پروژه رشته جوشکاری درباره جوشكاري با اكسي استيلن – قسمت پنجم

جوشكاري چند لايه

بجاي جوشكاري يك لايه در انواع و اوضاع مختلف و ضخامت‌هاي گوناگون فلز، ميتوان از جوشكاري چند لايه‌اي استفاده كرد. بخصوص اين روش براي جوشكاري فلزات ضخيم بسيار مناسب است . در مورد يك وضعيت خاص جوشكاري، معمولترين معياري كه بطور مؤثر ميتواند بوسيله جوشكار كنترل شود، اندازه حوضچه است. اگر تكميل جوش در يك لايه به حوضچه‌اي برزگتر از آنچه كه در معيار گفته شده بالا ذكر شد احتياج داشت، بايد از دو يا چند لايه استفاده نمود. لايه‌هاي جوشكاري را ميتوان در تمام فواصل كار بطور متصل ادامه داد يا مطابق آن چيزي كه نشان داده شده است، آنرا انجام داد.

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه   کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان   کنید

شكل ظاهري يك جوش خوب

معمولا بوسيله ذره بين با درشت نمائي 2 تا 10 ميتوان بدقت جوش را بررسي نمود. عرض جوش در طول كار بايد ثابت باشد.

جوشكاري بايستي مستقيم انجام شود و در دو طرف آن دو خط موازي مستقيم تشكيل شود. جوش بايستي كمي برآمده يا محدب بوده (وسط جوش از دو طرف فلز كار بالاتر باشد ) و مقدار برآمدگي در همه جا بايد يكسان باشد. ظاهر جوش بايد نشان دهد كه جوش با فلز كار آميخته شده و خط جدائي مشخصي معلوم نباشد، يعني در ظاهر جدائي ديده نشود و حد فاصل بين جوش و فلز بدنه نمايان نباشد.

سطح جوش در طول كار بايستي مثل يك موج كوچك بوده و اين موجها بايستي داراي فواصل باشند.

ظاهر جوش بايستي تميز بوده و نبايد لكه هاي رنگي و پولك روي جوش ديده شود و در جائي گودي مشاهده نشود. در جوشكاري روي هم و جوشكاري گوشه، معمولا نبايد نفوذي از طرف ديگر گرده جوش پيدا باشد. در جوشكاري لب به لب كار را برگردانده و نفوذ را بررسي كنيد. مقدار نفوذ از برآمدگي سطح پائين جوشكاري معلوم ميشود. برآمدگي بايد كم باشد، در عين حال نفوذ بايد در تمام امتداد طول جوش وجود داشته و مقدار برآمدگي بايد حدود 64/1 تا 32/1 اينچ باشد.

تعيين مقدار نفوذ مشكل است. ساده ترين راه اين است كه نمونه را در يك گيره قرار دهيد بطوريكه جوشكار در كنار گيره قرار گيرد. نصف بالاي نمونه را خم مي كنيم. دو قسمت را مثل برگهاي كتاب رويهم تا مي كنيم. اگر نفوذ كامل نباشد وقتي آنرا خم كنيم جوش از محل اتصال باز ميشود.

نفوذ بايد ثابت و كافي باشد، اگر چه امكان دارد با نفوذ ضعيف نيز يك قطعه جوشكاري شده خيلي خوب تهيه كرد و لايه هاي ديگر جوش را نيز روي آن تا ميزان معين اضافه نمود. باين ترتيب جوش داراي استحكام كافي بوده ولي قيمت آن گرانتر تمام ميشود. فقط لازم است كه استحكام جوشكاري كمي بيشتر از فلز بدنه يا مساوي آن باشد. در اتصال لب به لب اگر نفوذ كم باشد امكان ندارد بتوانيد يك جوش خيلي محكم بدست آوريد.

كيفيت جوشكاريهاي بدست آمده را ميتوان با بررسي اندازه و شكل و شرايط اتصال، آزمايش كرد. ملاحظه مي كنيد كه در B و D نفوذ خيلي كم است.

اشكال عمده اتصال روي هم نشان داده شده در قسمت B شكل ، عدم نفوذ كافي و يكنواخت گرده جوش در يكي از لبه هاي آن مي باشد. براي تصحيح بايستي حرارت بيشتري به قطعه زيري داده شود. در قسمت C سيم جوشكاري زياد وارد حوضچه شده و باعث سرريز آن شده است.

در جوشكاري گوشه داخلي براي رفع اين اشكال بايستي حرارت بيشتري به قسمت پائين و حرارت كمتري به قسمت بالا داده شود. در جوشكاري روي هم در اثر حرارت زياد، خوردگي ايجاد ميشود و حرارت زياد به علت بد گرفتن مشعل و حركت ناجور مشعل، توليد ميگردد. همچنين اگر ؟؟ با فشار زياد و سيم جوشكاري ؟؟‌از ميزان معين بكار بريم، حرارت زيادي ؟؟ ميشود.

با استفاده از ميزهاي نشان داده شده در اشكال مزبور مي توانيد تمرينات جوشكاري را در شرايط خوبي انجام دهيد.

خطر دود و بخار فلزات

بيشتر فلزات را وقتي حرارت دهند، دودهاي سمي و تحريك كننده توليد مي كنند فلزاتي كه دودهاي خطرناك ايجاد مي كنند از اين قرارند:

كادميوم – روي – سرب

گاهي روي فولاد، بعنوان پوشش ؟؟‌كادميوم آبكاري كرده اند. كه رنگ آن سفيد است. در اثر جوشكاري، لحيم سخت يا برشكاري فلزات آبكاري شده، دودي ايجاد مي شود كه خيلي خطرناك است. اگر لازم باشد بر روي فلزاتيكه با كادميوم آبكاري شده اند جوشكاري كنيم بايد هواكش مناسبي بكار بريم. لايه هاي كادميوم را به اين صورت مي توان بكمك مشعل تشخيص داد كه با گرم كردن آنها رنگ پوشش به صورت زردطلايي برمي گردد. فلز روي به مقدار زيادي در وسائل ريخته شده تحت فشار بكار ميرود. ورقه آهن سفيد را با روي پوشانيده اند. رنگ فلز روي سفيد و نقطه ذوب آهن سفيد را با روي پوشانيده اند. رنگ فلز روي. سفيد ونقطه ذوب آن پائين است و در 787درجه فارنهايت ذوب مي شود. نقطه ذوب آلياژ آن با ساير فلزات بالاتر يا پائين تر از اين مقدار است. وقتي آنرا با مشعل اكسي استيلن يا جوش برق حرارت دهيم بخار سفيدي متصاعد مي شود كه دستگاه تنفس را بشدت تحريك مي كند. در موقع جوش يا حرارت دادن اجزا ساخته شده يا آبكاري شده با روي بايستي هواكش مناسب بكار برد.

از فلز سرب باندازه كادميوم و روي استفاده نمي شود. گرچه دربعضي حمام هاي آبكاري ظرفهاي سرب بكار مي رود و براي انتقال بعضي مايعات و گازها از لوله هاي سربي استفاده مي شود. در بيشتر باطريهاي اتومبيل صفحات سربي بكار مي رود كه اتصال و قطب هاي آن نيز سربي است. در بيشتر رنگها از اكسيد سرب و در بيشتر لحيم ها از سرب به ميزان زيادي استفاده مي كنند.

در موقع حرارت دادن اجسامي كه سرب در آنها بكار رفته است هواكش مناسبي بايد بكار رود به علت اينكه دودهاي سرب حالت تحريك كنندگي ندارد احتمال مسوم شدن جوشكار بدون اطلاع خيلي زياد است. وقتي سرب بصورت دود يا بنحو ديگري وارد بدن انسان شود بدن نمي تواند سرب را از ريه ها و يا مجاري هاضمه دفع كند وبتدريج در بدن جمع مي شود تا مقدار آن بحد خطرناك برسد و شخص را مسموم كند.

تاكيد درمورد ايمني با جوشكاري اكسي استيلن اگر بطريق مناسبي از دستگاه جوشكاري اكسي استيلن استفاده شود كاملا بدون خطر است. ولي اگر دستگاه بدون احتياط مورد استفاده قرارگيرد ممكن است خيلي خطرناك باشد. بنابراين براي جوشكاري خيلي اهميت دارد كه از خطرات دستگاه جوشكاري اطلاع داشته باشد.دراين جا بيشتر نكات ايمني مربوط به دستگاه را ضمن شرح عمل دستگاه جوشكاري اكسي استيلن بيان مي كنيم. تمام اين احتياطات را بايد بخاطر بسپاريد و آنها را براي حفظ جان خود و همكاران خود و حفظ خود دستگاه رعايت كنيد. درزير دوباره نكات ايمني را تذكر مي دهيم:

  1. لباس و حفاظ هاي مناسب:

A . عينك بچشم بزنيد براي انواع جوشكاري عينك هاي گوناگون با شماره هاي مختلف مورد لوزم است هرچه كار سيگين تر باشد عينك بايد تيره تر بوده و شماره آن بيشتر باشد.

B . يك جفت دستكش نسوز يا چرمي كلفت بدست كنيد.

C . وقتي جوشكاري بالاي سر انجام مي دهيد پيش بند چرمي يانسوز با كت چرمي و نسوز بپوشيد درموارد ديگر نيز كه خطر جرقه وجود دارد از آنها استفاده كنيد.

D . مواد آتشگير وبخصوص كبريت درجيب خودتان نگهداريد.

E . شلواري كه در جيب آن باز باشد يا پاكتي داشته باشد بطوريكه جرقه در آن بيفتد بكارنبريد و از مواد آلوده به روغن استفاده نكنيد.

F . فقط از مواد نسوز براي نگاه داشتن كار و پايه آن استفاده كنيد.

  1. جوشكاري يا برش مخازن و تانك ها:

A . تانك يا مخزن را تا وقتي كه مطمئن نشده ايد خطري ندارد جوشكاري يا برش ندهيد. به توصيه هاي انجمن جوشكاران توجه كنيد. در آنجا اطلاعاتي داده شده كه درموقع جوشكاري يا برش كاري انواع مخزن هائي كه قبلا مواد سوختني داشته است بايد درنظر گرفت.

B . درنظر داشته باشيد وقتي به بيشتر موادي كه آتشگير نيستند حرارت دهيم بخار شده و قابل انفجار مي شوند.

  1. طرز استفاده از كپسول اكسيژن دستگاه جوشكاري:

A . تمام وسائل مربوط به اكسيژن از قبيل كپسول دستگاه تنظيم شيرها ومشعل ها بايد پاك بوده آلوده بروغن نباشند.

B . مواظب باشيد گاز از نقطه اي نشت نكند و دستگاهي كه نشت داشته باشد بكار نبريد و از آب و صابون براي تعيين نشت استفاده كنيد.

  1. C. بآهستگي شيركپسول اكسيژن را بازكنيد. درموقع استفاده از كپسول شير را كاملا باز كنيد تا امكان وجود نشت از اطراف ساقه شير از بين برود.

D . شيرهاي اكسيژن تنظيم لوله ها و مشعل بايد قبل از استعمال پاك شوند.

E . بيشتر مواد ساخته شده درمجاورت اكسيژن خالص بشدت قابل اشتعال هستند.

F . كپسولها را طوري روي پايه محكم كنيد كه امكان سرنگون شدن آنها كم باشد. اگر شير آن بشكند كپسول با نيروي شگرفي به حركت در مي آيد و مثل موشك بجلو مي رود. اگر شير كپسول استيلن بشكند و گاز آن شعله ور گردد همه چيز را مشتعل مي كند.

G . وقتي شير كپسول اكسيژن را باز مي كنيد درمقابل دستگاه تنظيم اكسيژن نايستيد.

H . هيچوقت اكسيژن را مانند هوا تصور كنيد و استيلن را تنها باسم گازنخوانيد. محتويات كپسول را روي كپسول نوشته اند. اگر روي كپسول نام محتويات آن نوشته نشده باشد از آن استفاده نكنيد.

I . نگذاريد كپسولها خيلي گرم شوند. اگر كپسولها گرم شوند فشار آنها خبي بالا ميرود.

J . كپسولهاي پر و خالي را در فضائي كه هواكش دارد بطورجداگانه نگاهداري كنيد.

K . روي كپسول خالي را بمحض اينكه از دستگاه جدا كرديد با گچ بنويسيد.

L . اگر اطراف شير يا پيچ كپسول نشت دارد آنرا مشخص كنيد و نقص آنرا تذكردهيد ودرمحل سالم نگاهداريد و درموقع تسليم بكارخانه يادآور شويد.

M . سرپوش كپسول را وقتي انبار كرده ايد روي آن پيچ كنيد بخصوص وقتي مي خواهيد كپسول را جابجا كنيد حتما سرپوش را روي آن بگذاريد.

  1. شعله:

A . شعله مشعل بايد هميشه خاموش باشد. فقط وقتيكه آنرا در دست گرفته ايد مشعل را روشن كنيد.

B . مطمئن شويد وقتي مشعل اكسي استيلن را روشن مي كنيد در اطراف آن اجسام آتشگر موجود نباشد.

  1. استفاده از كارگاه جوشكاري اكسي استيلن:

A . قبل از اينكه تنظيم كننده ها را وصل كنيد شيرهاي كپسول ها را به بنديد.

توجه – قبل از بازكردن شيرهاي استيلن تنظيم كننده ها و لوله ها مطمئن شويد در اطرافتان هيچ شعله اي وجودندارد. زيرا استيلن شديدا آتشگير است.

B . براي وصل كردن تنظيم ها از آچار مناسب استفاده كنيد.

C . لوله ها را فوت و پاك كنيد وبعد مشعل را بآن وصل كنيد.

D . در اتصالات مربوط به لوله هاي استيلن از پيچ هاي چپ گرد استفاده مي شود. شياري كه روي محيط مهره كنده شده نشان مي دهد كه پيچ چپ گرد است. دراتصالات مربوط به لوله هاي اكسيژن از پيچ هاي راست گرد استفاده مي شود. آنها را بجاي هم بكار نبريد.

E . براي روشن كردن مشعل از فندك جرقه استفاده كنيد.

F . تمام لوله ها را از روغن و چربي پاك نمائيد.

دائما لوله ها را امتحان كنيد كه نشت نداشته باشند. نشت استيلن باعث انفجار و آتش سوزي مي شود. اگر برگشت شعله باعث سوختن لوله شد آنرا تعويض كنيد. معمولا برگشت شعله باعث سوختن جدار داخلي لوله شده و استفاده از آن خطرناك است. هيچوقت لوله را با بستن نوار چسب تعمير نكنيد.

شيرهاي كپسول را بآهستگي باز كنيد. پيچ هاي ميزان بايد بسته باشند. قبل از آنكه شيركپسول را بازكنيد بايد پيچ ميزان را درخلاف جهت حركت عقربه ساعت به پيچيد.

كپسول استيلن را فقط تا دور بازكنيد و بگذاريد آچار روي ساقه شير بماند. فشار اكسيژن واستيلن را طبق دستور كارخانه سازنده مشعل تنظيم كنيد.

هيچوقت فشار استيلن را از 14 پاوند براينچ مربع بيشتر نكنيد.

گاهي اوقات دراثر خاموش كردن ناگهاني مشعل صداي خفيفي از مشعل بگوش رسيده و مجددا روشن مي شود.

اين نقص معمولا خودبخود از بين مي رود. اگر ادامه پيدا كرد. بدقت دستگاهها را بررسي كرده لوله ها را پاك نمائيد و دوباره مشعل را روشن كنيد. گاهي اوقات ممكن است اين اشكال در اثر حرارت زياد سرمشعل ايجاد شود. برگشت شعله درنتيجه پيشرفت شعله داخل سر مشعل به مشعل نوك آن و حتي داخل لوله ايجاد مي شود. از علائم آن صداي تند وشعله اي كه داراي نوك تيز ودودآلود است مي باشد. موقعي كه برگشت شعله ايجاد شد فورا شير اكسيژن را بسته و شعله را خاموش كنيد. سپس شيراستيلن مشعل را به بنديد. چند دقيقه صبركنيد تا مشعل سرد شود بعد آنرا دوباره روشن كنيد. ايجاد برگشت شعله علامت اين است كه دستگاه نقص عمده دارد. قبل از اينكه دوباره مشعل را روشن كنيد لوله ها را دقيقا و جداگانه پاك كنيد فشار دستگاههاي تنظيم را دوباره ميزان كنيد تا فشار آنها به مقداري كه دستور داده شده برسد.

اداره بهداشت و حفاظت كار درمورد جوشكاري لزوم رعايت نكات زيادي را تذكر دادهاست. بيشتر مطالبي را كه در اينجا تذكرداده ايم با تذكرات اداره بهداشت و حفاظت كار تطبيق مي كند.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

لینک متن کامل با فرمت ورد

Leave a comment