ماه: ژانویه 2016

– چکیده: بمنظور بررسی اثر جاده­های جنگلی بر تنوع پوشش گیاهی و خصوصیات خاک تحقیقی در جنگل­های    نکا-ظالمرود صورت گرفته است. تعداد 60 قطعه نمونه در شرایط مشابه با روش نمونه برداری انتخابی در بالا و پایین جاده با سطح 400 متر مربع (20×20) جهت برآورد پوشش گیاهی (پوشش علفی و زادآوری درختی) و…

Read More

دانشگاه صنعتی سهند  تاریخ:  شماره:           دانشجو و اطلاعات مربوط به پایان نامه نام و نام خانوادگی : اکرم آقایان             شماره دانشجویی : 920451001                                                  دانشکده: علوم پایه رشته: ریاضی محض تعداد واحد های گذرانده:  24 معدل کل: 13.08 نیمسال ورود : اول  تاریخ ارائه پروپوزال: عنوان پایان نامه به…

Read More

نام خانوادگی دانشجو: کرملاچعب                                نام: عزیز تحصیلی: کارشناسی ارشد                                      رشته و گرایش: مهندسی کشاورزی – زراعت استادان راهنما: دکتر عبدالمهدی بخشنده، دکتر محمد حسین قرینه استادان مشاور: دکتر محمدرضا مرادی تلاوت، دکتر قدرت اله فتحی           تاریخ فارغ‌التحصیلی: آبان 1391 تأثیر سطوح سیلیسیوم بر رشد و عملکرد گندم تحت شرایط تنش خشکی آخر فصل چــــــکیده…

Read More

– چکیده بزرک (Linum usitatissimum L.) یک گیاه دانه روغنی می باشد که روغن، دانه و کنجاله آن در صنایع مختلف و یا به صورت خوراک برای انسان یا دام مورد استفاده قرار می گیرد. این مطالعه به منظور بررسی تنوع ژنتیکی صفات زراعی مختلف در لاین های حاصل از توده های بومی بزرک  وهمچنین…

Read More

– دانشکده کشاورزی گروه مهندسی ماشین­های کشاورزی پایان­نامه برای دریافت درجه کاشناسی ارشد در رشته مهندسی ماشین­های کشاورزی گرایش مکانیزاسیون کشاورزی   عنوان فارسی شناسایی و رتبه­بندی عوامل موثربر توسعه محصول جدید در شرکت کمباین­سازی اراک با فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)   استاد راهنما دکتر رضا عبدی   استاد مشاور دکتر جواد نعمتیان  …

Read More

–   چکیده   این پژوهش با هدف مقایسه ویژگیهای خمیر کاغذ کرافت چوب تنه و شاخه ممرز انجام شد. تعدادی تنه و شاخه ممرز با قطر تقریبی 15 سانتیمتر از جنگل آموزشی شصت‌کلا‌ته تهیه گردیدند. به منظور تهیه خمیر کاغذ، فاکتورهای پخت شامل سولفیدیته (20 درصد)، درجه حرارت ( 170 درجه سانتیگراد) و نسبت…

Read More

– چکیده: در این تحقیق با عنوان « تحلیل اقتصادی مسئولیت مدنی ناشی از خطاهای شغلی پزشک » ، پژوهشگر می کوشد پس از بیان تحولات مسئولیت مدنی پزشک در بستر تاریخ، ماهیت این مسئولیت را از حیث قهری یا قراردادی بودن مطالعه نموده، با بهره گیری از مطالعات تجربی و عرفی و قواعد گرایش…

Read More

– امروزه مدیران، برنامه‌ریزان و تصمیم‌گیران برای تصمیم‌گیری بهتر به دنبال اطلاعات می‌باشند. این اطلاعات باید از کیفیت مطلوبی برخوردار باشند. برای رسیدن به این هدف باید خطاها را شناسایی و ویرایش کرد. خطاهای مورد بررسی در این پایان‌نامه دورافتادگی و بی‌پاسخی می‌باشند.‎‎ در یک مجموعه داده‌ها بزرگ، دورافتاده‌ها به وسیله‌ی روش غیررسمی، رسم نمودار‏،…

Read More

– دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی دانشکده  مهندسی عمران       پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته : مهندسی عمران- محیط زیست     پاکسازی خاک‌های ماسه‌ای آلوده به فرآورده نفتی با استفاده از محلول شوینده   استاد راهنما :   دکتر محمدرضا صبور دکتر مجید احتشامی   استاد راهنما : مهندس سید حسین…

Read More

– ” بسمه تعالی “  فرم پیشنهاد عنوان پایان نامه تحصیلی دانشجویان دوره کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی سهند تاریخ:  شماره:           دانشجو و اطلاعات مربوط به پایان نامه نام و نام خانوادگی :           فرزاد آقاجانی    شماره دانشجویی :       88753102                                      دانشکده:      مهندسی مواد رشته: شناسایی و انتخاب تعداد واحد های گذرانده: …

Read More