از يک روش جامع تر که به حل اين مشکلات مي پردازد، مورد استفاده قرار مي گيرند.

با توجه به گسترش روز افزون حجم اطلاعات در وب و ارتباط وب کاوي با تجارت الکترونيکي، وب کاوي به يک زمينه تحقيقاتي وسيع مبدل گشته است. طي اين گزارش پس از بررسي مراحل وب کاوي،انواع آن معرفي مي شوند. سپس ارتباط وب کاوي با ساير زمينه هاي تحقيقاتي بررسي شده و به چالش ها و مشکلات اين زمينه تحقيقاتي اشاره مي شود. در ادامه هر يک از انواع وب کاوي به تفصيل مورد بررسي قرار مي گيرند. براي اين منظور مدل ها، الگوريتم ها و کاربردهاي هر طبقه معرفي مي شوند. در پايان نيز به برخي از نمونه کاربردهاي واقعي وب کاوي اشاره مي شود.

 

 

[1] Query

[2] Precision

[3] Recall

[4] Personalization

[5] Web Mining

[6] Data Mining

منبع : سایت تخصصی پایان نامه

دسته پایان نامه های رشته کامپیوتر

Leave a comment