پروژه رشته برق در مورد ولتاژ DC – قسمت هفتم

– کابل هاي خنک شونده با آب

جريان مجازي که مي تواند ازکابل بگذرد با افزايش درجه حرارت در سيمها و عايق محدود مي شود يکي از راههاي افزايش توانايي عبور جريان در کابل از طريق خنک کردن آن به وسيله آب مي باشد آب درون لوله هايي پمپاژ مي شود که در مجاورت کابل ها قرار دارد آب گرم شده ، در رادياتور يا در اثر کوران هوا خنک شده و مجدداً وارد سيکل گردشي خود مي شود در اکثر حالات ، خنک کردن با آب تنها ، روش مقرون به صرفه اقتصادي است که براي خط 275 کيلو ولتي و به بالا بکار گرفته مي شود بهر حال مقتضيات ويژه اي وجود دارد که در ولتاژهاي کم ، کابلهاي خشک شونده با آب بکار
مي روند براي مثال وقتي که قدرت اسمي آلترناتورها افزايش مي يابد خيلي مشکل است که اتصال مطمئني بين آلترناتور و ترانسفورماتور فراهم گردد براي جريان هاي خيلي بزرگتر ، معلوم شده است که کابل هاي با مجراي داخلي آب کمتر گران بوده و نسبت به خط شين هاي مسي متداول جثه کوچکتري دارند يک کابل خنک شونده با مجراي داخلي آب در شکل (14-4) نشان داده شده است .

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه   کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان   کنید

شكل 8-4

کابل فوق 8/13 کيلو ولتي ، تک هسته با سطح هسته برابر يک اينچ مربع مي باشد سيمهاي هادي بحالت مارپيچي کار گذاشته شده و با نوار مسي بسته شده اند لايه پليتن بر روي آن قرار گرفته و با گرافيک کلوئيدي پوشانده شده است تا خاصيت خمش پذيري کابل زيادتر گردد پوشش معمولي از الياف ، نوار مسي و نوار P.V.C يا غلاف خارجي P.V.C محافظت مي شود.

نمونه اين کابل سه رشته تکي از اين اندازه به طول 40 متر با کشش جرياني معادل 600 آمپر بر فاز ، روي اتصال آلترناتور 120 مگاواتي به ترانسفورماتور بکار رفته است کابل مشابهي با سطح 2 اينچ مربع بطول 30 متر متشکل از سه کابل تک هسته با کشش 15000 آمپر بر فاز و 25 کيلو ولت فازي بکار رفته است که با پمپاژ 14 گالن آب در هر دقيقه با فشار 50 اينچ مربع از هر کابل عبور مي کند.

7- هادي عالي (ابرهادي )

اساسي ترين راه حل مسائل براي بهبود کار در کابلها ، کاربرد مواد هادي عالي (ابرهادي ) مي باشند بسياري از فلزات و آلياژها وقتي سرد مي شوند و درجه حرارت آنها به صفر مطلق (16/273- درجه سانتيگراد) مي رسد به صورت هادي بسيار عالي در مي آيند به اين معني که با حمل جريان الکتريکي ، هيچگونه تلفات اهمي در آن ظاهر نمي شود وقتي که موادي شبيه سرب و روي به حالت هادي عالي در مي آيند جريان فقط از سطح ماده عبور مي کند چنين موادي براي انتقال جريانهاي متناوب يا مستقيم وضع معادلي دارند ترکيبات و آلياژهاي خيلي جديدي که مانند(نيوبيوم) و روي و يا زيرکونيوم اين مکان فراهم شده است.

که عبور جريان هاي دائم از سطح ابرهادي انجام گيرد مقدار جرياني که مي تواند عبور کند بوسيله ميدان مغناطيسي حاصله در اطراف سيم محدود مي شود با وجود اين چگالي شدت جريان تا 100000 آمپر بر سانتيمتر مربع امکان پذير است به هر حال در جريانهاي متناوب چگالي شدت جريان خيلي کمتر است و اين امر به خاطر توليد حرارت محسوس درهادي مي باشد کوشش ديگري براي تکامل ساخت کابلهاي با هدايت عالي بکار رفته است اين است که از هليوم مايعي به عنوان عامل خنک کننده استفاده شود که بوسيله نيتروژن مايع احاطه مي شود و واسطه عايق حرارتي است در حال حاضر مشکلات فني زيادي وجود دارد و قيمت کار عايق حرارتي خيلي زياد است.

عمليات کابل کشي

1- تدارک مسير کابل

کابل ها براي نصب در اماکني بشرح زير طراحي مي شوند:

  • مستقيماً در زير زمين
  • در زير بستر رودخانه ها ، درياها و اقيانوس ها
  • در فضاي آزاد با برخي وسايل ويژه

در کليه مراحل فوق ابتدا مسير مناسب عبور کابل و نقاط مربوط به اتصالات و انشعابات آن تعيين مي گردد مقدار کابل هايي که بايد در مسير واقع شوند طول آنها مشخص گردد و کليه مسائلي که براي کابل لازم است از نظر زمين ، زير آب يا در پايه کانال زيرزميني بررسي مي شوند طراح بايد قبل از انتخاب مسير نقاطي را که جريان اخذ يا وارد مي شود بشناسد قدم بعدي انتخاب کوتاه ترين مسير ممکن ، با در نظر گرفتن ابنيه و موانع خاصي است که بايد پيش بيني بشود بهترين مسير از نظرارائه خدمات و کمترين احتياج به تعميرات در نظر گرفته مي شود.

2- کابل کشي زير آب و درياها

وقتي که در زير رودخانه ها و يا در درياها کابل کشي مي شود از وسائل موتوري مجهز و ويژه اي استفاده مي شود يک نمونه از تجهيزات مدرن کابل کشي در دريا توسط کشتي مخصوص در شکل 1 نشان داده شده است.

3- اتصال دادن کابل ها در مفصل

مفصل هاي کابل براي حفاظت کامل در محل اتصالي آنها به همديگر بکار مي روند و بايد محل اتصالي را از رطوبت و نيروهاي مکانيکي محفوظ نگه دارند بطور اين که در برابر پيچ خوردن کابل ، سيمهاي داخل مفصل تکان نخورند همين مفصل بايد در مقابل نيروي کششي حفاظت شود لذا مفصل کابل در امتداد آن قرار نمي گيرد و محورهاي کابل و مفصل در حدود نيم تا يک متر بايد از همديگر فاصله داشته باشند و تقريباً نيم متر کابلها بر روي هم بيفتند ترتيب کابلها و جعبه ها در شکل 2 ديده مي شود.

شكل 2

در شکل 2 (الف) مرکز اتصال سر کابلهاي درون مفصل تعيين شده اند.

در شکل 2 (ب) جعبه مفصل قرار داده شده است .

در شکل 3 (ج) رده بندي فواصل مفصلهاي چند رشته کابل نشان داده شده است.

پس از قرار دادن سر کابلها در مفصل ، آنها را با مقوا و نوار چسب طوري مي پوشانند که دو دهنه ورودي مفصل پر شود عايق کمربندي را 10 ميليمتر بعد از غلاف سربي باز
مي کنند و روي عايق کمربندي را با نخ آغشته به روغن محکم مي بندند و سيمها را قدري از هم باز مي کنند در موقع باز کردن سيمها بايد دقت کافي بکار گرفته شود تا کابل خم نشود و عايق روپوش سيمها نترکد .

در شکل 3 مراحل فوق نشان داده شده است و در آخرين مرحله از قالب مخصوص استفاده مي شود پس از باز شدن سيمها ، عايق قسمتي از سيم را باز کرده و به اندازه طول لوله مسي قلع اندود و مخصوص مفصل کابل آن را لخت مي کنند پس از پاک کرد و تميز کردن سر سيمها لوله مسي قلع اندود مخصوص مفصل کابل را بر روي يکي از سيمها کشيده و سيم ديگر را از آن طرف لوله مسي طوري وارد مي کنيم که وضعيت سيمها و فرم باز شدن آنها به هم نخورد و بدون اين که سيمها به هم فشار آورند با هم تماس جزئي پيدا کنند .

اگر سيم ها گرد نباشند و مثلثي داشته باشند پس از لخت کردن سيم با يک چکش کوچک انتهاي سيم لخت را به صورت دايره اي شکل درمي آورند سپس لوله مسي مخصوص را با هويه گرم کرده و آن قدر قلع داخل آن مي کنند که پس از ضربه زدن به لوله مسي ، سوراخهاي مخصوص ورود قلع به حالت پر باقي بمانند و قلع داخل سيمها و لوله فرو نرود بعداً فاصله بين عايق سيم و لوله مسي را با نوارکاغذي پر مي کنند .

شكل 3

مفصل هاي مخصوص ولتاژ بالاتر از 10000 ولت دو جداره مي باشند که مفصل داخلي سربي است و بر روي سيمهاي عايق شده بسته مي شوند و درز آن با قلع مخصوص لحيم کاري مي شود مفصل خارجي ، مفصل چدني است که براي حفاظت مفصل سربي در برابر ضربات مکانيکي بر روي آن قرار مي گيرد مفصلهاي کابل کمتر از 10 هزار ولت ، مفصل داخلي سربي را ندارد مگر اين که مفصل در کانال آب و يا مکان خيلي مرطوب قرار گيرد .

براي پر کردن مفصل از قير مخصوص استفاده مي شود بطوري که قير حتي المقدور تازه تر باشد پس از قرار دادن مفصل بطور افقي در داخل دو خراش بر مفصل سربي در جهت استوانه اي مفصل وارد آورده و لبه آن را بر مي گرداند تا دو سوراخ در روي مفصل ايجاد شود که يکي جهت پر کردن قير و ديگري براي خروج هواي داخل مفصل مي باشد پس از خنک شدن قير در سوراخ را لحيم مي کنند و پس از پر شدن مفصل داخلي نيمه مفصل چدن زيرين را نيز با قير پر مي کنند .

سپس سيم زمين را از داخل سوراخ مخصوص نيمه مفصل بالايي خارج کرده و نيمه مفصل بالايي را درجاي خود قرار مي دهند و توسط پيچ آب بندي و سپس تا روي مفصل داخلي آن را با قير پر مي کنند و دريچه را محکم مي بندند و تمام پيچ ها را با قير
مي پوشانند.

يک نمونه ديگر از مفصل هاي معروف ، مفصل T در شکل 4 ديده مي شود و در لحظه اي تصوير شده است که نيمه بالايي مفصل آماده قرار دادن در محل خود مي باشد اتصال سيم زمين به مفصل تقسيم متفاوت است زيرا انتهاي سيم بيرون آورده و زير يکي از پيچ هايي که دو نيمه مفصل را به هم مي بندند گير داده شده است.

شكل 4

ابزار مدرن عيب يابي کابل

الف رفلکتوگراف (با انعکاس موج)

با استفاده از خاصيت انعکاس موج دستگاه رفلکتوگراف ساخته شده است که نمونه ساخت زيمنس آن در شکل 5 ديده مي شود .

شكل 5

با اين دستگاه فشار ضربه اي ايجاد کرده و به سيم کابل وارد مي کند اين موج ضربه اي در طول کابل حرکت مي کند و در محلي که اتصالي يا پارگي داشته باشد موج رفلکسه خيلي شديد مي شود پس از تقويت اين موج اسيلوسکوپ ظاهر مي شود اگر دو عمل فرستادن موج ضربه اي از هر دو سر کابل انجام گيرد و زمانهاي و سنجيده شود محل عيب کابل از ارتباط زير بدست مي آيد:

که مي باشد .

ب دستگاه هارتمان و براون ( با فرکانس زياد)

دستگاهي که با فرکانس زياد کار مي کند و توسط کارخانه هارتمان – براون آلمان ساخته شده است مطابق شکل 6 مي باشد.

شكل 6

اين دستگاه دو سنجش عقربه اي دارد قسمت سنجش طرف چپ نشانگر رزونانس و قسمت سنجش طرف راست براي کنترل ولتاژ باطري است کليد گردان انتخاب حدود فرکانس در وسط قرار دارد و 7 درجه فرکانس متناسب با طول کابل قابل انتخاب کردن است دو سر کابل در سمت چپ دستگاه با حروف H,E متصل مي شود.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

لینک متن کامل با فرمت ورد

Leave a comment