پروژه رشته جوشکاری درباره جوشكاري با اكسي استيلن – قسمت سوم

وضع مشعل و حركت دادن آن

جوشكاري رو به جلو باين ترتيب است كه مشعل را با زاويه 30 تا 45 درجه نسبت به كار نگاهداشته سپس شعله را روي كار در امتدادي كه جوش را در آن جهت امتداد ميدهيم پخش مي‌كنيم. پخش شعله در امتداد حركت، باعث ميشود قبل از اينكه قسمتهاي مختلف به محلي از شعله كه درجه حرارت زيادي دارد برسد، گرم شود.

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه  کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان  کنید

در موقع كار بايد مشعل را حركت داد. حركت آن ممكن است بصورت نوساني يا دايره‌اي باشد. در هر صورت مخروط شعله نبايد از حدود قسمت ذوب شده خارج شود (در اثر شعله متمركز با درجه حرارت زياد حوضچة كوچكي از فلز ذوب شده تشكيل ميشود).

تهيه حوضچه

قبل از تعليم هر نوع جوشكاري توصيه ميشود تهيه حوضچه را تمرين كنيد. حوضچه قسمت مهم و اساسي جوشكاري است زيرا در بيشتر عمليات جوشكاري حوضچه فلز مذاب در امتداد خطي كه دو فلز را بايد بهم جوش بدهيم تشكيل ميشود. در اكثر موارد جوشكاري چه جوشكاري با گاز و چه جوشكاري با برق مطلب بالا صادق است.

مشخصات حوضچه فلز مذاب، نفوذ، تنظيم مشعل، گرفتن مشعل در دست و حركت مشعل را تعيين ميكند. مشخصات حوضچه كه از مشاهده شرايط حوضچه حاصل ميگردد باعث ميشود كه يك جوشكار با تجربه بتواند كار خود را خوب انجام دهد.

قطر حوضچه متناسب با عمق آن است. بنابراين جوشكار ميتواند عمق يا نفوذ جوش را حدس بزند.

اين مطلب را ميتوان از مشاهده و مهار حوضچه فلز مذاب تعيين نمود. اگر جوشكاري روي ورقه فلز نازك باشد ممكن است نفوذ يا عمق حوضچه نسبت به قطر حوضچه از فلز ضخيم‌تر بيشتر باشد.

وضع ظاهري سطح حوضچه شرط تنظيم مشعل را مشخص مي‌كند. در موقع كار با شعله خنثي، وقتي شعله فلز را به خوبي ذوب ميكند سطح حوضچه صاف و براق است. كنار حوضچه كه دورتر از مشعل است يك لكه كوچك درخشان وجود دارد كه با سرعت باطراف كناره حوضچه حركت مي‌كند. اگر لكه بزرگ باشد شعله خنثي نيست و نيز اگر در حوضچه، حباب و جرقه زياد ديده شود، يا تنظيم شعله خوب نيست يا فلزي كه ميخواهيم جوش دهيم كثيف بوده و از جنس خوب نبوده است. اگر شعله زياد احياء كننده باشد سطح حوضچه آلوده به دود (كثيف) و براق نيست.

نوك مخروط داخلي شعله بايستي هميشه داخل حدود حوضچه قرار بگيرد. اگر شعله‌اي را كه خوب تنظيم شده بطور صحيح بالاي حوضچه نگاهداريم، از تركيب اكسيژن هوا با سطح حوضچه جلوگيري كرده و از اكسيد شدن آن ممانعت ميكند. بنابراين مشعل را باندازه كافي از سطح حوضچه بالا نگاهداريد تا نوك مخروط داخلي با حوضچه تماس پيدا نكند. نوك مخروط بايستي در فاصله تا اين اينچ از سطح حوضچه قرار گيرد. اگر حوضچه فرو رود يا خيلي خم شود معلوم ميشود نفوذ شعله زياد بوده است. براي رفع اين اشكال زاويه مشعل را پايين بياوريد و مشعل را از سطح حوضچه دور نكنيد. همچنين عرض حوضچه كه در اثر حركت مشعل تغيير ميكند نيز نشان داده شده است. چشم حوضچه را كه يك فلس اكسيدي درخشان است ملاحظه كنيد كه حركت فلز مذاب را نشان ميدهد. به جانبي شكل كه نفوذ را نشان ميدهد توجه كنيد.

قبل از شروع تمرين با سيم جوشكاري، كارآموز بايد ياد گرفته باشد كه پنج گروه جوش متوالي را با درست كردن حوضچه ايجاد نمايد. طول هر كدام از اين‌ها 5 اينچ بوده و فلز قطعه‌كار نبايد سوراخ شود و در عين حال نفوذ بخوبي انجام گيرد. همه گرده‌ها بايد در خط مستقيم بوده و عرض آنها نيز يكنواخت باشد. اگر نوآموز بتواند آنرا بخوبي انجام دهد، به كار با مشعل آشنائي پيدا كرده است. در حال حاضر هم از لحاظ نظري و هم از نظر عملي با حوضچه جوشكاري آشنا شده ميتوانند پيشرفت كردن كار با سيم جوشكاري را نيز ياد بگيرد.

انواع جوشكاري بدون استفاده از سيم‌جوشكاري

نوع جالب جوشكاري ورقه فلزي كه احتياج به سيم فلزي جوشكاري نيست و با انواع ديگر مقداري اختلاف دارد بنام جوشكاري اتصال گوشه خارج مرسوم است. با اين تمرين ياد مي‌گيريد كه چگونه ميتوان از خود فلز براي پر كردن محل جوش كمك بگيريم. قطعه قائم از سطح قطعه افقي تقريباً باندازه تا اينچ بالاتر قرارگيرد. اين قسمت كه بالاتر قرار ميگيرد بعنوان پركننده بكار رفته دو قطعه را بهم جوش ميدهيم.

در اين جوشكاري نفوذ خيلي خوب است ولي قسمت داخلي گوشه نبايد مشاهده شود. جوشكار ياد ميگيرد كه در اين تمرين احتياجي بحركت خيلي زياد مشعل نيست و باضافه سرمشعل را بايد كمي مايل نگاه داريم و نوك شعله بايد بطرف داخل صفحه افقي قرار گيرد. جوشكاري بايستي تماماً روي صفحه افقي قرار گيرد و بهيچ‌وجه روي صفحه قائم نريزد. رعايت اين عمل اهميت زيادي دارد. در بيشتر موارد براين تكميل سطح فلزات در جوشكاري گوشه‌اي دو فلز عمود بر هم، از قسمت اضافي يكي از آنها استفاده ميكنيم.

پس از بررسي ظاهر جوشكاري، نفوذ جوشكاري را با باز كردن دو قطعه فلز مثل باز كردن ورقه‌هاي كتاب بررسي كنيد. اگر فلزها در محل اتصال شكسته شوند معلوم ميشود نفوذ كامل نيست و محل اتصال خوب جوش نخورده است.

شما با تمرين ديگري كه جوش لبه‌اي نام دارد بدون بكار بردن سيم جوشكاري ميتوانيد استفاده از مشعل جوشكاري را ياد بگيريد.

براي تهيه فلز بمنظور اين نوع جوشكاري دو قطعه ورق به ضخامت تا اينچ را انتخاب و لبه‌هاي آنرا در حدود تا اينچ با زاويه 90 درجه خم كنيد. مطمئن شويد كه طول دو لبه مساوي است. لبه‌ها را در امتداد طولشان روي يكديگر قرار دهيد و دو لبه را با مشعل جوشكاري ذوب كنيد. همانطوريكه اتصال گوشه خارجي را جوشكاري كرديد اينجا هم همانطور عمل كنيد و از خود لبه براي پر كردن محل جوش استفاده كنيد.

انوع جوشكاري اكسي استيلن با سيم جوش

براي اينكه در جوشكاري با گاز مهارت پيدا كنيم لازم است تمرين‌هاي اساسي مخصوصي طرح شود تا نتايج حاصله كاملاً رضايت بخش باشند. در اقسام مختلف جوشكاري با گاز ميتوان آنها را بسته بنوع اتصال و محل جوشكاري بروشهاي مختلفي تقسيم كرد.

اتصال‌هاي مختلف از اين قرارند:

 1. اتصال لب به لب.
 2. اتصال روي هم (جوش گوشه‌اي)
 3. گوشه خارجي
 4. گوشه داخلي

وضعيت‌هاي اساسي جوشكاري بشرح زير است.

 1. افقي روي سطح افقي (تخت يا بطرف پائين).
 2. افقي روي سطح قائم
 3. قائم روي سطح قائم
 4. بالاي سر

تمرين جوشكاري در هر كدام از اتصال‌هاي بالا و در هر كدام از محلهاي ذكر شده بايد انجام شود. جوشكاري اين اتصالها هم روي فولاد نازك و هم روي ورقه فولادي بضخامت حداقل اينچ بايد انجام شود. پس از كسب مهارت لازم روي ورقه فولادي، با تمرين‌هاي بالا، جوشكار ميتواند تمرينهاي مخصوص، مثل جوشكاري لوله، جوشكاري آلومينيوم، چدن و غيره را انجام دهد.

استفاده از سيم‌جوشكاري و انتخاب قطر سيم

در اتصال لبه برگشته يا گوشه خارجي اساساً از سيم جوشكاري استفاده نشده و حوضچه مذاب توسط خود فلزات تأمين مي‌گردد. اگر فلز بيشتر لازم باشد تا شكل و استحكام صحيح در جوش بدست آيد، از سيم جوش براي پركردن استفاده ميشود. جوشكاري اين فلزات با روش حوضچه باعث نازك شدن فلز در محوطه جوش داده شده مي‌شود. براي اينكه جوشكاري محكم باشد از سيم جوشكاري استفاده كرده فلز به محل جوش استفاده نموده عمق حوضچه و در نتيجه ضخامت فلز را در محل جوش مي‌افزائيم. مشخصات سيم را بدست آوريد. گرده‌اي كه در جوشكاري درست ميشود بايستي كمي بطرف بالا محدب باشد تا ضخامت جوش و استحكام آن زياد شود. با كمك سيم جوشكاري فلز به محل جوش اضافه شده تا گرده جوش كه كمي برآمدگي دارد ايجاد شود.

براي جوشكاري با سيم، مشعل را به نقطه‌اي از اتصال كه ميخواهيد جوشكاري را از آن جا شروع كنيد نزديك نمائيد. يك حوضچه كوچك روي سطوح دو قطعه درست كنيد و اجازه دهيد تا فلز دو قطعه مخلوط شده و در همان زمان با دست ديگر سيم جوشكاري را در فاصله اينچ از شعله مشعل و اينچ از سطح حوضچه در آن محل نگاهداريد. در اين حال سيم جوشكاري گرم شده، وقتي داخل حوضچه شود ذوب ميگردد. در حاليكه جوشكار تشخيص دهد كه حوضچه به فلز بيشتري احتياج دارد انتهاي سيم جوشكاري را در حوضچه فرو برده، مقداري از سيم جوشكاري ذوب شده و با فلز مذاب بدنه مخلوط ميشود. باندازة كافي از فلز سيم جوشكاري بحوضچه اضافه ميكنيم تا سطح آن بالا بيايد در همين حال حركت مشعل را بدون انقطاع ادامه ميدهيم. در اين موقع كنترل مشعل اهميت زيادي دارد. با تغيير مختصر محل مشعل، ذوب سيم جوشكاري و وضع حوضچه را ميتوان كنترل كرد. همينكه مقداري به فلز سيم جوشكاري اضافه شد، كمي سيم جوشكاري را عقب بكشيد و آنرا به محلي كه قبلاً توضيح داديم ببريد تا انتهاي سيم جوشكاري در وضع حرارت قبلي قرار بگيرد.

اگر سيم جوشكاري را خيليي از مشعل دور كنيم سرد شده در نتيجه وقتي آنرا دوباره وارد حوضچه كنيم آنرا سرد مي‌كند. در عوض اگر سيم جوشكاري خيلي نزديك به شعله مشعل باشد خيلي گرم خواهد شد. اگر سيم جوشكاري ذوب شود، شعله مشعل قطرات مذاب آن را به قسمت‌هاي سرد قطعه مورد جوشكاري خواهد پاشيد. در اين شرايط گرده جوش خيلي نامنظم بوده و جوش ضعيف خواهد شد و حتي شايد نفوذ آن نيز بسيار كم شود. گاهي از مبتديان ميخواهند كه يك جوشكاري واحد را با چند سيم جوشكاري با قطرهاي مختلف تكرار كنند. توصيه مي‌كنيم كه به دلايل زير از انجام اين كار خودداري كنيد:

 1. اگر بجاي سيم جوشكاري بقطر اينچ از سيم اينچ استفاده ميكنيد براي تهيه جوش مناسب خيلي مشكل است كه بتوانيد سيم جوشكاري را باندازه كافي اضافه كنيد.
 2. همچنين خيلي مشكل است با سيم جوشكاري با قطر كمتر، حوضچه را كنترل نمائيد.
 3. امكان اينكه سيم جوشكاري با قطر كم بسوزد (اكسيد گردد) بسيار زياد است.

اگر استفاده از سيم در اين مورد مناسب باشد و بجاي آن سيم اينچ بكار بريد اشكالات زير توليد مي‌شود:

 1. سيم جوشكاري با قطر بزرگ وقتي وارد حوضچه شود آنرا خيلي سرد ميكند و جوشكاري ضعيف خواهد شد.
 2. اگر بخواهيم سيم جوش بيشتري اضافه كنيم نفوذ خيلي بيشتر شده و سطح بالاي جوش بيش از حد لازم بالا ميآيد.

در جوشكاري يك فلز با ضخامت مشخص اگر با سر مشعل معين عادت كرده‌ايد فقط از يك سيم جوش با قطر مشخص استفاده كنيد. خيلي مهم نيست كه سيم‌هاي با قطر يا يا اينچ بكار بريد.

لازم است خاطر نشان شود جوشكاري خوب يعني ذوب خوب، گرده جوش خوب و نفوذ خوب و همه اينها فقط وقتي حاصل ميشود كه در استفاده از مشعل و سيم جوش و هماهنگ كردن آنها مهارت پيدا كنيد. پس بايد حركت طولي مشعل و حركت عرضي آن يكنواخت بوده و نوك مخروط شعله در فاصله مناسبي از سطح كار قرار گيرد. شب مشعل نسبت بسطح كار هميشه بايد يكنواخت بوده و بطور مناسب و در فواصل زماني مساوي سيم‌جوش اضافه شود.

جوشكاري اتصال لب به لب

يكي از معمولترين اقسام جوشكاري جوش لب به لب است كه ميتوان با مشعل اكسي استيلن انجام داد. مبتدي با استفاده از تعليماتي كه داده خواهد شد ميتواند روي ورقه‌هاي نازك فولادي جوش لب‌به‌لب را انجا دهد. دو قطعه فولاد نرم بعرض تقريبي يك اينچ و بطول 5 اينچ فراهم كنيد. اين قطعات بايد تميز و صاف بوده و كناره آنها مستقيم و صاف باشند. دو قطعه فلز را بر روي دو آجر نسوز طوري قرار مي‌دهيم كه آجرها در زير و در دو طرف فلزات قرار گيرند. در يكطرف، كنار دو قطعه فلز را رويهم قرار ميدهيم و جوشكاري را از آن نقطه شروع مي‌كنيم. ضمن ادامه جوشكاري وقتي فلز مذاب سرد مي‌شود منقبض شده، دو قطعه فلز بطرف كشيده ميشوند. در اثر انقباض ممكن است كنار يكي روي ديگري بيفتد يا فلز تاب پيدا كند. جوشكار ميتواند فلز را طبق روشهاي زير طوري آماده نمايد تا اشكالات ناشي از انقباض و انبساط پيش نيايد:

 1. طبق انتهاي دو قطعه را خال جوش داده يا با پيچ محكم كنيدو بعداً جوشكاري نمائيد. با اين روش فشارهاي داخلي در فلز توليد ميشود ولي چون دو انتهاي قطعه در يك امتداد قرار مي‌گيرند، جوشكار ميتواند بخوبي انجام وظيفه كند. براي اينكار قطعه‌هاي كار را معمولاً در فاصله‌هاي يك اينچ با پيچ محكم ميكنند.
 2. بين دو قطقه كار يك فاصله يا شكاف اريب باقي مي‌گذاريم. انقباض تقريباً بين تا اينچ در هر فوت از طول فلز است (هر چه حوضچه وسيع‌تر باشد انقباض بيشتر خواهد بود).
 3. با استفاده از گوه‌هاي مخصوص كه بين دو قطعه فلز قرار ميدهيم مطابق اين روش معمولاً در اتصال‌هاي طويل بكار ميرود.
 4. فلز را با گيره محكم ميكنيم تا نتواند حركت كند. در مورد وضع صحيح مشعل و سيم ‌جوشكاري، قبل از اينكه جوشكاري را شروع كنيد، اطلاعات كافي بدست آوريد.

مشعل را روشن كرده آنرا تنظيم كنيد تا شعله خنثي بدست آيد و به ترتيب زير جلو برويد: ابتدا مشعل را بنقطه‌اي كه ميخواهيد جوشكاري را از آن جا شروع كنيد نزديك نمائيد. سر مشعل را طوري نگاه داريد كه زاويه 30 تا 45 درجه با امتداد اتصال درست كند. سپس مشعل را طوري نگاه داريد كه مخروط داخلي تقريباً در فاصله اينچ از فلز قرار گيرد. با دست ديگر انتهاي سيم جوشكاري را تقريباً در فاصله اينچ از مشعل جوشكاري و درست بالاي فلز (حدود اينچ) نگاه داريد. شعله مشعل در هر طرف از دو قطعه فلز يك حوضچه درست ميكند كه بايد بطور مساوي روي دو قطعه پخش شده باشد.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

لینک متن کامل با فرمت ورد

Leave a comment