تحقیق رشته حقوق : حقوق خانواده -قسمت 4

حتي زنان زيرك و هوشمند سهي دارند بگونه اي عمكل كنند كه تنوع در زيبائي خانه بوجود آيد. حتي براي زن و شوهري كه يك اطاق دارند زن با جابجائي اثاثيه و تغيير مكان ميتواند اين تنوع را رعايت كند و مايه جلب و جذبي شود.

6-اخلاق خوش: از مسائل مورد اتفاق اين است كه زن وظيفه دارد اخلاق خوش و نيكوئي در ارتباط با همسر داشته باشد. تندخوئي نكند، عصيان نورزد و با زبان نيشدار او را از خود نرنجاند. اصولاً وجود لنكتنوااليها در قرآن ايجاب ميكند كه زن با زباني خوش و با استقبال نيكو از شوهر برنامه زندگي را پايه بريزد.

روايات ما از زن خواسته اند كه در حين ورود شوهر به خانه از او استقبال به عمل آورد، او را در صورت خستگي راحت بگذارد، وسايل آسايش او را مهيا كند، حتي اگر دچار كمبود خواب است موجباتي فراهم اورد كه او راحت بخوابد. در حين خروج از خانه او را تا دم در بدرقه كند و … اصولاً نرمخوئي و عاطفه زن ميتواند سازنده باشد و شوهر را كه مثلاً از درگيري هاي بيرون رنجيده و آزرده است آرام نمايد.

برای متن کامل پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته حقوق (همه گرایش ها) می توانید اینجا کلیک کنید

7-تحمل شوهر: زن مسلمان بايد شوهر خود را تحمل كند و اين تحمل لااقل در دو قسمت بايد مورد نظر باشد. يكي در ارتباط با اخلاق او و ديگر در ارتباط با فقر او.

چه بسيارند شوهراني كه در اثر تحمل ناملايمات بسيار، مواجه بودن با دشواري ها و گرفتاري هاي زندگي افراد عصبي، تندخو و تندمزاجند و گاهي در رفتار و طرز برخورد خود با همسر ناسازگاري‌هائي دارند. در چنين موارد زن بايد شكيبا باشد و با آرامش و سكون و دلجوئي هاي خود از او موجبات سكون و آرامش او را فراهم آورد. بار زندگي بر دوش مرد است و او براي تأمين زندگي به دلداري او نياز دارد و زن بايد اين نكته را در نظر داشته باشد. چه بسيارند تزلزل‌هائي كه در زندگي خانوادگي پديد مي آيند و زن با بردباري ميتواند آن را زائل سازد.

هم چنين وجود مردي كه در طلب معاش حلال باشد يك نعمت است و شما زنان بايد خوشحال باشيد كه شوهر شما در پي كسب حلال است. اگر احياناً در اثر مشكلاتي مسائل و نارسائيهائي در زندگي او وجود داشت بكوشيد آن را تحمل كنيد و با فقر و ناداري او بسازيد كه خداي را از خود خشنود خواهيد ساخت.

8-پنهان نداشتن ها: در زندگي زناشوئي حقه و فريب نبايد مطرح باشد. زن و شوهر بايد با هم رك و راست و محرم اسرار باشند. دروغ و حقه ممكن است چند صباحي زندگي را شيرين كند ولي بهنگامي كه آشكار و برملا شد موجب زباني عظيم خواهد شد.

زن وظيفه دارد قاعدگي خود را به اطلاع شوهر برساند تا او دچار حرام نشود، اگر حامله است آن را از شوهر مخفي ندارد. اگر زني آزاد ولي در عده است و قصد دارد با مردي كه همسر او خواهد شد ازدواج كند بر او واجب است كه بگويد در عده است و …

ازديگر حقوق شوهر:

همانگونه كه ذكر شد دامنه حقوق شوهر وسيع و بر اساس روايات متنوع است. حتي برخي از حقوق بصورت صفات اخلاقي زن است كه در قرآن آمده است مثل: صالحه بودن، قانته بودن (اطاعت) حافظ اسرار شوهر بودن، منزه داشتن خود با اعمال شايسته، پوشاندن و حفظ خود از نامحرم، فرو پوشيدن چشم از بيگانگان، آرايش فقط براي شوهر، مديريت خانه از تربيت فرزند او، حفظ و حراست از اموال او، حفظ شؤون و احترام شوهر، تواضع در برابر او.

روايات ديگر كه از رسول خدا (ص) نقل شده اند ميگويند:

مطيع شوهر باشد، عصيان نورزد، از خانه شوهر چيزي را بي اذن او صدقه نكند، حتي روزه مستحبي بي اجازه اش نگيرد، خود را از تمتع شوهر دور ندارد بي اجازه از خانه اش خارج نشود و … (روضة المتقين ج 8) زني صحابه از رسول خدا وظيفه زن در قبال شوهر را پرسيد: فرمود: مهر و محبتش را در دل بپروراند، وعده و پيمانش را محترم شمارد، كسي را در فرزند وي شريك نسازد (بحارالانوار)…

 

 

حقوق فرزند

مقدمه

مسائل حمل و بارداري زنان

حقوق كودكان

1-پذيرش كودك

2-احترام به كودك

3-تسميه كودك

4-تغذيه كودك

5-پوشاك كودك

6-مسكن كودك

7-بهداشت او

8-حمايت كودك

9-امنيت كودك

10-محبت كودك

11-رعايت آزادي و استقلال

12-آموزش ها

13-پرورش ها

14-كنترل ها

ضرورت اداي حق

 

توليد مثل و بقاي نسل جزئي از حيات خانواده و دنباله و امتداد رشته هستي خانواده و مورد نظر اسلام است. وجود كحودكان سبب استحكام خانواده و موجب سازگاري زوجين است. اينكه ارتباط جسمي زن و شوهر كه ارتباط يا مستقيم است به پيدايش فرزند منجر ميشود موجب پيدايش و اوج گرفتن انديشه تكامل در طرفين است.

از وظايف خانواده حفظ و نگهداري فرزندان و تربيت صحيح آنهاست كه اين امر علاوه بر رشد نياز به شهامت دارد. روحهاي عظيم هستند كه اهميت اين امر و وظيفه يا را كه در اين ارتباط وجود دارد درمي يابند و در پوشش حيات خانواده به پرورش و ادامه نسلي مي پردازند كه لياقت عضويتي ارزنده براي زندگي اجتماعي دارند.

نگهداري و تربيت اطفال از وظايف رئيس خانواده است و مادر با اينكه قائم مقام پدر در انجام اين وظيفه است نقشي بمراتب حساس تر از پدر برعهده دارد، بعبارت ديگر نقش مادر سازنده تر و جهت دهنده تر است. از نظر اسلام والدين امانتدار خداوندند و ما نمي گوئيم كه آنها در حفظ و رشد اين امانت خود را فدا كنند ولي ميگوئيم كه ضروري است منتهاي تلاش خود را در اين راه مضروف دارند.

والدين وظيفه دارند موجبات خير و صلاح فرزندان را فراهم آورند و با ايجاد محيط صفا و خلوص و شرايط مناسب كانون خانوادگي را گرم نگهداشته و مساعي خود را در راه تربيت نسل دور از هر شايبه اي بكار برند. دامنه اين حقوق وسيع و از آن جمله است:

پذيرش كودك: از مسائل مهم حقوق كودكان يكي مسأله پذيرش كودك است. كودك را بهر وضع و صورتي كه هست بايد پذيرا شد، پسر يا دختر، زشت يا زيبا و در اين وادي نبايد شرايط گوناگوني مطرح باشد. زن و مرد بايد بدانند آنها باغبانان و فرزندان ميوه هاي آنانند. در طريق بثمر رساندن آنها بايد بكوشند و اين در شيوه و سنت اسلامي است.

تسميه كودك: تسميه و نامگذاري از مسائل مهم حقوق كودكان است. والدين كودك موظفند نان خوبي براي كودك معين كنند، نامي كه در آن رضاي خداوند باشد، توصيه شده كه اسم كودك از آن نوع اسامي باشد كه وابستگي و علاقه كودك را به خدا و يا علاقمندي و وابستگي او را به خاندان پيامبر نشان دهد. مثلاً نام امامان، حضرات معصومين، اولياء الله و

تغذيه كودك: نخستين غذاي كودك از شير مادر است.

زن بايد كودك را شير دهد و اگر درخواست اجرت داشت شوهر بايد به طلب اجرت او پاسخ مثبت دهد شوهر را ضروري است از مال و روزي حلال به همسر بخوراند كه اين امر در سلامت اخلاق و روان كودك شيرخوار مؤثر است.

پوشاك كودك: كودك را بايد پوشانيد و لباسي براي او تهيه كرد كه در ضمن حفظ زيبائي و سلامت بدن موجبات ارضاي سليقه و رشد او فراهم آيد.

مسكن كودك: والدين را ضروري است كه مسكن مناسبي در اختيار كودك قرار دهند. شك نيست كه فرزندان در همان خانه يا زندگي مي كنند كه پدران و مادران‌شان در آن سكونت دارند. ولي غرض در اين بحث اين است كه كودك به تناسب رشد نياز به محلي دارد كه آن را از آن خود بشناسد و اشياء مورد علاقه اش را در‌آن قرار دهد و يا در آن محل به زندگي خصوصي خود بپردازد. و اين حق كودك است و پدران و مادران در حدود وسع و امكان خود در اين ارتباط بايد اقدام نمايد.

حمايت كودك: از كودك بايد حمكايت كرد تا او بتواند با اطمينان خاطر و به پشتگرمي والدين به پيش رود و از دشواري ها و مشكلاتي كه در سر راه اوست نهراسد.

امنيت كودك: كودك نيازمند به امنيت است، هم امنيت جسماني و هم رواني.

محبت به كودك: كودكان نياز به محبت دارند و رفع اين نياز يك ضرورت است.

آنچه مهم است اين است كه اين محبت به ميزان و اندازه، دور از افراط و تفريط، بركنلر از تبعيض در بين فرزندان، به مورد و به موقع، واقعي و دور از رياء و تصنع باشد و اين بر اساس انجام وظيفه باشد نه بر مبناي شرايط خاص زندگي كودك.

رعايت آزادي و استقلال

آزادي كودك نبايد بي بند و بار باشد و محبت به كودك نبايد آدمي را آنچنان از خود بيخود كند كه كودك را به خود رها نمايد زيرا كه در چنان صورتي امكان كنترل بعدي نخواهد بود.

آموزش ها: از وظايف والدين دادن آموزش هاي اساسي به كودكان است. آموزشي كه موجب سازندگي و خير و رفاه حال و آينده كودك شود. اما اينكه به كودكان چه بياموزيم همان مسأله اي است كه امام صادق (ع) بدان پاسخ گفته است: سزاوارترين چيزي كه بايد به كودكان آموخته شود چيزي است كه چون بزرگ شدند دبان نياز دارند. (مجموعه ورام). والدين بايد به كودكان راه و رسم زندگي بياموزند، درس عواطف و انسانيت دهند، فنون دفاع از خود را بياموزند و در جمع موجبات رشد را در كودك رفاهم كنند.

پرورش, تربيت تنها در آموزش كودكان خلاصه نمي شود بلكه مسأله پرورش هم اصلي است كه بدان بايد توجه شود. طول مدت حيات خانوادگي فرصتي است كه در آن كودك با سختي ها عادت كند، صاحب عزت نفس و مناعت طبع گردد. با پيچ و تاب زندگي خو بگيرد، روحيه اي متحمل داشته باشد. بتواند گذشت كند، ببخشد، ايثار نمايد و بالاخره در اين گرداب زندگي خود را از شرور و آفتاب نجات بخشد.

كنترل ها: و بالاخره كودك نياز به كنترل دارد، كنترلي كه او را از خطرات گوناگون حفظ كند، راه را براي سعادتمندي او باز نمايد. فرزندان ما هم چون نهالهائي هستند كه براي رشد نياز به مراقبت دارند و والدين بايد در اين رشد اقدام نموده و جلوي انحراف را بگيرند. شك نيست كه اين امر نياز به تدابيري انديشيده در زندگي دارد، تدابيري كه ضامن شرف خانواده و حافظ كودك بوده و از لغزش ها او را دور بدارد و والدين بايد در اين زمينه بيدار باشند. خداوند در قرآن دستور ميدهد كه قوا انفسكم و اهليكم ناراً. خود و خانواده خود را از آتش دوزخ حفظ كنيد (6-نحريم) و بعبارت ديگر آنها را از عداوي سقوط و انحطاط دور سازيد.

از ديگر مسائلي كه جزء حقوق كودكان بحساب مي آيد و مسؤولان خانه بايد بدان توجه نمايند مسألة تأمين، مسأله تأمين آسايش زن و فرزند است. امام سجاد (ع) فرمود: اگر از بازار براي خانواده ام گوشت تهيه كنم براي من محبوبتر از آن است كه بندي را در راه خدا آزاد كنم (مكارم الاخلاق). و هم امام رضا (ع) فرمود: آسايش زن و فرزند را فراهم كنيد كه آرزوي مرگ شما را نداشته باشند. (جامع السعادات ج 2)

آخرين نكته اي كه در اين فصل قابل ذكر است مسأله اداي حق است. فراموش نمي كنيم كه كودك را قدرت و توان طلبكاري و اداي حقوق نيست ولي بايد آگاه بود كه طرف حساب او خداوند است. پدران و مادران بايد همه هم خود را در اداي هرچه بهتر اين حق مصروف دارند.

 

فصل 5

حقوق والدين و اجداد

حقوق والدين

مقدمه

اسلام سعي به وحدت و يكپارچگي امت دارد

در سخني از حضرت رسول آمده است كه فرمود:

-خداوند رحمت كند فرزندي را كه به والدين و نيكي و آنها را در خير ياري كند.

-رحمت خدا بر پدري كه به فرزند خويش در نيكي ياري كند.

-رحمت خدا بر همسايه اي كه در كارهاي خير به ديگري ياري رساند و به معاونت همسايه اي بپردازد.

-رحمت خدا بر دوست و رفيقي كه به رفيق خويش مدد نمايد.

-رحمت خدا بر كسيكه با شركاء و همكاران خويش اشتراك مساعي نمايد.

-و رحمت خدا بر كسيكه به حكومت ياري و مد رساند … (روضه المتقين ج 8).

حقوق والدين

بررسي مجموعه آنها ميتوان اين موارد را براي فرزندان بعنوان وظيفه ذكر كرد.

-اطاعت از والدين جز در آنها كه مسأله گناه و دعوت به نافرماني از خداي باشد.

-نيكي كردن و احسان به والدين و مددرساني به آنان به ويژه در آنگاه كه درخواستي كرده باشند.

-رعايت اخلاق خوش و برخورد مناسب با والدين در همه احوال و شرايط.

-سپاسگزاري از نعمت هاي خدا كه چنين والديني را در اختيار او قرار داده و اداي عمل آن سپاس.

-دعا براي والدين و درخواست رحمت و عنايت از خداوند براي آنان.

-تواضع و فروتني در برابر آنان به گونه اي كه به تعبير قرآن پر و بال خود را زير پاي آنها بگستراند.

-خودداري از اهانت به والدين حتي به گفتني لغتي چون اف.

-نگهداري با محبت و رأفت و حتي مراقبت در اين امر كه صداي او از صداي پدر و مادر بلندتر نشود.

روايات ما ميگويد خشنودي پدر و مادر رضاي خداوند است و خشم الهي در غضب پدر و مادر (رسول خدا (ص)) امام رضا (ع) فرمود از پدرت اطاعت كن و نسبت به او مراتب نيكي، تواضع، خضوع و بزرگداشت و تكريم را معمول دار. ديگر روايات هم مسائل ديگري را در اين مايه مطرح ميكنند و اين همه توصيه ها بدان خاطر است كه والدين بر گردن فرزندان حقي عظيم دارند و رشد و هستي فردي و اجتماعي آنها به آنان مربوط است.

Leave a comment