پروژه مالی شركت كارتن بهرام – قسمت پنجم

خلاصه مطالب :

بخش اول:

در اين بخش هدف از استقرايك سيستم كه به طور كلي مي توان آنها را به 1- سرعت عمل در انجام وظايف مالي. 2- اعمال كنترلهاي داخلي لازم. 3- پائين آوردن
هزينه هايي كه بر اثر عدم اجرائي سيستم در موسسه موجود بوده است.

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه   کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان   کنید

و همچنين مصرفي فرم هاي انبار داري كه عبارتند از: 1- مجوز تحويل كالا. 2- حواله انبار. 3- دريافت كالا. 4- خروج كالا. 5- فرم درخواست خريد و …

مصرفي كارت انبار و كنترلهاي مورد نياز هنگام دريافت كالا از فروشنده كه براي دريافت كالا از چهار نسخه استفاده مي كند. و همچنين موقتي مجوزهاي مورد نياز دريافت كالا كه تحت عنوان 3 نسخه مورد پيگيري قرار مي گيرد.

مصرفي مشخصات مكان لازم براي نگهداري كالا كه اول جداسازي هر يك از اقلام از لحاظ نوع مواد.

بخش دوم: طراحي يك سيستم محاسبه و پرداخت حقوق كه اولاً به تعريف سيستم حقوق دستمزد كه عبارتست از مجموعه اي از اجزاء به هم پيوسته در داخل يك موسسه و همچنين انواع سيستمهاي پرداخت حقوق و دستمزد كه ممكن است به صورت هفتگي يا دو هفته يكبار يا ماهانه پرداخت شود.

بخش سوم: توصيفي در مورد سيستم حقوق و دستمزد چگونگي پرداخت حقوق و دستمزد و محاسبه حقوق با توجه به يك مثال – رويه هاي ثبت اوقات كه اصطلاحاً زمان گيري اوقات كار لقب داده مي شود و كارت حضور غياب كاركنان.

بخش چهارم:

در مورد ارتباط تنگاتنگ انبار با حسابداري و كالاهايي كه در يك روز انبار تحويل گرفته يا تحويل مي دهد و همچنين ايجاد يكسوي سرفصلهاي مورد نياز واحد اقتصادي و مصرفي اينكه سيستم مالي و حسابداري مهمترين سيستم اطلاعاتي مديريت در هر سازمان مي باشد و در ضمن محاسبه صورتحساب سود و زيان با توجه به يك مثال و مشخص نمودن كنترلهاي داخلي و نمونه اي از روشهاي آن و به صورت كلي تر ويژگي كلي يك سيستم كنترل داخلي مي پردازد.

به نحوه نگه داري موجوديها از روش دائمي و اداري و محاسبه آنها نيز توجه دارد.

بخش پنجم: كه به طراحي يك سيستم كه مصرفي فعاليتهاي عملياتي كه به طور
مختصر تر در تحقيق ارائه شده و به صورت وضعيت مالي و حسابي توضيح داده شده.

و همچنين ايجاد يكسري فصلهاي حسابداري و نحوه نگه داري موجود در و پايان نيز در مورد ماليات غير بحث مختصري انجام مي شود.

فرم پرداخت نقدي صندوق

شماره . . . . . . . . .             تاريخ . . . . . . . . . . . .

مبلغ . . . . . . . . . ريال به حروف . . . . . . . . . . . . .

از خانم/ آقاي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

بابت . . . . . . . . . . . توسط . . . . . . . از صندوق شركت پرداخت گرديد.

امضاء دريافت كننده                          امضاء مدير مالي

شماره . . . . . . . . . .

تاريخ . . . . . . . . .13

مبلغ . . . . . . . . ريال

توسط . . . . . . . . . .

بابت . . . . . . . . . . .

نام: خانم / آقاي

امضاء

بنام خدا

تاريخ : /   / 138

شركت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (سهامي خاص)

( برگ تنخواه كردن – دفتر مركزي)‌

از تاريخ . . . . . . . الي تاريخ . . . . . .

 تفكيك هزينه‌ها
رديفتاريخمبالغ دريافتنيهزينه‌هاي ماليهزينه‌هاي اداريهزينه‌هاي فروشهزينه‌هاي حقوق و دستمزدساير هزينه‌ها (هزينه هاي متفرقه
 

 

 

 

 

 

       
جمع   مانده:  

1- تسويه تنخواه گردان                      2- نام و نام خانوادگي مسئول تنخواه كردن                                     3- امضاء تنخواه كردن

 

 

شماره . . . . . .. .                شركت . . . . . . . .     دستور پرداخت چك/ وجه نقد

تاريخ   . . . . . . . .

مبلغ ( به حروف) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مبلغ به عدد . . . . . . . . . . . . ريال

بابت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

چك شماره . . . . . . . . . . . . . مورخ . . . . . . . . . . . . . . عمده بانك . . . . . . . يا به طور نقد را در وجه . . . . . . . . . . . . . پرداخت نمائيد.

حسابدار                  مدير مالي                 مدير عامل

مبلغ (به حروف) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .مبلغ به عدد . . . . . . . . ريال

طي چك شماره . . . . . . . . . . . . . . . .با نقداً به اينجانب :

نام . . . . . . . . . . . . . . . نام خانوادگي . . . . . . . . . . . . . . . پرداخت گرديد.

امضاء دريافت كننده:

 

فرم دستور پرداخت تك

شماره . . . . . . . . .             تاريخ . . . . . . . . . . . .13

مبلغ . . . . . . . . . ريال به حروف . . . . . . . . . . . . .

از خانم/ آقاي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

بابت . . . . . . . . . . . توسط . . . . . . . حسابدار شركت دريافت گرديد.

امضاء پرداخت كننده                           امضاء حسابدار

فرم دريافت نقدي صندوق

شماره . . . . . . . . . .

تاريخ . . . . . . . . .13

مبلغ . . . . . . . . ريال

توسط . . . . . . . . . .

بابت . . . . . . . . . . .

نام: خانم / آقاي

امضاء پرداخت كننده:

 

 

 

1- فرم درخواست كالا از انبار

واحد درخواست كننده: . . . . . . . . . . . . . . . .

نام درخواست كننده: . . . . . . . . . . . . . . . . . .

نام شركت . . . . . . . . . . . . .تاريخ درخواست: . . . . . . . . .

شماره درخواست: . . . . . . . .

رديفشماره كالاعنوان كالاواحدمقدار درخواستيمقدار تحويليملاحظات
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
توزيع نسخ1- سفيد: حسابداري     2. آبي: سرپرست انبار     3. زرد: درخواست كننده كالا

 

 

شماره حواله : ( سريال چاپ شود)                                  تاريخ حواله: . . . . . . . . . . .

3- حواله انبار

تاريخ درخواست:

شماره درخواست:

شركت . . . . . . . . . . . . . . . . .

انبار . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

كد قسمت مصرف كننده: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

علت درخواست: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

نام قسمت مصرف كننده: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

شماره رديفشماره درخواستشماره كالاعنوان كالاواحدمقدار تحويلينرخ- ريال (واحد)مبلغ- ربال (جمع)ملاحظات
         
         
         
         
         
         
         
انباردار:                   تحويل گيرنده:                      سرپرست انبار :                               سرپرست قسمت مصرف كننده:

 

 

 

 

 

توزيع نسخ1- سفيد و آبي: حسابداري   2- سبز: سرپرست انبار   3- زرد درخواست كننده

 

 

كارتن بهرام

توليد كننده انواع كارتن : (سه لا و پنج لاصادراتي)

چاپ فلكسو (دورنگ)

چاپ سيلك

لمينت

خدمات دايكات (تا، برش) و . . . .

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

لینک متن کامل با فرمت ورد

Leave a comment