پروژه رشته نساجی در مورد منسوجات – قسمت سوم

ضميمه 3

موكت بافته شده

تعريف: موكتي كه رشته‌هاي مخمل به صورت دسته‌اي وارد يك تكيه گاه شده (قسمت اول)، سپس توسط چسب يا روكش (پايه) ثابت مي‌شود.

كفپوش بافته شده

در چهارچوب عملكرد كفپوش، لايه مورد استفاده و روكش مطابق تعريف فني با روكشي به مشخصات زير، كامل مي‌شوند:

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه   کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان   کنید

– يك روكش (و/يا) يك پوشش با وزن زياد، (و/يا) يك نوار آب‌بندي، (و/يا) يك ماده بافته نشده و غيره.

7- تاريخچه و مدارك مورد استناد

1-7- تاريخچه

1-1-7- تدوين

– OR:01/11/1990 – تدوين استاندارد

2-1-7- شرح اصطلاحات

– E:08/03/2000 اصلاح كامل استاندارد

– D:08/11/1996 ورود به شبكه كامپيوتري JDEM

2-7- مدارك مورد استناد

1-2-7- مدارك PSA

1-1-2-7- استانداردها

B11 8030     كد علامتگذاري تاريخ ساخت.

B20 0110     ساخت محصولات – دستورالعملهاي كلي.

B20 0150     محصولاتي كه بايد داراي استاندارد محصول تاييدي باشند- دستورالعملهاي كلي.

B20 1315     ساخت قطعات پلاستيكي – علامتگذاري براي شناسايي مواد در حال بازيافت.

B65 4250     عايق‌هاي صوتي- عايق‌هاي پيچيده.

B65 6220     ورقه‌هاي پلاستيكي براي كفپوشهاي زير پاي راننده.

D11 1157    چسب‌ها و مواد تزئيني- پوسته برداري با زاويه تخت

D41 1003    مواد حفره‌دار نرم- مقاومت در برابر متراكم سازي

D41 1033    مواد بافته شده لايي‌هاي پلاستيكي، مواد بافته شده داراي روكش پلاستيك- مقاومت در برابر برش جوشهاي HF

D41 1048    مواد حفره‌دار نرم و نيمه سخت – مقاومت در برابر پارگي (نمونه آزمايشي نوع پوششي)

D41 1097    پوشش‌هاي كف- سوراخكاري

D41 1126    مواد بافته شده- مواد بافته شده داراي روكش پلاستيك- ورقه‌هاي پلاستيكي- كفپوشها- پارگي (ماشين كشش)

D41 1286    مواد ورقه‌اي- مقاومت در برابر پارگي (نوع دو سويه)

D42 1235    قطعات كائوچويي و پلاستيكي- رفتار در برابر ضربه (اتلاف وزن)

D44 1064    پارچه‌ها، مواد بافته شده، TEP، كفپوش، مقاومت مواد بافته شده در برابر سايش Ihomargy سايش سنج)

D44 1074    كفپوشهاي پلاستيكي و تركيبي- سائيدگي (homargy سايش سنج)

D44 1237    پوششهاي بافته شده كفي- سائيدگي (ماشين BTW)

D45 1010    مواد و قطعات پليمري- داخل و خارج خودرو- مقاومت رنگ در برابر اصطكاك

D45 1012    مواد ورقه‌اي- وزن سطحي

D45 1013    مواد ورقه‌اي- ضخامت

D45 1045    مواد حفره‌دار- وزن حجمي ظاهري

D45 1131    پارچه‌هاي برزنتي- مواد تزئيني- قابليت نفوذ نسبت به آب (فشار هيدرواستاتيكي)

D45 1139    مواد تزئيني – تغيير ابعاد و تغيير شكل ظاهري در گرما

D45 1195    لايي‌ها و نمدها- ضخامت و قابليت تراكم

D45 1197    لايي‌ها و نمدها- لايه‌برداري

D45 1216    لايي‌ها و نمدها- تغيير شكل پسماند ناشي از متراكم سازي

D45 1296    كفپوشها- مواد بافته شده ضخامت رشته‌هاي مورد استفاده

D45 1333    مواد داخل خودرو- قابليت اشتعال در وضعيت افقي

D45 1394    مواد حفره دار نرم ونيمه- سخت- ضخامت

D45 1601    مواد داخلي- قابليت تبخير مواد افزودني فقط روي يك سطح

D45 1727    مواد تزئيني داخلي و قطعات داخلي- كدر شدگي Embuago

D45 5038    مواد صداگير- عايق‌بندي صوتي

D45 5351    پوشش‌هاي كفي بافته شده- تعداد رشته‌ها

D45 5403    لايي‌ها ومواد حفره‌دار- تغيير شكل تحت فشار دائم

D47 1309    لايي‌ها- نمدها- فيبرهاي چوب- رفتار در هواي مرطوب- مقاومت در برابر ميكروارگانيسم‌ها

D47 1217    مواد وقطعات تجهيزاتي خودرو- كهنگي مطابق سيكل آب و هوايي ارائه شده

D47 5252    مواد و قطعات داراي شكل دهي حرارتي- مقاومت رنگ در برابر نور مصنوعي در دماي پائين.

اندازه‌گيري ضخامت و قابليت فشردگي انواع نمد و لايي بدون محدوديت استفاده

D45 1195

روشهاي آزمايش مواد اندازه‌گيري ضخامت و قابليت فشردگي انواع نمد و لايي بدون محدوديت استفاده

 

پيشگفتار

اين سند داراي تطابق فني با روش آزمايش شماره 1195 شركت رنو مي‌باشد و بدون مشورت قبلي با اين شركت نبايد تغيير نمايد.

استاندارد مذكور مطابق توافق حاصله فيمابين شركتهاي رنو و PSA كه در تاريخ به 1985 بصورت گرفته است مي‌باشد.

1- موضوع و زمينه كاربرد

موضوع اين روش آزمايش توصيف تجهيزات و روش عملي مي‌باشد كه امكان اندازه‌گيري ضخامت اسمي محصولاتي كه از جنس فيبرهاي فشرده مي‌باشند را فراهم مي‌نمايد. همچنين آزمايش مذكور امكان ارزيابي قابليت فشردگي مواد را ميسر مي‌سازد. اين مقدار در ارتباط با انواع نمود و لايي بصورت اندود شده و يا اشباع شده بكار برده مي‌شود.

2- اصول

ضخامت يك نمد عبارتست از فاصله اندازه‌گيري شده بين دو گيره سطح و موازي يك ميكرومتر، گيره‌هايي كه نمونه در ميان آنها تحت فشار ويژه‌اي قرار مي‌گيرد.

 

3- تجهيزات

1-3- ميكرومتر

دستگاه مذكور داراي دو سطح تماس مدور به قطر 50mm مي‌باشد كه يكي از گيره‌ها ثابت و ديگري متحرك مي‌باشد. اين گيره‌ها بصورت پارالل و هم محور بوده وفشار اعمال شده توسط گيره متحرك مي‌تواند 50-10-5-1 و 100hpa با تقريب (1-5-10-50-100 g/Cm2) بر اساس مشخصات مندرج در مدارك مربوط مي‌باشد.

 

4ـ آزادي مصرف كننده:

دومشخصة مهم پويايي شناسي بازار پيشرفته گام سريع و نوظهوري است. كيفيت توليد بالا، مقرون به صرفه بودن، زمان كمتر براي بازار، انعطاف‌پذيري و مسئوليت اجتماعي و محيطي همگي پيش شرط مؤفقيت تجاري بوده‌اند. گ

1ـ4ـ6 تغيير وجه خردهژ فروشي پوشاك در كشورهاي پيشرفته 5

دگرگوني درنساجي ـ به طور خاص‌تر ـ به واسطة پيشرفتهاي متعدد در سطح خردة‌فروشي ايجاد شده كه در كشورهاي پيشرفته ظاهر شده‌اند.

رئوس كلي اين پيشرفتها در ذيل آورده شده‌اند :

1ـ افزايش تراكم فروشگاههاي زنجيره‌اي چندگانه

2ـ تغيير محصولات با ماركهاي عرضه كننده به محصولات با ماركهاي شخصي

3ـ سيستمهاي توزيع وارونه شده ـ فشارموجوديكالا به كشش مصرف كننده.

4ـ خرده‌فروشان كل زنجيرة ارزش را كنترل مي‌كنند، از الياف گرفته تا پوشاك.

5ـ پيدايش پيمان لجستيك

6ـ خرده‌فروشان در حال ايجاد اتحاديه خريداران براي تهيه و تدارك متمركز هستند.

7ـ زنجيره‌هاي توزيع كوتاه‌تر مي‌شوند، و توسط فن‌آورياطلاعات و درخواستهاي شبكه‌اي ياري مي‌شوند.

 

5ـ6 ويژگيهاي مهم صنعت پوشاك و نساجي هند

صنعت نساجي هند را مي‌توان با يك هرم كه در آب شناور است مقايسه كرد.6 « تنها هرم به شكل كارخانجات بزرگ نساجي در بخش سازماندهي شده قابل رويت است. بدنة هرم نساجي متشكل است از بخشهاي بافندگي برقي و دستي غير متمركز كه بخش اضافي توليد هند را به خود اختصاص مي‌دهند. ته هرم بخشهاي نساجي خانگي و پوشاك در مسير رودخانه است.»

1ـ برجسته‌ترين سهم بخش غير متمركز در توليد نساجي است. كارخانجات سازمان دهي شده تنها حدود 6 درصد ازكل پوشاك توليد شده در هند را به خود اختصاص مي‌دهند، درحاليكه ماشينهاي بافندگي برقي به تنهايي سهمي معادل تقريبي 75 درصد

2ـ خرده فروشي پوشاك هند، هنوز مراحل ابتدايي است. هر خرده‌فروشي كه در هند وجود دارد، نوعي متفاوت از كشورهاي پيشرفته است. دراينجا خرده‌فروشاني چون Crossroads و Shopper’s Stop اساساً فضاي قفسه را براي ماركهاي برجستة پوشاك فراهم مي‌كنند، بدون اينكه مارك خود فروشگاه را داشته باشند. اما در كشورهاي پيشرفته، خرده‌فروشان بزرگي چون Spencer و Marks ، نشانهاي تجاري خود خرده‌فروشان را به نمايش مي‌گذارند و نشانهاي تجاري ديگر خرده‌فروشان را به فروش نمي‌گذارند. به طور جهاني، همچنين خرده‌فروشاني وجود دارند كه در اصل فروشگاههاي سازماني بزرگ هستند و پوشاك هم موجود دارند. در بخش نسبتاً كوچكتر، با اين همه، نمونه‌هايي از « فروش كاتالوگي » نيز وجود دارد. كلية اين ابزارهاي شبكة خرده‌فروشي منجر به زنجيره عرضة پيچيده و چندگانه درخرده‌فروشي خود پوشاك شده است.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

لینک متن کامل با فرمت ورد

Leave a comment